27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 4
"އީރާނުގައި ވައިރަސް ފެތުރުނަސް ކަރަންޓީނެއް ނުކުރާނެ"

ތެހެރާން (ފެބްރުއަރީ 27) - އީރާނުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެއްވެސް ސިޓީއެއް ކަރަންޓީން ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 32
ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، ކްރޫޒްލައިނާތައް ރާއްޖެ އައުން މަނާކޮށްފި

ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ނުވަތަ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބިރުވެރިކަން އިތުރަށް ބޮޑުވަމުންދާތީ، ކްރޫޒްލައިނާތައް ރާއްޖެ އައުން މި ވަގުތަށް މެދުކަނޑާލަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

February 26, 2020 8
އީރާނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް

ތެހެރާން (ފެބްރުއަރީ 26) - ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އީރާނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރުގެ ނައިބް އިރާޖް ހަރިރްޗީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020
ކޮވިޑް-19:އީރާނުން 50 މީހުން މަރުވިކަމުގެ ތުހުމަތު

ތެހެރާން (ފެބްރުއަރީ 25) - ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އީރާނުގެ ގުމް ޕްރޮވިންސް އިން އެކަނި ވެސް 50 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތު އެ ޕްރޮވިންސްގެ ޕާލަމެންޓް މެންބަރެއް ކަމަށްވާ އަހުމަދު އާމިރުއާބާދީ-ފަރަހާނީ ކުރައްވައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020
ކޮވިޑް-19: އީރާނުން އިތުރު ދެ މަރު، 13 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

ތެހެރާން (ފެބްރުއަރީ 21) - ކޮވިޑް-19 ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން އީރާނުން އިތުރު ދެ މީހުން މަރުވެ، އަދި އިތުރު 13 މީހަކު ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 2
ކޮވިޑް-19: ވައިރަސް އެރި ދެ މީހުން އީރާނުން މަރު

ތެހެރާން (ފެބްރުއަރީ 20) - ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެ މީހުން އީރާނުގައި މަރުވެއްޖެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސިއްހީ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020 1
ހަމަލާގައި 109 ސިފައިންގެ ސިކުނޑިއަށް ގެއްލުން

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 11) - އިރާގުގައި ތިބޭ އެމެރިކާ ސިފައިންގެ މަރުކަޒުތަކަށް އަމާޒުކޮށް އީރާނުން މިދިޔަ މަހު ކުރީކޮޅު ދިން މިސައިލް ހަމަލާގައި ސިކުނޑިއަށް ގެއްލުން ލިބުނު ސިފައިންގެ އަދަދު 109 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2020 2
ރަންވޭ އަށް ނުޖެއްސުނު ބޯޓު ކޮންޓްރޯލްވީ ހައިވޭ މަތިން

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 28) - އީރާނުގެ ޕަސިންޖަ މަތިންދާ ބޯޓެއް ރަންވޭ އިން ނެއްޓި، ހައިވޭއެއްގެ މެދަށް "ޖައްސައިފި" އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2020 6
ހަމަލާގައި އެމެރިކާ ސިފައިންގެ ސިކުނޑިއަށް ގެއްލުން

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 25) - އިރާގުގައި ތިބޭ އެމެރިކާ ސިފައިންގެ މަރުކަޒުތަކަށް އަމާޒުކޮށް އީރާނުން މި މަހު ކުރީކޮޅު ދިން މިސައިލް ހަމަލާގައި އެމެރިކާ ސިފައިންގެ 34 މީހެއްގެ ސިކުނޑި އަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޕެންޓަގަނުން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020 8
"ސުލައިމާނީގެ މަރުގެ ބަދަލު ހިތިގޮތަކަށް ހިފާނަން"

