21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 19
ހަތް އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މީހާ އާއްމުން ތެރޭ ދަންޖައްސައިފި

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - އީރާނުގެ ހަތް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް މަރާލި ކަމުގެ ކުށުގައި 42 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު އާއްމުންގެ ތެރޭގައި އިއްޔެ ދަންޖައްސައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 1
"މިއަންމާގެ އަނިޔާވެރިކަމަކީ ސުލްހައިގެ އިނާމު މަރާލުން"

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - މިއަންމާގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނެތް ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން އަނިޔާ ކުރަމުން ގެންދިއުމަކީ ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު މަރާލުން ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 1
އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރުން އީރާން އެޕްތައް ބޭރުކުރަނީ

އީރާނުގައި ބޭނުންކުރާހާ އައިފޯނެއް ގައުމަށް އެތެރެކޮށްފައި ވަނީ ސައްހަ ނޫން މަގުތަކުންނެވެ. އެޕަލްގެ ހުއްދަ ލިބިގެން، އެޕަލްގެ އުފެއްދުމެއް އީރާންގައި ނުވިއްކަ އެވެ. އީރާނަށް ޚާއްސަ އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރެއް ނުހުރެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 1
އީރާނާއި ސައުދީގެ ޑިޕްލޮމެޓުން ދަތުރުތަކެއް ކުރަނީ

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 24) - އީރާނާއި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޑިޕްލޮމެޓުން އެއް ގައުމު އަނެއް ގައުމަށް ވަރަށް އަވަހަށް ދަތުރުތަކެއް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދު ޒާރިފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017
ޔުރޭނިއަމް ފައްކާކުރަން އީރާނަށް ބޭނުން ވަނީ ފަސް ދުވަސް

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 23) - ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން އެމެރިކާ އިން އުވާލައިފި ނަމަ، ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ވަރަށް ޔުރޭނިއަމް ފައްކާކުރަން އީރާނަށް ބޭނުން ވަނީ ފަސް ދުވަސް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އެޓޮމިކް ހަކަތައާ ބެހޭ އެޖެންސީގެ ވެރިޔާ އަލީ އަކްބަރު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017
އެންމެ އިސްކަން ދެނީ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމަށް: ރޫހާނީ

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 20) - އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގައި އެންމެ އިސްކަން ދެނީ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ހިމާޔަތް ކުރަން ކަމަށް ރައީސް ހސަން ރޫހާނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 2
ދެން ދަތިކޮށްފި ނަމަ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން ވަކިވާނަން: އީރާން

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 15) - އެމެރިކާ އިން އީރާނާ ދެކޮޅަށް ދަތި ކުރުމުގެ ގޮތުން އިތުރު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ދެން އަޅައިފި ނަމަ 2015 ވަނަ އަހަރު ގާއިމް ކުރި ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން ވަކިވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެ ގައުމުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ދެއްވައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 2
އަންހެން ތިން ނައިބް ރައީސުން ރޫހާނީ ހަމަޖައްސައިފި

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 10) - އީރާނަށް ތިން އަންހެން ނައިބް ރައީސުން ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017
އީރާނުގެ ބޯޑަރު ކައިރީ ތުރުކީން ފާރެއް ރާނަނީ

އިސްތަންބޫލް (އޮގަސްޓް 9) - އީރާނުގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގު ކައިރީ ސަލާމަތީ ފާރެއް ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ތުރުކީން ފަށައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017
ރޫހާނީގެ ކެބިނެޓުގައި އަންހެނަކު ނުހިމެނުމުން ފާޑުކިޔުން

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 8) - ރިޔާސީ ދެ ވަނަ ދައުރުގައި އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ އެކުލަވާލެއްވި ކެބިނެޓުން އަންހެނަކަށް ޖާގަދީފައި ނުވުމުން ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވާން ފަށައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 1
ރޫހާނީގެ އާ ދައުރު ފެއްޓެވީ އެމެރިކާއަށް އިންޒާރަކާއެކު

