08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 7
ޔުނިވާސިޓީއެއްގެ ފީ ކާށިން ދެއްކޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

އިންޑޮނީޝިއާގެ ބާލީގެ ޔުނިވަސިޓީއެއްގެ ދަރިވަރުންގެ ޓިއުޝަން ފީ ކާށިން ދެއްކޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 3
މަރަން ހުކުމްކޮށްފައި ހުއްޓާ ނަރުދަމާ ތެރެއިން ފިލައިފި

މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ މަރަން ހުކުމްކޮށް، އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖަލެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި ޗައިނާ މީޙަކު ޖަލު ތެރެއިން ކޮނެ ނަރުދަމާ ހޮޅިތަކުގެ ތެރެއިން ގޮސް ފިލައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 5
ރޮހިންގްޔާގެ ބަޔަކު ހަ މަސް ވަންދެން ކަނޑުމަތީ!

މިއަންމާގައި އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ރޮހިންގްޔާގެ 297 ރެފިއުޖީއަކު ކަނޑުމަތީގައި ތިބޭތާ ހަ މަސް ފަހުން އިންޑޮނީޝިއާގެ މަސްވެރިންގެ ބަޔަކަށް ފެނިގެން އެ ގައުމަށް އިއްޔެ ބާލައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 3
ޗައިނާގައި ހެދި ވެކްސިން އިންޑޮނީޝިއާގައި ޓެސްޓްކުރަނީ

ޖަކާޓާ (އޮގަސްޓް 12) - ޗައިނާގައި ހެދި ވެކްސިން އިންޑޮނީޝިއާގައި އިންސާނުން ބޭނުންކޮށްގެން ޓެސްޓް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020 2
ވިހެއީ ބަލިވެއިންތާ އެއްގަޑިއިރުތެރޭ ކަމަށް ބުނާ މީހެއް

ހާއްސަ ހާލަތެއް ދިމާވެގެން ނޫނީ، ބަލިވެ އިނދެ ވިހަން ނުވަ މަސް ދުވަސް ނަގާނެ އެވެ. އެކަމަކު މާބަނޑުވިތާ އެއްގަޑިއިރު ތެރޭގައި ވިހޭ ވާހަކަ ބުނެފި ނަމަ އެއީ ވާނީ އަޖައިބެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020 3
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ކެންސަރު ބަލީގައި މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ބަލާ މިންގަނޑުތަކުން އެއީ ކޮވިޑް-19 ގެ މަރެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ނުބަލަ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020 5
އިންޑޮނީޝިއާ އިން މި އަހަރު ހައްޖަށް ނުދާން ނިންމައިފި

ޖަކާޓާ (ޖޫން 3) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ އެކަމުގެ ބިރަށްޓަކައި، އިންޑޮނީޝިއާ އިން މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރި ނުވާން ނިންމައިފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2020 3
އިންޑޮނޭޝިއާގެ 190 މީހަކު މިއަދު ފުރައިފި

ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑޮނޭޝިއާގެ 190 މީހަކު އެ ގައުމަށް މިއަދު ފުރުވާލައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020 1
ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް އިންޑޮނީޝިއާގައި "ހަންޑި"

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސިން ޕްރެކްޓިސް ކުރުމަށާއި މަގުތަކަށް ނުކުތުން މަދުކުރަން އެންގިޔަސް އެކަމަށް ބައެއް މީހުން ތަބާނުވާތީ، ހާއްސަ ގޮތަކަށް އިންޑޮނީޝިއާގެ އަވަށެއްގައި އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020 22
އުމުރުގެ ތަފާތު ބޮޑު ކައިވެންޏަކާ އެކު ފާޑުކިޔުން

އުމުރުން 103 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު 27 އަހަރުގެ އަންހެނަކާ ކައިވެނިކުރުމުން ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 1
ދާޖަހާތީ ކޯމަހުގެ އާބާދީ 90 ޕަސެންޓް ދަށަށް

ބޮޑެތި ދާ ޖަހައިގެން މަސްވެރިކަންކުރާތީ އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ކޯމަހުގެ އާބާދީގެ 90 ޕަސެންޓް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށާއި މިކަމުގެ އަސަރު އަދިވެސް ދަނީ ބޮޑުވަމުން ކަމަށް ސައިންޓިސްޓުންތަކެއް ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 22
ހަތަރު ދިވެއްސަކު އިންޑޮނީސިއާއިން ހިފަހައްޓައިފި

