24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 20
ޗައިނާއިން ދަތުރުތައް ފަށަން ޝާހިދު އެދިވަޑައިގެންފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ހުއްޓާލާފައިވާ ވައިގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް އަލުން ފަށަން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 24
ފްލައިމީން ބައިނަލްއަގުވާމީ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ އެއާގެ "ފްލައިމީ" ން ބައިނަލްއަގްވާމީ ދަތުރުތައް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 3
ބޯޑަރު ހުޅުވިތާ މަހެއް، 399 ފްލައިޓު މޫވްމެންޓު

ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމަށް ފަހު، އަލުން ހުޅުވިތާ މަހެއް ވީއިރު، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ގައި ޖެއްސި އިންޓަނޭޝަނަލް ފްލައިޓުތަކުގެ 399 މޫވަމަންޓު (އެއާޕޯޓަށް ޖެއްސި އަދި ފުރި ފްލައިޓުތައް) ރެކޯޑު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020 3
ދަތުރުތައް އަލުން ފަށާއިރު މަތިންދާބޯޓުތަކަށް ބިރެއް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި މުޅި ދުނިޔެ މި އޮތީ ބަންދުވެފަ އެވެ. މިކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ކޮށްފައި ވަނީ އޭވިއޭޝަން ސިނާއަތަށެވެ. މީހުންނަށް ހެލިފެލިވެ އުޅުން މަނާވެފައި އޮތުމުން މަތިންދާބޯޓްތަކުގެ އިންޖީނު ނިއްވާލައި ވަނީ ގުދަންކުރަން ޖެހިފަ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 1
ގިނަ އެއާލައިންތަކުގެ ދަތުރުތައް އޮގަސްޓްގައި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމަށް ފަހު މި މަހުގެ 15 ގައި ހުޅުވައިލި ނަމަވެސް ގިނަ އެއާލައިންތަކުގެ ދަތުރުތައް ފަށަނީ އޮކްޓޫބަރުގައި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޑެޓް (އެމްއޭސީއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2020 9
ބޭރު މީހުން ގެންދަން އިތުރު ފްލައިޓްތަކެއް

ރާއްޖޭގައި ތިބި އެކި ގައުމުތަކުގެ ރަައްޔިތުން ގެންދިއުމަށް ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސުން ޚާއްސަ ފްލައިޓްތަކެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020
ބޭރު މީހުން ގެންދަން އިތުރު ދެ ފްލައިޓެއް ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގައި ތިބި ޓޫރިސްޓުންނާއި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ފުރުވާލަން އިތުރު ދެ ފްލައިޓެއް މި ހަފުތާގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 7
ވީއައިއޭގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ދަތުރުތައް ދޭކަށް ވެއްޓިއްޖެ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) އިން ކުރާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ދަތުރުތައް ދުވާލަކު 40 އިން ދެ ދަތުރަށް މަދުވެއްޖެ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ އެކްޓިން މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުސާ ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 3
ރާއްޖެ އަންނަ ފްލައިޓްގެ އަދަދު 60 ޕަސެންޓް ދަށަށް!

އިއްޔެ ރާއްޖެ އަންނަން އިންޓަނޭޝަނަލް 43 ފްލައިޓް ޝެޑިއުލް ކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް އައީ އެންމެ 16 ފްލައިޓް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ.

March 23, 2020 3
ސިންގަޕޯ އެއާލައިންގެ ދަތުރުތައް ވެސް ހުއްޓާލައިފި

ސިންގަޕޯ އެއާލައިނުން ރާއްޖެ އަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 5
އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ހިދުމަތްދޭ ވަގުތު މަދުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ހިދުމަތްދޭ ވަގުތު މަދުކޮށްފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2020
ފްލައިޓުގައި މީހަކު ވިއްސި ޑޮކްޓަރަށް ތައުރީފް

ކޮލްކަތާ (ފެބްރުއަރީ 8) - ފްލައިޓުގައި މީހަކު ވިއްސަން އެހީވި ޑޮކްޓަރަކު އޭނާގެ ވާހަކަތައް ހިއްސާ ކުރުމުން އެތައް ބައެއްގެ ތައުރީފް ލިބިއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 17
އަނެއްކާ ވެސް އެއާޕޯޓުގެ ރެކޯޑެއް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް އެއް ދުވަސް ތެރޭ އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ބޯޓު ޖެއްސި އަދި ފުރުމުގެ އާ ރެކޯޑެއް އާދީއްތަދުވަހު ގާއިމުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 1
އަޒޫރު އެއާގެ ޗާޓާ ދަތުރުތައް ރާއްޖެ އަށް ފަށައިފި

ރަޝިޔާގެ އެއާލައިނެއް ކަމަށްވާ އަޒޫރު އެއާގެ އާ ޗާޓާ ފްލައިޓުގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެ އަަށް ފަށައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019 2
އޮސްޓްރިއަން އިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް އިތުރު ކުރަނީ

މި ފަހަރުގެ ކްރިސްމަސް އާއި އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް އޮސްޓްރިއަން އެއާލައިންގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެ އަށް އިތުރުކުރަން އެ އެއަލައިނުން ނިންމައިފިި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 115
އައިއޭއެސް މި ދަނީ ކޮން ދިމާލަކަށް؟ ޖަވާބެއް ބޭނުން!

ގައުމީ އެއާލައިން ހިންގާ އައިއޭއެސްއާ ބެހޭ ގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޅުކުރަމުން ދާ ކަންބޮޑުވުންތަކާ އެކު، އެ ކުންފުނީގެ މިސްރާބު މިހާރު ހުރި ދިމާލާ މެދު، ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުންގެ ހިތުގައި ވެސް ސުވާލުތައް އެބަ އުފެދެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019 8
މޯލްޑިވިއަންގެ އޮފީހެއް ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ހުޅުވައިފި

މޯލްޑިވިއަން އިން ޓްރިވެންޑްރަމްގައި އެ އެއާލައިންގެ އޮފީހެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 56
ބޯޓަށް ނާރައި މީހަކު ފިލުމުން ފްލައިޓް ޑިލޭވެއްޖެ

މިރޭ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ސްރީ ލަންކާ އަށް ފުރަން ބޯޓު ކައިރިއަށް ދިޔުމަށް ފަހު ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ފިލުމުން ފްލައިޓް ނުފުރި ޑިލޭވެއްޖެ އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 5
ސްރީލަންކަން އިން 25 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް

ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިން އިން 25 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ފެއާއެއް ފަށައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019 9
ފުރަތަމަ ހަތަރު މަހު 1.8 މިލިއަން ދަތުރުވެރިން

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު މަހު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ބޭނުންކުރި ފްލައިޓްތަކުގެ އަދަދު 21،000 އަށް އަރައި، 1.8 މިލިއަން ދަތުރުވެރިން ހިދުމަތް ހޯދައިފި އެވެ.

June 25, 2019 2
ގަލްފްއެއާ އިން އޮކްޓޫބަރުގައި ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ފަށަނީ

ގަލްފް އެއާގެ ދަތުރުތައް އޮކްޓޫބަރު މަހު ރާއްޖެ އަށް ފަށާނެ ކަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2019 1
ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓުން އުފުލި ކާގޯގެ އަދަދު މައްޗަށް

މިދިޔަ އަހަރު 73،200 ޓަނުގެ އެއާ ކާގޯ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން އުފުލައިފި އެވެ.