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 6) - ރިޔާސީ ދެ ވަނަ ދައުރުގެ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ އެމެރިކާ އަށް އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 1
އީރާނުގެ ބޯޓަކަށް އެމެރިކާ މަނަވަރަކުން ބަޑި ޖަހައިފި

ތެހެރާން (ޖުލައި 26) - އީރާނުގެ ޕެޓްރޯލް ބޯޓަކަށް ޕާސިއާން ގަލްފުގައި އެމެރިކާގެ މަނަވަރަކުން އިންޒާރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ބަޑި ޖަހައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 2
އީރާނުން އާ މިސައިލް ޕްރޮގްރާމެއް އިއުލާންކޮށްފި

ތެހެރާން (ޖުލައި 23) - އީރާނުން އާ މިސައިލް ޕްރޮގްރާމެއް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017 2
އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 18) - އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން އުވާލައްވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭން ތެރޭގައި ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެ ޚިޔާލު ދޫކޮށްލައްވައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017
ޖާސޫސް ކުރި އެމެރިކާ މީހަކު 10 އަހަރަށް ޖަލަށްލައިފި

ތެހެރާން (ޖުލައި 17) - ޖާސޫސް ކުރުމުގެ ކުށުގައި އެމެރިކާގެ ރައްޔިތަކު އީރާނުން 10 އަހަރަށް ޖަލަށްލައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017 2
ހިސާބު އިލްމުގެ އަންހެން ޕްރޮފެސަރު އަވަހާރަވެއްޖެ

ކެލިފޯނިއާ (ޖުލައި 16) - ހިސާބު އިލްމުގެ ދާއިރާ އިން ދޭ ޝަރަފްވެރި ފީލްޑްސް މެޑަލް ހާސިލްކުރެއްވި އަންހެން ހަމައެކަނި ޕްރޮފެސަރު އީރާނުގެ މަރިޔަމް މިރްޒަޚާނީ ކެންސަރު ބަލީގައި އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2017
ހައްޖު ދުވަސްވަރު އީރާނުގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް ސައުދީގައި

ތެހެރާން (ޖުލައި 5) - މި އަހަރުގެ ހައްޖު މޫސުމުގައި އީރާނުގެ ކޮންސިއުލޭޓްތައް ސައުދީ އަރަބިއާގައި ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2017 2
ދެން ކެމިކަލް ހަމަލާއެއް ދީފިއްޔާ ނަތީޖާ ގޯސްވާނެ

މީގެ ފަހުން ސީރިޔާ ސަރުކާރުން އެ ގައުމުގެ އެއްވެސް ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް ކެމިކަލް ހަތިޔާރުގެ ހަމަލާއެއް ދީފި ނަމަ، ނަތީޖާ ވަރަށް ގޯސްވާނެ ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާ އިން، ސީރިޔާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދަށް އިންޒާރު ކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2017 4
އެމެރިކާގެ ހަމަލާތަކުގައި ސީރިޔާގެ 472 މީހުން މަރު

ސީރިޔާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް އެމެރިކާ ވަދެ، އެ ގައުމުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި، ވެއަތުވެ ދިޔަ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް އާންމުންގެ 472 މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް، އެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017 21
ގަތަރުން ޓެރަރިޒަމަށް ވާގިވެރި ވޭތަ؟

ގަތަރަކީ ކުވައިތު މިނިވަން ކުރުމަށް އެމެރިކާ އިން 1991 ގައި ފެށި ހަނގުރާމައިގެ މުހިންމު ބައިވެރިއެކެވެ. އަދި ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2001ގައި އެމެރިކާގައި ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއާ ގުޅިގެން، އެމެރިކާ އިން ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ފެށި ހަނގުރާމައިގައި ވެސް ގަތަރަކީ އެމެރިކާގެ މުހިންމު ބައިވެރިއެކެވެ. އަދި އިރާގުގައި އޮތް ސައްދާމް ހުސައިންގެ...