18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020
އިބްރަހިމޮވިޗުގެ ދެ ގޯލުން މިލާނުން އިންޓަ ބަލިކޮށްފި

މިލާން (އޮކްޓޫބަރު 18) – ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެގެން ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޖެހި ދެ ލަނޑާ އެކު އޭސީ މިލާނުން އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ވާދަވެރި އިންޓަ މިލާން 2-1 އިން ބަލިކޮށްފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020
ލުކާކޫގެ ދެ ގޯލުން އިންޓަ މޮޅުވެއްޖެ

ބެނެވެންޓޯ (އޮކްޓޫބަރު 1) – ބެލްޖިއަމް ފޯވާޑް ރޮމަލޫ ލުކާކޫގެ ދެ ގޯލާ އެކު އިންޓަ މިލާނުން އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ބެނެވެންޓޯ އަތުން 5-2 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2020 1
އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅެ ޔުވެންޓަސް އަށް ޕޮއިންޓެއް

ރޯމް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) – އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ރޯމާއާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020
އިންޓަ އިން ކާންޓޭ ހޯދަން ދެ ކުޅުންތެރިން ހުށަހަޅައިފި

މިލާން (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ޗެލްސީގެ ފްރާންސް މިޑްފީލްޑަރު އެންގޯލޯ ކާންޓޭ ގަންނަން އިޓަލީގެ އިންޓަ މިލާނުން އެ ޓީމުގެ ދެ މިޑްފީލްޑަރުން ކަމަށްވާ ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން އާއި މާސެލޯ ބްރޮޒޮވިޗް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 6
ވިޑާލާއި ސުއަރޭޒް ވެސް ބާސާ ދޫކޮށްލަނީ

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - ބާސެލޯނާ އިން އިވާން ރަކިޓިޗް އޭނާގެ ކުރީގެ ޓީމު ސެވިއްޔާ އަށް ވިއްކާލާފައިވާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ލުއިސް ސުއަރޭޒާއި އާޓޫރޯ ވިޑާލް...

September 02, 2020 9
އިންޓަ ފަހަތަށް ޖެހިއްޖެ، މެސީ ސިޓީ އަށް؟

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ގެންނަން އިންޓަ މިލާނުން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމާ އެކު މެންޗެސްޓާ ސިޓީން މެސީގެ ސޮއި ހޯދާނެ ކަމަށް މީޑިއާ...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 1
ކޮންޓޭ އިންޓަގައި މަޑުކުރަން ނިންމައިފި

މިލާން (އޮގަސްޓް 26) – އިންޓަ ދޫކޮށްލަފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދާދި ފަހުން ދިން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް ކްލަބުގައި މަޑުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020
ކޮންޓޭ އިންޓަ ދޫކޮށްލަނީ؟

ކޮލޯން (އޮގަސްޓް 22) – އަންނަ ސީޒަނުގައި އިންޓަ މިލާނުގެ ކޯޗުގެ މަގާމުގައި އޭނާ ނުހުރެދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލުން ރޭ ސެވިއްޔާ އަތުން 3-2 އިން ބަލިވި ޓީމުގެ ކޯޗު...

August 22, 2020 4
އިންޓަ ބަލިކޮށް ސެވިއްޔާ ޔުރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ކޮލޯން (އޮގަސްޓް 22) – އިޓަލީގެ އިންޓަ މިލާން 3-2 އިން ބަލިކޮށް ސްޕެއިނުގެ ސެވިއްޔާ އިން ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހަ ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020
ފައިނަލުން ބަލިވާ ޓީމެއްގެ ވާހަކަ ނުދައްކާނެ: ކޮންޓޭ

ކޮލޯން (އޮގަސްޓް 21) - ދިހަ އަހަރަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫރަޕްގެ ފައިނަލެއްގައި އިންޓަ މިލާނުން މިރޭ ވާދަކުރާއިރު ހަދާންކުރަން ޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަމަކީ ފައިނަލަކުން ބަލިވާ ޓީމެއްގެ ވާހަކަ އެއްވެސް ބަޔަކު ނުދައްކާނެކަން ކަމަށާއި ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް މުހިއްމީ ތަށި ހޯދުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ބުނެފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020
އިންޓަ މިލާން ފައިނަލަށް

ކޮލޯން (އޮގަސްޓް 18) – ޔޫކްރޭން ޝަހުތަރު ޑޮނެސްކް އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވެ އިޓަލީގެ އިންޓަ މިލާނުން ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 7
ޔުނައިޓެޑާއި އިންޓަ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ސެމީ އަށް

