12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 4
އިންޒާރެއް އޮތް ނަމަވެސް އަހުމަދީނިޖާދު ރިޔާސީ ރޭހަށް

ތެހެރާން (އެޕްރީލް 12) - އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރުގެ އިންޒާރެއް އޮތް ނަމަވެސް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރީގެ ރައީސް މަހްމޫދު އަހުމަދީނިޖާދު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2017 1
ކުޑަކުއްޖާގެ މަރުގެ ޒިންމާއިން ސަލާމަތްވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ އެންމެ ފަގީރު އެއް ސްޓޭޓްގައި ޔަތީމު ކުދިންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އައި އިނގިރޭސި-އީރާނުގެ ރައްޔިތަކު، އިންޑިއާގެ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ މަރުގެ ޒިންމާ އިން އިއްޔެ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017
މަންދޫބު ނުހިމަނައި ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ފަށަނީ

(ޖެނީވާ) ސީރިޔާގެ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް މާދަމާ ޖެނީވާގައި ފަށާއިރު، އދ.ގެ ޚާއްސަ މަންދޫބު ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފި އެވެ.

March 22, 2017
ސީރިޔާގައި ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރު ވަނީ ގަދަ

ސީރިޔާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދުގެ ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ތެދުވެފައިވާ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްތަކުގެ ބާރު މިހާރު ވެސް ދަނީ ގަދަ ވަމުން ކަމަށް އެ ގައުމުގައި ތިބި ބިދޭސީ ނޫސްވެރިން ބުނެފި...

March 22, 2017
މޫސަލް ހިފުން އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެފައި

އިރާގަށް އަތް ގަދަކޮށްގެން އުޅޭ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)ގެ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރު އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ މޫސަލް އަލުން ހިފުމަށް އިރާގު ސަރުކާރުގެ ސިފައިން ހަނގުރާމަ...

12 މާޗް

March 12, 2017 2
އީރާން މީހުންނަކީ "ސްޓައިލިޝް" ބައެއް

އިރާނޭ ބުނުމުން ސިފަވަނީ އަސްކަރީ ލަޝްކަރުތަކާއި މޫނު ބުރުގާ ހެއްޔެވެ؟ މިއީ މީޑިއާއިން ސިފަކޮށްދޭ ގޮތެވެ. އިމުން ބޭރު ނުވެ ފެޝަނަށް އުޅޭ މީހުން ވެސް އީރާނުގައި ގިނަ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017
ތެހެރާން މަތީގައި ޑްރޯން ދުއްވުން މަނާކޮށްފި

ތެހެރާން (ފެބްރުއަރީ 21) - ވެރި ރަށް ތެހްރާން މަތީގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ޑްރޯން ދުއްވުން، ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓައި، އީރާނުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 1
ބަސްމަގާ މެދު ރޫހާނީ ސަމާލުވާން ޖެހޭ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 12) - އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީގެ ބަސްމަގާ މެދު ސަމާލުވުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަންގަވައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 11
އެމެރިކާގެ އަސްލު މޫނު ދެއްކީތީ ޓްރަމްޕަށް ޝުކުރު

ތެހެރާން (ފެބްރުއަރީ 7) - "އެމެރިކާގެ އަސްލު މޫނު" ދައްކުވައިދިނީތީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ޝުކުރު އަދާކުރާ ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 3
އެމެރިކާ އިން ޑިޕޯޓްކޮށްލި ދަރިވަރު އަނބުރާ ހިނގައްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 6) - މުސްލިމް ހަތް ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވުން މަނާކުރަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރާ ގުޅިގެން ޑިޕޯޓްކޮށްލި އީރާނުގެ ދަރިވަރު އަނބުރާ އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވެވޭ ގޮތް ވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 5
އިންޒާރަށް ބެލުމެއް ނެތި އީރާނުން ތަމްރީނުތަކެއް ބާއްވަނީ

ތެހެރާން (ފެބްރުއަރީ 5) - އީރާނުން ބެލެސްޓިކް މިސައިލެއް ޓެސްޓް ކުރުމާ ގުޅިގެން އެމެރިކާ އިން އިންޒާރުދީ އަދި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައި ވަނިކޮށް އީރާނުން ވަރުގަދަ އަސްކަރީ...

February 05, 2017 1
ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް އީރާނުގެ ތުއްތު ކުއްޖާ އެމެރިކާ އަށް

ތެހެރާން (ފެބްރުއަރީ 5) - ހިތުގެ އަވަސް އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހިފައިވާ އީރާނުގެ ހަތަރު މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖާ އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވުމަށް ވިސާ ލިބުމުގައި ދަތިތައް ކުރިމަތިވުމަށް ފަހު...

