21 މާޗް

March 21, 2020 2
އިންޑިއާގެ ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް ބެނާޖީ މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާ އަށް 1962 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޝިއަން ގޭމްސް އިން ރަން މެޑަލް ހޯދައިދިނުމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ފަހުން ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދި އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް ޕްރަދީޕް ކުމާރު ބެނާޖީ އުމުރުން 83 އަހަރުގައި އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020 1
ރޭންޖާސް އަށް ސޮއިކޮށް އިންޑިއާގެ ދޭވީ އަށް ހާއްސަ ޝަރަފެއް

ސްކޮޓްލެންޑުގެ ރޭންޖާސް އަށް ސޮއިކޮށް ގައުމުން ބޭރުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ކްލަބަކާ ގުޅުނު އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފް ނަންގޮމް ބަލަ ދޭވީ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2018 2
"މިނިވަންކަމާއި ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި ބަދަލުކުރި ވިސްނުން"

އިންޑިއާގެ މިހާރުގެ ކޯޗު އިންގްލެންޑްގެ ސްޓެފަން ކޮންސްޓަންޓިން އަކީ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ފުޓްބޯޅަ އަށް އާ މޫނެއް ނޫނެވެ. އޭނާ ވަނީ މީގެ 20 އަހަރު ކުރިން ވެސް މި ސަރަހައްދުގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން 1999 އިން 2001 އަށް ނޭޕާލަށް އަދި 2002 އިން 2005 އަށް އިންޑިއާގެ ކޯޗުކަން ކުރި އެވެ. އޭރު އާދައިގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 16
ރާއްޖޭގެ ކާމިޔާބީ އަށް އިހުތިރާމްކުރަން: އިންޑިއާ ކޯޗު

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގެ ފައިނަލުގައި އިންޑިއާގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ރާއްޖޭން ހޯދި ކާމިޔާބަށް އިހުތިރާމް އަދާކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ކޯޗު އިންގްލެންޑްގެ ސްޓެފަން ކޮންސްޓަންޓިން ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 89
ރާއްޖެ ސަރަހައްދީ ޗެމްޕިއަން! ސާބަސް!

އިންޑިއާ އަތުން މޮޅުވެ ސަރަހައްދުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރާއްޖޭން ހޯދިތާ 10 އަހަރު ފަހުން އަނެއްކާވެސް އިންޑިއާގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރި ހޯދައި ސާފް ސުޒުކީ ކަޕުގެ ތަށި މިއަދު އުފުލާލައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 12
އޭއެފްސީން ޗެތުރީގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި

އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަން (އޭއެފްސީ) އިން އިންޑިއާގެ ކެޕްޓަން ސުނިލް ޗެތުރީ ސަރަހައްދީ ފުޓްބޯޅަ އަށް ކޮށްދީފައިވާ ހިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 5
ފީފާގެ އެހީއާ އެކު އިންޑިއާ ފުޓްބޯޅަ މެކުހަށް

ޕަނާޖީ، ގޯއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - އިންޑިއާ އަކީ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މުހިއްމު ގައުމަކަށް ހަދަން ފީފާ އިން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އިންޑިއާ އޮތީ އެ މަސައްކަތުގައި އަތުކުރި އޮޅާލާފައި ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުގެ ރައީސް ޕްރަފުލް ޕަޓޭލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.