03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2019 1
ޑި ލިޓް ޔުވެންޓަސްގެ މަގާމު ދަމަހައްޓައިދީފި

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 3) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ޒުވާން ޑިފެންޑަރު މަތައިސް ޑި ލިޓްގެ ގޯލާ އެކު 1-0 އިން ޓޮރީނޯ ބަލިކޮށް އެންމެ ފަހުގެ ޔުވެންޓަސް އިން ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019
ޔުވެންޓަސް އާއި އިންޓަ ވެސް ފުރުސަތު ނަގާލައިފި!

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ޔުވެންޓަސް އަށް ދިމާވީ ހިތްދަތިގޮތެކެވެ. އަލަށް ޕްރޮމޯޓްވި، އަދި ރެލިގޭޝަން ޒޯނުގައި އޮތް ލެއްޗޭއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވީ އެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ފައިދާ ނަގައި ތާވަލުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު އިންޓަ މިލާނަށް ވެސް ގެއްލުނީ އެވެ. ޕާމާއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019
އިންޓަ އިން ޔުވެންޓަަސްގެ ލީޑުކުޑަކޮށްފި

މިލާން (އޮކްޓޫބަރު 21) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި އިއްޔެ ރަށުން ބޭރުގައި ސަސުއޯލޯ އަތުން 4-3 އިން މޮޅުވެ އިންޓަ މިލާނުން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ޔުވެންޓަސްގެ ލީޑުކުޑަކޮށްފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 4
އިންޓަ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އެއް ވަނަ އަށް

މިލާން (އޮކްޓޯބަރު 7) – ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް އިންޓަ މިލާން އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް އިން އިންޓަނޭޝަނަލް ބްރޭކުގެ ކުރިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ރޭ އަރައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019
މިއީ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް، ހަނގުރާމައެއް ނޫން: ކޮންޓޭ

މިލާން (އޮކްޓޫބަރު 6) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެނީ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކަމަށާއި މިއީ ހަނގުރާމައެއް ގޮތަށް ސިފަކޮށް ހަމަނުޖެހުމަށް ޖާގަދިނުމުގެ ވިސްނުން މީހުންގެ ސިކުނޑިން ފޮހެލަންޖެހޭ ކަމަށް އިންޓަ މިލާނުގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 10
ސުއަރޭޒްގެ ދެ ގޯލުން ބާސާ އިން އިންޓަ ބަލިކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޫބަރު 3) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ފުރަތަމަ ހާފުގައި މޮޅަށް ކުޅެ އިންޓަ މިލާނުން ލީޑު ނެގި ނަމަވެސް ލުއިސް ސުއަރޭޒްގެ ދެ ގޯލާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން ފަހު ހާފުގައި ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2019 3
ވާދަވެރި ދެ ކްލަބް ގުޅިގެން ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސްޓޭޑިއަމެއް

މިލާން (ސެޕްޓެމްބަރު 27) – ސެން ސީރޯގެ ބަދަލުގައި އޭސީ މިލާނާއި އިންޓަ މިލާނުން 1.34 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާ ސްޓޭޑިއަމް ޕްރޮޖެކްޓެއް އިއްޔެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019
އިންޓަ އަށް ފަސް މެޗުން ފަސް މޮޅު

މިލާން (ސެޕްޓެމްބަރު 26) – ލާޒިއޯ 1-0 އިން ބަލިކޮށް އިންޓަ މިލާނުން ފުރަތަމަ ފަސް މެޗުން ފަސް މޮޅު ހޯދައި އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަލުން އަރައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019
މިލާން ބަލިކޮށް އިންޓަ މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި

މިލާން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - މިލާން ޑާބީގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ މެޗުގައި ރޭ، ވާދަވެރި އޭސީ މިލާން އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ އިންޓަ މިލާނުން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 2
އިންޓަ މިލާން އެއް ވަނައިގައި

