25 މާޗް

March 25, 2020 7
ކޮވިޑް-19: އީރާން އެންމެ ފަހުން ލޮކްޑައުން ކުރަނީ

ތެހެރާން (މާޗް 25) - ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޭރުން ދޭ އެއްވެސް އެހީއެއް ބޭނުން ނޫން ކަމަށް އީރާނުގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 35
ވައިރަހަކީ އެމެރިކާ އިން ދޫކުރި އެއްޗެއް: އީރާން

ތެހެރާން (މާޗް 23) - ދުނިޔެ ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަހަކީ އެމެރިކާ އިން އުފައްދާ ދޫކުރި އެއްޗެއް ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވެސް ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 29
ކޮވިޑް-19: ބިރަކީ ކުއްލިއަކަށް ބަލިމީހުން ގިނަވުން

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފަހުކޮޅު އިޓަލީން ރާއްޖެ އައި 12 މީހުންގެ ގްރޫޕެއްގައި ހިމެނޭ އެކަކު، ޅ. ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ހުއްޓާ ހުން އައިސް ބަލިވި އެވެ. އޭނާ އަށް އެ ރަށުގެ ޑޮކްޓަރު ފަރުވާދިނެވެ. އޭނާ ކޮޓަރިން ނުނިކުމެ އުޅުނެވެ. އެނބުރި އިޓަލީ އަށް ދާން މާޗު 1 ގައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ދިޔަ އެވެ. އެކަމަކު، ހުން...

12 މާޗް

March 12, 2020 2
އީރާނުގެ ނައިބް ރައީސަކާއި ދެ ވަޒީރުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ތެހެރާން (މާޗް 12) - އީރާނުގެ ނައިބް ރައިސް އިޝާގު ޖަހަންގީރީ އާއި ދެ ވަޒީރަކު ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 1
ދާޖަހާތީ ކޯމަހުގެ އާބާދީ 90 ޕަސެންޓް ދަށަށް

ބޮޑެތި ދާ ޖަހައިގެން މަސްވެރިކަންކުރާތީ އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ކޯމަހުގެ އާބާދީގެ 90 ޕަސެންޓް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށާއި މިކަމުގެ އަސަރު އަދިވެސް ދަނީ ބޮޑުވަމުން ކަމަށް ސައިންޓިސްޓުންތަކެއް ބުނެފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2020 1
ކޮވިޑް-19:އީރާނުގެ މަޖިލިސް މެމްބަރަކު އަވަހާރަވެއްޖެ

ތެހެރާން (މާޗް 8) - ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އީރާނުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު އަނެއްކާވެސް އަވަހާރަވެއްޖެ ކަމަށް ރަސްމީ ނޫސް އެޖެންސީ އިރްނާ އިން ބުނެފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020 6
ވައިރަހުގެ ބިރަށް އީރާނުން 54000 ގައިދީން ދޫކޮށްފި

ތެހެރާން (މާޗް 4) - ހަލުވިކަމާ އެކު މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން 54،000 ގައިދީން ޖަލުން ދޫކޮށްލަން އީރާނުން ނިންމައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ޚާމަނާއީގެ މުޝީރަކު އަވަހާރަވެއްޖެ

ތެހެރާން (މާޗް 3) - އީރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީގެ މުޝީރެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު މިރް މުހައްމަދީ އަވަހާރަވެއްޖެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ރޭޑިއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 8
ކޮވިޑް-19: އީރާނުން އެދިއްޖެ ނަމަ އެހީވާނަން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 2) - އީރާނުގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން އެއްވެސް އެހީތެރިކަމަކަށް އެ ގައުމުން އެދިއްޖެ ނަމަ އެކަން ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020
ކޮވިޑް-19: ބަލިޖެހިގެން އީރާނުން 210 މީހުން މަރު

ތެހެރާން (ފެބްރުއަރީ 29) - އަލަށް ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ޖެހިގެން އީރާނުން 210 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސިއްހީ ނިޒާމްތަކާ ހަވާލާދީ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020 7
ވައިރަހާ ގުޅިގެން އީރާނުގައި މިއަދު ހުކުރު ނުކުރާނެ

ތެހެރާން (ފެބްރުއަރީ 28) - އީރާނުގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާތީ ވެރިރަށް ތެހެރާނާއި ބޮޑެތި އެހެން ސިޓީތަކުގައި މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދު ނުކުރަން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން...

