02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 5
"ޔޫއޭއީން ވަނީ މުސްލިމް ދުނިޔެއަށް ޚިޔާނާތްވެފައި"

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - އިޒްރޭލާ އެކު ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަކީ ޔޫއޭއީން މުސްލިމް ދުނިޔެއަށް ވި ބޮޑު ޚިޔާނާތެއް ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020 5
އީރާނުގެ ތެޔޮ ޝިޕްމެންޓެއް އެމެރިކާ އިން ހިފަހައްޓައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 15) - އީރާނުން ވެނެޒުއެލާ އަށް ފޮނުވި ތެޔޮ ޝިޕްމެންޓެއް ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020 10
ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ހުރި އިރާނުގެ މީހަކު، ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2020 3
އީރާނުގެ 25 މިލިއަން މީހުންނަށް ބަލި ވަނީ ޖެހިފައި

ތެހެރާން (ޖުލައި 18) - އީރާނުގެ 25 މިލިއަން މީހުންނަށް ވަނީ ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައި ކަމަށާ އަދި އިތުރު 35 މިލިއަން މީހުންނަށް ބަލި ޖެހުމުގެ ނުރައްކާ އެބައޮތް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020
ޔުކްރޭނުގެ ބޯޓު ވެއްޓުނީ "ހެދުނު ގޯހަކުން": އީރާން

ތެހެރާން (ޖުލައި 13) - މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ޔުކްރޭނުގެ ފަސިންޖަ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވައްޓާލެވުނީ އެއާ ޑިފެންސް އިކްއިޕްމަންޓް ބޭނުން ކުރުމުގައި ހެދުނު ގޯހަކުން ކަމަށް އީރާނުން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 7
ޓްރަމްޕް ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރެއް އީރާނުން ނެރެފި

ތެހެރާން (ޖޫން 30) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރެއް އީރާނުން ނެރެ، ޓްރަމްޕް ހައްޔަރު ކުރުމުގައި އިންޓަޕޯލްގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 3
ފްލޮއިޑުގެ މަރުން އެމެރިކާގެ ހަގީގީ ސިފަ ފެނިއްޖެ

ތެހެރާން (ޖޫން 5) - އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލަށް ނިސްބަތްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑު ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި މަރާލާފައިވާތީ އެ ގައުމުގެ ހަގީގީ ސިފަ ފެނިއްޖެ ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020 6
ތެޔޮ ހިފައިގެން އީރާނުގެ ޓޭންކަރެއް ވެނެޒުއެލާ އަށް

ތެހެރާން (މެއި 25) - ވެނެޒުއެލާ އަށް ދިމާވެފައިވާ ތެލުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އެ ގައުމަށް ތެޔޮ ހިފައިގެން ދިޔަ އީރާނުގެ ޓޭންކަރު ވެނެޒުއެލާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް އިއްޔެ ވަދެއްޖެ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 5
ކޮވިޑް-19: އީރާނުން 80000 މީހުން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ތެހެރާން (މެއި 5) - އީރާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު 98,647 މީހުންގެ ތެރޭން ގާތްގަނޑަކަށް 80،000 މީހުން ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތު އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 37
ކޮރޯނާވައިރަސް ދެނެގަންނަ މެޝިނެއް އީރާނުން އުފައްދައިފި

ތެހެރާން (އެޕްރީލް 17) - ސަތޭކަ މީޓަރު (330 ފޫޓު) ގެ ރޭޑިއަސްއެއްގެ ތެރޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ދެނެގަތުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ މެޝިނެއް އީރާނުގެ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑް (އައިއާރްޖީސީ) އިން އުފައްދައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 7
ކޮރޯނާވައިރަހަށް ވުރެ ޓްރަމްޕުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު: އީރާން

ތެހެރާން (އެޕްރީލް 6) - މުޅި ދުނިޔެ އަށް މިހާރު ފެތުރިގެން އުޅޭ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ވުރެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ނުރައްކާ މާބޮޑު ކަމަށް އީރާނުގެ ސީނިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 7
ކޮވިޑް-19: އީރާން އެންމެ ފަހުން ލޮކްޑައުން ކުރަނީ

ތެހެރާން (މާޗް 25) - ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޭރުން ދޭ އެއްވެސް އެހީއެއް ބޭނުން ނޫން ކަމަށް އީރާނުގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 35
ވައިރަހަކީ އެމެރިކާ އިން ދޫކުރި އެއްޗެއް: އީރާން

ތެހެރާން (މާޗް 23) - ދުނިޔެ ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަހަކީ އެމެރިކާ އިން އުފައްދާ ދޫކުރި އެއްޗެއް ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވެސް ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 29
ކޮވިޑް-19: ބިރަކީ ކުއްލިއަކަށް ބަލިމީހުން ގިނަވުން

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފަހުކޮޅު އިޓަލީން ރާއްޖެ އައި 12 މީހުންގެ ގްރޫޕެއްގައި ހިމެނޭ އެކަކު، ޅ. ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ހުއްޓާ ހުން އައިސް ބަލިވި އެވެ. އޭނާ އަށް އެ ރަށުގެ ޑޮކްޓަރު ފަރުވާދިނެވެ. އޭނާ ކޮޓަރިން ނުނިކުމެ އުޅުނެވެ. އެނބުރި އިޓަލީ އަށް ދާން މާޗު 1 ގައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ދިޔަ އެވެ. އެކަމަކު، ހުން...

12 މާޗް

March 12, 2020 2
އީރާނުގެ ނައިބް ރައީސަކާއި ދެ ވަޒީރުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ތެހެރާން (މާޗް 12) - އީރާނުގެ ނައިބް ރައިސް އިޝާގު ޖަހަންގީރީ އާއި ދެ ވަޒީރަކު ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 1
ދާޖަހާތީ ކޯމަހުގެ އާބާދީ 90 ޕަސެންޓް ދަށަށް

ބޮޑެތި ދާ ޖަހައިގެން މަސްވެރިކަންކުރާތީ އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ކޯމަހުގެ އާބާދީގެ 90 ޕަސެންޓް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށާއި މިކަމުގެ އަސަރު އަދިވެސް ދަނީ ބޮޑުވަމުން ކަމަށް ސައިންޓިސްޓުންތަކެއް ބުނެފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2020 1
ކޮވިޑް-19:އީރާނުގެ މަޖިލިސް މެމްބަރަކު އަވަހާރަވެއްޖެ

ތެހެރާން (މާޗް 8) - ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އީރާނުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު އަނެއްކާވެސް އަވަހާރަވެއްޖެ ކަމަށް ރަސްމީ ނޫސް އެޖެންސީ އިރްނާ އިން ބުނެފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020 6
ވައިރަހުގެ ބިރަށް އީރާނުން 54000 ގައިދީން ދޫކޮށްފި

ތެހެރާން (މާޗް 4) - ހަލުވިކަމާ އެކު މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން 54،000 ގައިދީން ޖަލުން ދޫކޮށްލަން އީރާނުން ނިންމައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ޚާމަނާއީގެ މުޝީރަކު އަވަހާރަވެއްޖެ

ތެހެރާން (މާޗް 3) - އީރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީގެ މުޝީރެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު މިރް މުހައްމަދީ އަވަހާރަވެއްޖެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ރޭޑިއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 8
ކޮވިޑް-19: އީރާނުން އެދިއްޖެ ނަމަ އެހީވާނަން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 2) - އީރާނުގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން އެއްވެސް އެހީތެރިކަމަކަށް އެ ގައުމުން އެދިއްޖެ ނަމަ އެކަން ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.