މިލާން (ސެޕްޓެމްބަރު 15) – އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އުދިނޭޒީ 1-0 އިން ބަލިކޮށް އިންޓަ މިލާނުން ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސްގެ މައްޗަށް ދެ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައި، އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފަ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019
ބާސެލޯނާ އަށް ދާން މާޓީނޭޒް ބޭނުންވާނެ: އޭޖެންޓް

މިލާން (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - އިންޓަ މިލާނުގެ އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ލަޓާރޯ މާޓިނޭޒް އަކީ ބާސެލޯނާ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި އެ ޓީމަށް ކުޅެން އޭނާ ބޭނުންވާނެ ކަމަށް މާޓީނޭޒްގެ އޭޖެންޓް ބެޓޯ ޔަކޭ ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 4
ލުކާކޫގެ ގޯލުން މޮޅުވެ އިންޓަ އެއް ވަނައިގައި

ކަލިއާރީ (ސެޕްޓެމްބަރު 2) – ރޮމެލޫ ލުކާކޫގެ ގޯލާ އެކު ރަށުން ބޭރުގައި ކަލިއާރީ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ އިންޓަ މިލާނުން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 6
ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށް ސަންޗޭޒް އިންޓަ އަށް ބަދަލުވަނީ

މިލާން (އޮގަސްޓް 28) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ޗިލީގެ ފޯވާޑް އަލެކްސިސް ސަންޗޭޒް ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އިޓަލީގެ އިންޓަ މިލާނަށް ބަދަލުވުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019
ލުކާކޫގެ ގޯލާ އެކު އިންޓަ އަށް ފުރިހަމަ ފެށުމެއް

މިލާން (އޮގަސްޓް 27) - އިޓާލިއަން ލީގަށް މި ފަހަރު ރަނގަޅު ސްކޮޑަކާ އެކު ތައްޔާރުވި އިންޓަ މިލާން ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޮމެލޫ ލުކާކޫގެ ގޯލާ އެކު 4-0 އިން ލެޗޭ ބަލިކޮށް ފެށުން ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019
ސަންޗޭޒް ގެންދަން އިންޓަ އިން މަސައްކަތްކުރަނީ

މިލާން (އޮގަސްޓް 20) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ޗިލީ ވިންގާ އެލެކްސިސް ސަންޗޭޒް ލޯން އުސޫލުން ގެނައުމަށް އިންޓަ މިލާނުން ސީރިއަސް މަޝްވަރާތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019
އިކާޑީ އެންމެ ފަހުން މޮނާކޯ އަށް؟

މިލާން (އޮގަސްޓް 19) – ދާނެ ދިމާލެއް ނޭގިފައި ހުރި އިންޓަ މިލާނުގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް މައުރޯ އިކާޑީ ގެންދަން ފްރާންސްގެ މޮނާކޯ އިން 65 މިލިއަން ޔޫރޯ ހުށަހަޅައިފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019 4
ސްނައިޑާ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

އަމްސްޓަޑަމް (އޮގަސްޓް 13) - ނެދަލެންޑްސް ގައުމީ ޓީމާއި އިންޓަ މިލާނުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ވެސްލީ ސްނައިޑާ 17 އަހަރު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ކްލަބްތަކުގައި ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ފަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019
ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށް ލުކާކޫ އިންޓަ އަށް ސޮއިކޮށްފި

މިލާން (އޮގަސްޓް 9) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އައި ބެލްޖިއަމްގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ އިޓަލީގެ އިންޓަ މިލާނަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 2
ލުކާކޫ ހޯދަމުގެ ރޭހުގައި ޔުވެންޓަސް ކުރިއަށްޖެހިލައިފި

މިލާން (ޖުލައި 31) - އިންޓަ މިލާނުން ފާރަލަމުން އައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި މި ވަގުތު ލީޑުކުރަމުން އަންނަނީ ޔުވެންޓަސް ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019 2
ލުކާކޫ ހޯދުމަށް ކޮންޓޭ އަތުކުރި އޮޅާލައިފި

ސިންގަޕޫރު (ޖުލައި 21) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ހޯދަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް އިންޓަ މިލާނުން ހުއްޓާނުލާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ބުނެފި އެވެ.