މަކްތަބާ ސަލަފިއްޔާގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދީނީ ޖަމިއްޔާގައި އިސްކޮށް އުޅޭ މުހައްމަދު ހަސަނާ އެކު ހަތަރު ދިވެއްސަކު އިންޑޮނީސިއާއިން ހިފެހެއްޓުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2020
ވޫހާނުން ދިޔަ މީހުން ބޯޓުން ބޭލީ ސްޕްރޭ ކުރަމުން

ޖަކާޓާ (ފެބްރުއަރީ 3) - ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރޭ ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގައި ތިބި އިންޑޮނީޝިއާ މީހުން އިއްޔެ އެ ގައުމަށް ގެންދިއުމާ އެކު އެ މީހުން ބޯޓުން ބާލަމުން ދިޔައީ ޑިސްއިންފެކްޓެންޓުން ސްޕްރޭ ކުރަމުންނެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2020 2
ތޮޅިއެއް، އިންޑޮނީޝިއާ ކުއްޖެއްގެ ކަނދުރާފޫދުއްވާލައިފި

އިންޑޮނީޝިއާގައި މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ތޮޅިއެއްގެ ތުންގަނޑު ކަރަން ހެރުނު ކުއްޖަކު ހަނި ގޮތަކަށް ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2020 1
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު 392,078 ކުދިން އުފަންވި

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ދުނިޔޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި 392،078 ކުދިން އުފަންވި ކަމަށް އދ. ގެ އާބާދީއާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާ، ޔުނިސެފުން ބުނެފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2019 2
ފޯނާ ދުރުކުރަން ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ފިޔޮކެއް

ސްމާޓްފޯނާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ އާލާތްތަކާ އެކު ދަރިވަރުން ހޭދަކުރާ ވަގުތުތައް ގިނަވެ، އެކި މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވަމުންދާތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އިންޑޮނީޝިއާގެ ދަރިވަރުންނަށް ފިޔޮއް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019
ސުނާމީގެ އަސަރެއް ރާއްޖެއަކަށް ނުކުރާނެ: މެޓް

އިންޑޮނީޝިއާ އަށް މިރޭ އައި ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި ސުނާމީގެ އިންޒާރު ނެރެފައިވީ ނަމަވެސް އޭގެ އަސަރު ރާއްޖެ އަށް ނުކުރާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާވިސަސް...

November 14, 2019
ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް، ސުނާމީގެ އިންޒާރު ނެރެފި

ޖަކާޓާ (ނޮވެމްބަރު 14) - އިންޑޮނީޝިއާގެ މަލުކޫ އައިލެންޑްސް އަށް ރިކްޓާ މިންގަނޑުން 7.4 ބާރު މިނުގައި މިރޭ އައި ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން ސުނާމީގެ އިންޒާރު ނެރެފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019 2
އިންޑޮނީޝިއާ އިން ޕެޕްސީ ގެއްލިއްޖެ

ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ޕެޕްސީ އަށް އިންޑޮނީޝިއާގައި އޮތް މާކެޓް ގެއްލި، އެ ގައުމުން ޕެޕްސީ އަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން އަލްވަދާއު ކިޔަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 1
އިންޑޮނީޝިއާ އަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަކާޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - އިންޑޮނީޝިއާގެ މަލުކޫ އައިލެންޑަށް މިއަދު ހެނދުނު އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގައި އެކަކު މަރުވެ އިތުރު މީހަކު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 2
އިންޑޮނީޝިއާގެ ޕްރޮވިންސެއްގެ ޖައްވު ރަތްވެއްޖެ

ޖަކާޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ޕްރޮވިންސްގެ ޖައްވު މި ހަފުތާގެ ބަންދުގައި ރަތް ކުލައަށް ބަދަލުވުމުން އެއީ އާދަޔާޚިލާފު މަންޒަރެއް ކަމަށް ބައެއް މީހުން ސިފަކޮށްފި އެވެ.