06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 1
ރޫހާނީގެ އާ ދައުރު ފެއްޓެވީ އެމެރިކާއަށް އިންޒާރަކާއެކު

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 6) - ރިޔާސީ ދެ ވަނަ ދައުރުގެ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ އެމެރިކާ އަށް އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 1
އީރާނުގެ ބޯޓަކަށް އެމެރިކާ މަނަވަރަކުން ބަޑި ޖަހައިފި

ތެހެރާން (ޖުލައި 26) - އީރާނުގެ ޕެޓްރޯލް ބޯޓަކަށް ޕާސިއާން ގަލްފުގައި އެމެރިކާގެ މަނަވަރަކުން އިންޒާރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ބަޑި ޖަހައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 2
އީރާނުން އާ މިސައިލް ޕްރޮގްރާމެއް އިއުލާންކޮށްފި

ތެހެރާން (ޖުލައި 23) - އީރާނުން އާ މިސައިލް ޕްރޮގްރާމެއް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017 2
އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 18) - އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން އުވާލައްވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭން ތެރޭގައި ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެ ޚިޔާލު ދޫކޮށްލައްވައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017
ޖާސޫސް ކުރި އެމެރިކާ މީހަކު 10 އަހަރަށް ޖަލަށްލައިފި

ތެހެރާން (ޖުލައި 17) - ޖާސޫސް ކުރުމުގެ ކުށުގައި އެމެރިކާގެ ރައްޔިތަކު އީރާނުން 10 އަހަރަށް ޖަލަށްލައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017 2
ހިސާބު އިލްމުގެ އަންހެން ޕްރޮފެސަރު އަވަހާރަވެއްޖެ

ކެލިފޯނިއާ (ޖުލައި 16) - ހިސާބު އިލްމުގެ ދާއިރާ އިން ދޭ ޝަރަފްވެރި ފީލްޑްސް މެޑަލް ހާސިލްކުރެއްވި އަންހެން ހަމައެކަނި ޕްރޮފެސަރު އީރާނުގެ މަރިޔަމް މިރްޒަޚާނީ ކެންސަރު ބަލީގައި އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2017
ހައްޖު ދުވަސްވަރު އީރާނުގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް ސައުދީގައި

ތެހެރާން (ޖުލައި 5) - މި އަހަރުގެ ހައްޖު މޫސުމުގައި އީރާނުގެ ކޮންސިއުލޭޓްތައް ސައުދީ އަރަބިއާގައި ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2017 2
ދެން ކެމިކަލް ހަމަލާއެއް ދީފިއްޔާ ނަތީޖާ ގޯސްވާނެ

މީގެ ފަހުން ސީރިޔާ ސަރުކާރުން އެ ގައުމުގެ އެއްވެސް ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް ކެމިކަލް ހަތިޔާރުގެ ހަމަލާއެއް ދީފި ނަމަ، ނަތީޖާ ވަރަށް ގޯސްވާނެ ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާ އިން، ސީރިޔާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދަށް އިންޒާރު ކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2017 4
އެމެރިކާގެ ހަމަލާތަކުގައި ސީރިޔާގެ 472 މީހުން މަރު

ސީރިޔާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް އެމެރިކާ ވަދެ، އެ ގައުމުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި، ވެއަތުވެ ދިޔަ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް އާންމުންގެ 472 މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް، އެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017 21
ގަތަރުން ޓެރަރިޒަމަށް ވާގިވެރި ވޭތަ؟

ގަތަރަކީ ކުވައިތު މިނިވަން ކުރުމަށް އެމެރިކާ އިން 1991 ގައި ފެށި ހަނގުރާމައިގެ މުހިންމު ބައިވެރިއެކެވެ. އަދި ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2001ގައި އެމެރިކާގައި ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއާ ގުޅިގެން، އެމެރިކާ އިން ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ފެށި ހަނގުރާމައިގައި ވެސް ގަތަރަކީ އެމެރިކާގެ މުހިންމު ބައިވެރިއެކެވެ. އަދި އިރާގުގައި އޮތް ސައްދާމް ހުސައިންގެ...

20 ޖޫން

June 20, 2017 15
ސައޫދީ އާއި ގަތަރު: އެކުވެރި ދެ ހަތުރުން

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އާއި ގަތަރަކީ ޒަމާންވީ ވަރަށް ގާތް ރަހްމަތްތެރިކަމެއް އުފެދިފައިވާ ދެ ގައުމެވެ. ދީނީ ގޮތުންނާއި ސަގާފީ ގޮތުންނާއި މަޒްހަބީ ގޮތުން ވެސް ދެ ގައުމުގެ އެއްގޮތްކަން ބޮޑެވެ. ވިޔަފާރި އާއި އިގްތިސާދުގައި ވެސް ދެ ގައުމުގެ އެއްގޮތް ކަންތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ. ދެ ގައުމަކީ ގުދުރަތީ ގޭހާއި ތެޔޮ އުފައްދައި އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ދެ...