ކޮލޯން (އޮގަސްޓް 11) - ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަތައް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި އިންޓަ މިލާނުން ހޯދައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020
ޔޫރޮޕާ ލީގު: ޔުނައިޓެޑާއި އިންޓަ ކުއާޓާ އަށް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 6) - ކޮވިޑް-19ގެ މެދުކެނޑުމަށް ފަހު ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ކުޅުން އަލުން ފެށިއިރު ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި އިންޓަ މިލާން މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020
ޔޫރޮޕާގައި ސަންޗޭޒް ކުޅުވާނަމަ ފީ އެއް ދައްކަންޖެހޭނެ

މިލާން (ޖުލައި 23) - އަންނަ މަހު ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށާއިރު އެ މުބާރާތްތަކުގެ މެޗުތަކުގައި އިންޓަ މިލާނުން އަލެކްސިސް ސަންޗޭޒް ކުޅުވާނަމަ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ފީ އެއް ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020 1
އިންޓަ އިން ފަނޑު އުއްމީދު ދަމަހައްޓައިފި

މިލާން (ޖޫން 29) – ޕާމާ 2-1 އިން ބަލިކޮށް އިންޓަ މިލާނުން، އިޓާލިއަން ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކުރަމުން އަންނަ ފަނޑު އުއްމީދު ދެމެހެއްޓިއިރު، އޭއެސް ރޯމާ 2-0 އިން ބަލިކޮށް އޭސީ މިލާނުން ޔޫރަޕުގެ ޖާގައަކަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ކުރިއަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 6
ލާޒިއޯ ބަލިވެއްޖެ، ޔުވެންޓަސް އަށް ހިތްހަމަޖެހުން

މިލާން (ޖޫން 25) – އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ޔުވެންޓަސްއާ، ތަށްޓަށް އެންމެ ބޮޑަށް ވާދަކުރާ ލާޒިއޯ ރޭ އެޓަލާންޓާ އަތުން 3-2 އިން ބަލިވެ، ނުވަ މަސް ދުވަހަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލީގުގައި ނާކާމިޔާބީއަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ. މިއީ ޔުވެންޓަސް އަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020
އިންޓަގެ އެނބުރި އައުން މޮޅަކުން

މިލާން (ޖޫން 22) – ކޮވިޑުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު އިޓާލިއަން ލީގު އަލުން ފަށައި އިންޓަ މިލާން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސަމްޕްޑޯރިއާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020
ނަޕޯލީ ފައިނަލަށް އެކަމަކު ގަޓޫސޯ އެހާ އުފަލެއް ނުވޭ

ރޯމް (ޖޫން 14) - އިންޓަ މިލާނާ ރޭ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށް ނަޕޯލީ އަށް އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ފައިނަލުން ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްދެވުނު ނަމަވެސް މި ވަގުތު ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތުން އޭނާ އަށް އެހާ ބޮޑަށް އުފާފާޅުކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ނަޕޯލީގެ ކޯޗު ޖެނާރޫ ގަޓޫސޯ ބުނެފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020 1
އިންޓަ އިން ބާސާ އަށް މާޓީނޭޒް ވިއްކާލަން ތައްޔާރުވަނީ

މިލާން (ޖޫން 3) - އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ލަޓާރޯ މާޓީނޭޒްގެ ބާސެލޯނާ އަށް ވިއްކާލަން އިންޓަ މިލާނުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 5
"އިންޓަ އަށް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް"

މިލާން (ޖޫން 1) – އިޓާލިއަން ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގައި ޔުވެންޓަސް އަށް އެޑްވާންޓޭޖް އެބައޮތް އެކަމަކު އިންޓަ މިލާނަށް އަދިވެސް ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު އަދި އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމުގެ މިހާރުގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ ބުނެފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020
ޕީއެސްޖީން އިކާޑީގެ ކޮންޓްރެކްޓް ދާއިމީކޮށްފި

ޕެރިސް (މޭ 31) – އިޓަލީގެ އިންޓަ މިލާނުގެ ލޯނެއްގެ ދަށުން ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އައި ފޯވާޑް މައުކޯ އިކާޑީގެ ލޯން ޑީލް ދާއިމީ ކުރަން ލިބިފައިވާ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައި ޕީއެސްޖީން އޭނާ ލައްވާ ހަތަރު އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސޮއިކުރުވައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020
ސިމޯނީ މަރުވުމުން ރޮނާލްޑޯ ހިތާމައިގައި

މިލާން (މެއި 23) - އިންޓަ މިލާނުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ލުއިޖީ ސިމޯނީ މަރުވުމުން އޭނާ އަށް ކުރެވެނީ އެދުރެއް ގެއްލިގެންދިޔަކަމުގެ އިހުސާސް ކަމަށް އޭނާގެ ކޯޗުކަމުގައި އެ ޓީމަށް ކުޅުނު ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ އެއް ވަނަ ފޯވާޑް ރޮނާލްޑޯ ނަޒާރިއޯ ބުނެފި އެވެ.