February 28, 2020 1
އީރާނުގެ ނައިބް ރައީސް އަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިއްޖެ

ތެހެރާން (ފެބްރުއަރީ 28) - އީރާނުގެ ނައިބް ރައީސެއް ކަމަށްވާ މައުސޫމާ އިބްތިކާރު ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 4
"އީރާނުގައި ވައިރަސް ފެތުރުނަސް ކަރަންޓީނެއް ނުކުރާނެ"

ތެހެރާން (ފެބްރުއަރީ 27) - އީރާނުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެއްވެސް ސިޓީއެއް ކަރަންޓީން ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 32
ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، ކްރޫޒްލައިނާތައް ރާއްޖެ އައުން މަނާކޮށްފި

ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ނުވަތަ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބިރުވެރިކަން އިތުރަށް ބޮޑުވަމުންދާތީ، ކްރޫޒްލައިނާތައް ރާއްޖެ އައުން މި ވަގުތަށް މެދުކަނޑާލަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

February 26, 2020 8
އީރާނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް

ތެހެރާން (ފެބްރުއަރީ 26) - ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އީރާނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރުގެ ނައިބް އިރާޖް ހަރިރްޗީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020
ކޮވިޑް-19:އީރާނުން 50 މީހުން މަރުވިކަމުގެ ތުހުމަތު

ތެހެރާން (ފެބްރުއަރީ 25) - ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އީރާނުގެ ގުމް ޕްރޮވިންސް އިން އެކަނި ވެސް 50 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތު އެ ޕްރޮވިންސްގެ ޕާލަމެންޓް މެންބަރެއް ކަމަށްވާ އަހުމަދު އާމިރުއާބާދީ-ފަރަހާނީ ކުރައްވައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020
ކޮވިޑް-19: އީރާނުން އިތުރު ދެ މަރު، 13 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

ތެހެރާން (ފެބްރުއަރީ 21) - ކޮވިޑް-19 ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން އީރާނުން އިތުރު ދެ މީހުން މަރުވެ، އަދި އިތުރު 13 މީހަކު ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 2
ކޮވިޑް-19: ވައިރަސް އެރި ދެ މީހުން އީރާނުން މަރު

ތެހެރާން (ފެބްރުއަރީ 20) - ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެ މީހުން އީރާނުގައި މަރުވެއްޖެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސިއްހީ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020 1
ހަމަލާގައި 109 ސިފައިންގެ ސިކުނޑިއަށް ގެއްލުން

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 11) - އިރާގުގައި ތިބޭ އެމެރިކާ ސިފައިންގެ މަރުކަޒުތަކަށް އަމާޒުކޮށް އީރާނުން މިދިޔަ މަހު ކުރީކޮޅު ދިން މިސައިލް ހަމަލާގައި ސިކުނޑިއަށް ގެއްލުން ލިބުނު ސިފައިންގެ އަދަދު 109 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2020 2
ރަންވޭ އަށް ނުޖެއްސުނު ބޯޓު ކޮންޓްރޯލްވީ ހައިވޭ މަތިން

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 28) - އީރާނުގެ ޕަސިންޖަ މަތިންދާ ބޯޓެއް ރަންވޭ އިން ނެއްޓި، ހައިވޭއެއްގެ މެދަށް "ޖައްސައިފި" އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2020 6
ހަމަލާގައި އެމެރިކާ ސިފައިންގެ ސިކުނޑިއަށް ގެއްލުން

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 25) - އިރާގުގައި ތިބޭ އެމެރިކާ ސިފައިންގެ މަރުކަޒުތަކަށް އަމާޒުކޮށް އީރާނުން މި މަހު ކުރީކޮޅު ދިން މިސައިލް ހަމަލާގައި އެމެރިކާ ސިފައިންގެ 34 މީހެއްގެ ސިކުނޑި އަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޕެންޓަގަނުން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020 8
"ސުލައިމާނީގެ މަރުގެ ބަދަލު ހިތިގޮތަކަށް ހިފާނަން"

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 21) - އީރާނުގެ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑްސްގެ ގުދުސް ފޯސްގެ ކުރީގެ ކޮމާންޑަރު ގާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލުމަކީ އެމެރިކާ އިން ކުރި ވަރަށް ފިނޑި އަމަލެއް ކަމަށާއި އެކަމުގެ ބަދަލު ދުޝްމަން އެމެރިކާގެ ކިބައިން ވަރަށް ހިތި ގޮތަކަށް ހިފާނެކަމުގެ އިންޒާރު ގުދުސް ފޯސްގެ އާ ކޮމާންޑަރު އިސްމާއިލް ގާނީ ދެއްވައިފި އެވެ.