19 ޖޫން

June 19, 2017
އީރާނުން ސީރިޔާގެ ތެރެއަށް މިސައިލް ހަމަލާތަކެއް ދީފި

އީރާނުގެ އިންގިލާބީ ލަޝްކަރުން ސީރިޔާގެ ސަރަހައްދުގެ އެތެރޭގައިވާ އަމާޒުތަކަކަށް މިސައިލް ހަމަލާތަކެއް ދީފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017 30
ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް: މައުމޫން

ގަތަރާ އެކު ރާއްޖެ އިން ބާއްވަމުން އައި ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ކަނޑާލަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި ރާއްޖެ އަށް ގެއްލުންވާ ކަމެއް އެ ގައުމުން ނުކުރާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 11
އައިއެސް އަކީ އެމެރިކާ އުފެއްދި ބައެއް: ޚާމަނާއީ

ތެހެރާން (ޖޫން 13) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އަކީ އެމެރިކާ އިން އުފެއްދި ބައެއް ކަމަށާއި އައިއެސްއާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ ހަނގުރާމަ ކުރާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އަކީ ދޮގެއް ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 9
ފަސް މަތިންދާ ބޯޓުގެ ކާނާ އީރާނުން ގަތަރަށް ފޮނުވައިފި

ތެހެރާން (ޖޫން 11) - އީރާނުގެ ގައުމީ އެއާލައިން، އީރާން އެއާގެ ފަސް މަތިންދާ ބޯޓުގެ ކާނާ ގަތަރަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ތެހެރާނުން ބުނެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 20
ގަތަރަށް ކާނާ އާއި ފެން ފޯރުކޮށްދޭން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ދޯހާ (ޖޫން 8) - ބައެއް ގައުމުތަކުން ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލާ އަދި އިގްތިސާދީ ގޮތުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާތީ ގަތަރަށް ކާނާގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެދާނެތީ އެ ގައުމަށް ކާބޯތަކެއްޗާއި ބޯފެން...

June 08, 2017
ތެހެރާނުގައި ހަމަލާ ދިނީ އައިއެސްއާ ގުޅިފައިވާ ބައެއް

ތެހެރާން (ޖޫން 8) - އީރާނުގެ ޕާލަމެންޓާއި އާޔަތުﷲ ޚުމައިނީގެ ޒިޔާރަތުގައި ބޮން ގޮއްވާ ހަމަލާ ދިނީ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ އީރާނުން ގުޅިފައިވާ ބައެއް ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެފި...

07 ޖޫން

June 07, 2017 3
އީރާނުގެ ޕާލަމެންޓް ތެރޭ ބަޑިޖަހައިފި

ތެހެރާން (ޖޫން 7) - އީރާނުގެ ޕާލަމެންޓަށް ބަޑި ހިފައިގެން ހުރި މީހަކު މިއަދު ވަދެ ހަމަލާ ދިނުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

June 07, 2017 26
އަޅުގަނޑަށް ނުވިސްނުނު ކަމެއް!

ގަތަރާ އެކު މީގެ 33 އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެ އިން ގާއިމްކުރި ސިޔާސީ ގުޅުން މިދިޔަ ހޯމަދުވަހު ކަނޑާލުމަކީ ހައިރާންވާން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ރާއްޖެ އާއި އީރާނާ ދެމެދު އޮތް ސިޔާސީ...

05 ޖޫން

June 05, 2017 1
ގަތަރުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން އީރާނުން ގޮވާލައިފި

ތެހެރާން (ޖޫން 5) - ގަތަރާ އެކު އޮންނަ ސިޔާސީ ގުޅުން ބައެއް ގައުމުތަކުން ކަނޑާލި މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް މަޝްވަރާގެ މަގު އިހުތިޔާރު ކުރުމަށް އީރާނުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

June 05, 2017 179
ރާއްޖޭން ވެސް ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލައިފި

ގަލްފް ސަރަހައްދުގައި އުފެދިފައިވާ ދެބަސްވުންތަކަށް ފަހު ރާއްޖެއިން ވެސް ގަތަރާ ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 6
ޓްރަމްޕުގެ އަރަބި ސަމިޓަކީ ގޮތް ދެއްކުމެއް: އީރާން

ތެހެރާން (މެއި 23) - މުސްލިމް ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ވެރިންނާ އެކު ސައުދީ އަރަބިއާގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބޭއްވި ސަމިޓަކީ ގޮތް ދައްކަން ކުރި ކަމެއް ކަމަށާއި އޭގެ...

May 23, 2017 2
ޓްރަމްޕުގެ ގުދުސް ދަތުރުފުުގައި ހުރިހާ ހަމަލާއެއް އީރާނަށް

ގުދުސް (މެއި 23) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިޒްރޭލަށް އިއްޔެ ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހަ ހޯދާނެ ގޮތްތަކުގެ ވާހަކަތަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން...

21 މެއި

May 21, 2017 24
ޓެރަރިޒަމް ފަތުރާ ބޮޑު ގައުމަކީ އީރާން: ސަލްމާން

ރިޔާޒް (މެއި 21) - ޓެރަރިޒަމް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ އެންމެ ބޮޑު ގައުމަކީ ޝިއައީ އީރާން ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.