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2017 5
މިސައިލް ޓެސްޓަށް ފަހު އީރާނާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 3) - އީރާނުން ބެލެސްޓިކް މިސައިލް ޓެސްޓެއް ކުރުމާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ އާ ސަރުކާރުން އީރާނާ ދެކޮޅަށް ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު މިއަދު އަޅައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 9
އީރާނުގެ މިސައިލް ޓެސްްޓް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ: އެމެރިކާ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 1) - އީރާނުން މެދު ރާސްތާ ބެލެސްޓިކް މިސައިލެއް ޓެސްޓް ކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެމެރިކާ އިން އދ. އަށް ކަނޑައެޅި އާ ސަފީރު ނިކީ ހާލޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 18
ޓްރަމްޕަށް ރައްދު ދޭން އެމެރިކާ މީހުން އީރާނަށް ވަނުން މަނާ

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 29) - މުސްލިމް ބައެއް ގައުމުތަކުގެ މީހުންނާއި ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަނާކުރައްވާފައިވާތީ އެ ކަމަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާ މީހުން އީރާނަށް ވަނުން މަނާކުރާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2017
ނޭޕާލް އަތުން ތިން ސެޓުން އީރާން މޮޅުވެއްޖެ

ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އޭވީސީ ކޮލިފައިން ބުރުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ނޭޕާލް އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން އީރާން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 2
އިނގިރޭސި އަންހެނާއަށް އިސްތިއުނާފުގައި ވެސް ނާކާމިޔާބު

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 23) - އީރާނުގެ ޕާސްޕޯޓް ވެސް އޮންނަ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އަންހެނެއް ކަމަށްވާ ނަޒަނިން ޒަގަރީ ރެކްލިފްގެ މައްޗަށް އީރާނުން އިއްވާފައިވާ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން ވެސް ހުކުމަށް ލުޔެއް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 5
އީރާނާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓްރަމްޕާއި ނަތަންޔާހޫ މަޝްވަރާ އަށް

ތެލް އަވީވް (ޖެނުއަރީ 22) - އީރާނުގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވެދާނެ ބިރުތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ އެކު ވަރަށް އަވަހަށް މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 22, 2017
އިތުރު މީހަކު ސަލާމަތް ވާނެ ކަމުގެ އުންމީދެއް ނެތް: އީރާން

އީރާންގެ ވެއްޓިފައިވާ އިމާރާތުގެ ދަށުން، ދިރިހުރި އިތުރު މީހަކު ފެންނާނެ ކަމުގެ އުންމީދެއް ނެތް ކަމަށް، މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ޓީމުތަކުން ބުނެފި އެވެ.

January 22, 2017 3
ޓްރަމްޕާ އެކު އީރާނާއި އެމެރިކާ އަނެއްކާ ވެސް ކޯޅުމަކަށް!

އިސްލާމީ ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ވެސް އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް، ފާޅުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފާޑުކިޔާ ގައުމަކީ އީރާނެވެ. ޝާހްގެ ރަސްކަން ވައްޓާލައި އާޔަތުﷲ ޚުމައިނީގެ އިންގިލާބަށް...

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017
އީރާނާ ދެކޮޅަށް ހަތިޔާރުގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ: އެމެރިކާ

ނަހަމަ ގޮތުގައި ހަތިޔާރުގެ ވިޔަފާރި ކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އީރާނާ ދެކޮޅަށް ހަތިޔާރުގެ ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އދ. އިން އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް، އދ.ގައި ހުންނަވާ އެމެރިކާ ސަފީރު ސަމަންތާ ޕަވަރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017
ނިއުކްލިއާ މުއާހަދާއާ މެދު އިތުރު މަޝްވަރާއެއް ނެތް

އެމެރިކާ އާއި ވިލާތުގެ ބައެއް ގައުމުތައް ހިމެނޭ ގޮތުން، އީރާންގެ ނިއުކްލިއާ މަޝްރޫއުގެ މައްސަލައިގައި އެކުލަވާލާފައިވާ އެއްބަސްވުމާ މެދު އަލުން މަޝްވަރާ ކުރުމަކީ މާނައެއް ނެތް...

January 18, 2017 3
2017 ގައި މެދުއިރުމަތީގެ މިސްރާބަކީ ކޮބާ؟

ޒަމާނުއްސުރެ ސަރަހައްދީ ކޯޅުންގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް މެދުއިރުމަތި، 2016 ވަނަ އަހަރަށް އަލްވަދާއު ކީ އަނދަމުން ދިޔަ އަލިފާންގަނޑުގެ ތެރެއަށް އިތުރަށް ދަރު އަޅާ ހާލުގަ އެވެ....

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 4
ޔަމަންގައި އުޅޭ ހޫތީންނަކީ ކޮން ބައެއް؟

ޔަމަންގެ ޙޫޘީން ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެން މި ކިޔާ ހޫތީންނަކީ ޔަމަން ސަރުކާރަށް ވުރެ ވެސް ބާރު ގަދަ ބައެކެވެ. ވެރިކަން ފުރޮޅާލައި އިންތިހާބު ކުރެވިފައިވާ ރައީސް ގައުމުން ބޭރުވާ ހިސާބަށް ކަންތައް ދާނީ ބާރު ގަދަވީމަތާ އެވެ. އެހެން ވިއްޔާ ހޫތީންނަކީ ކޮން ބައެއް ހެއްޔެވެ؟

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017
އީރާނުން އަސްކަރީ ހޭދަ އިތުރުކޮށް ބާރު ގަދަކުރަނީ

އީރާންގެ އަސްކަރީ ހޭދަ އިތުރު ކުރުމަށް، އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި މަޝްރޫއަށް އެ މަޖިލީހުން އިއްޔެ ރުހުން ދީފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 2
އީރާންގެ ކުރީގެ ރައީސް ރަފްސަންޖާނީ އަވަހާރަވެއްޖެ

އީރާންގެ ކުރީގެ ރައީސް އާޔަތުﷲ އަލީ އަކްބަރު ހާޝިމީ ރަފްސަންޖާނީ ރޭ އަވަހާރަ ވެއްޖެ އެވެ.