03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019 3
ތަޖުރިބާކާރު ސެޓަރު ބަޓިސް އަލުން ވޮލީ ކޯޓަށް

ސާދަ އަހަރަށް ފަހު މިދިޔަ އަހަރު ވޮލީ ކުޅުން ހުއްޓާލި ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އިޝާން މުހައްމަދު (ބަޓިސް) މި ފަހަރުގެ އާލާ އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ބަނޑޮސް ޓީމުގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 1
ރިޒޯޓް މުބާރާތުގައި މިނިސްޓްރީން ތައްގަނޑު ޖަހައިފި

ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވާ ރިޒޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތާއި ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އަލަށް ފަށާ ރިޒޯޓް ފުޓްސަލް މުބާރާތް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެންޑޯސްކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ޖޫން 10 އިން ސެޕްޓެމްބަރު 10 އަށް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2018
ބަނޑޮސް ފައިނަލަށް، ގްރޭންޑްޕާކް ތިން ވަނަ ސެމީ އަށް

އާލާ އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުން ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް ޖާގަ ހޯދިއިރު، ތިން ވަނަ ސެމީގައި ސޮނޭވާފުއްޓާއި ގްރޭންޑްޕާކް ކޮއްދިއްޕަރު ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018
ސެމީގައި ބަނޑޮހާއި ސޮނޭވާ، ގްރޭންޑްޕާކް އަދި ޑަބްލިއު

އާލާ އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގަތައް ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް، ސޮނޭވާފުށި، ޑަބްލިއު މޯލްޑިވްސް އަދި ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮށްދިއްޕަރުން ހޯދައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2018 2
އިންޓަ ރިސޯޓް ޒޯން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު މިއަދު ފަށަނީ

އާލާ އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު މިއަދު ފަށާއިރު، ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ދެ މެޗެއް ކުޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018
ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ބަނޑޮހާއި ރީތި ރަށް މޮޅުވެއްޖެ

އާލާ އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު ޒޯން އެކެއްގެ މެޗުތަކުން ފެށިއިރު މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ޓީމު ކަަމަށްވާ ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް އާއި ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށުން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017
ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ އަނަންތަރާ އަށް

އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ އަނަންތާރާ ކިހާވަށް ވިލާސް އިން ހޯދައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017
ބަނޑޮހާއި ސޮނޭވާ އަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް

އިންޓަ ރިޒޯޓް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި އިއްޔެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗުތަކުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިޒޯޓާއި ސޮނޭވާ ފުށި އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017
ފުރަތަމަ މެޗުތައް ގްރޭންްޑް ޕާކާއި އަނަންތަރާ އަށް

އިންޓަ ރިޒޯޓް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗުތަކުން ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮއްދިއްޕަރާއި އަނަންތަރާ ކިހާވަށް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.