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 21) - އީރާނުގެ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑްސްގެ ގުދުސް ފޯސްގެ ކުރީގެ ކޮމާންޑަރު ގާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލުމަކީ އެމެރިކާ އިން ކުރި ވަރަށް ފިނޑި އަމަލެއް ކަމަށާއި އެކަމުގެ ބަދަލު ދުޝްމަން އެމެރިކާގެ ކިބައިން ވަރަށް ހިތި ގޮތަކަށް ހިފާނެކަމުގެ އިންޒާރު ގުދުސް ފޯސްގެ އާ ކޮމާންޑަރު އިސްމާއިލް ގާނީ ދެއްވައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 1
ބޯޓުގެ ކަޅުފޮށި ޔުކްރޭނަށް ދޭން އީރާނުން އެއްބަސްވެއްޖެ

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 19) - މިސައިލް ހަމަލާއެއްގައި ވައްޓާލި މަތިންދާ ބޯޓުގެ ކަޅުފޮށި ޔުކްރޭނަށް ހަވާލު ކުރުމަށް އީރާނުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ތަސްނީމް ނިއުސް އެޖެންސީން ބުނެފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020 6
ޚާމަނާއީގެ ހުކުރު ޚުތުބާ: ދިފާއު ކުރެއްވީ އަސްކަރިއްޔާ

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 17) - އީރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ މިއަދު ދެއްވި ހުކުރު ޚުތުބާގައި އެ ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާ ދިފާއު ކުރައްވައި ވާހަކަ ދައްކަވައިފި އެވެ.

January 17, 2020 5
އީރާނުގެ ހަމަލާގައި އެމެރިކާގެ 11 ސިފައިން ޒަޚަމްވި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 17) - އިރާގުގައި އެމެރިކާ ސިފައިން ތިބޭ ވައިގެ މަރުކަޒުތަކަށް އީރާނުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދިން މިސައިލް ހަމަލާތަކުގައި އެމެރިކާ ސިފައިންގެ 11 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ...

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 9
"ބޯޓު ވައްޓާލި ސަބަބު ސިފައިން ސާފުކޮށްދޭން ޖެހޭނެ"

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 16) - އޮޅުމަކުން މިސައިލެއް އަރައިގެން ނަމަވެސް ޔުކްރޭނުގެ މަތިންދާ ބޯޓު މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވައްޓާލި ސަބަބު އީރާނުގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން އިތުރަށް ސާފުކޮށްދޭން ޖެހޭނެ...

January 16, 2020 4
އެމެރިކާ ސިފައިން ހިމާޔަތްހޯދީ ސައްދާމުގެ ބަންކަރުތަކުން

ބަޣުދާދު (ޖެނުއަރީ 16) - އިރާގުގައި އެމެރިކާ ސިފައިން ތިބޭ މަރުކަޒުތަކަށް އީރާނުން މިދިޔަ ހަފުތާގެ ބުދަ ވިލޭރޭ މިސައިލް ހަމަލާ ދިނުމުގެ ކުރިން އެ ހަމަލާގެ މައުލޫމާތު އެމެރިކާ...

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020 11
މިސައިލް އަރާ މަންޒަރު ވީޑިއޯ ކުރި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 15) - އީރާނުން ފޮނުވާލި މިސައިލް ޔޫކްރޭނުގެ މަތިންދާ ބޯޓަށް އަރާ މަންޒަރު ވީޑިއޯ ކުރި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 3
ބޯޓު ވައްޓާލުމާ ގުޅިގެން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 14) - އެކްސިޑެންޓަކުން ނަމަވެސް މިސައިލެއް އަރައިގެން ޔުކްރޭނުގެ މަތިންދާ ބޯޓު ވައްޓާލުމާ ގުޅިގެން އީރާނުން އެތައް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ...

January 14, 2020 2
މަޖަލަކަށް ކުރި ޕޯސްޓަކުން ގެއްލުނީ ވަޒީފާ

އެމެރިކާ އާއި އިރާނާ ދެމެދު މިހާރު ހޫނުވެފައިވާ ކޯޅުންގަނޑަށް އިޝާރާތްކޮށް އިންޑިއާ ދަރިކޮޅުގެ އެމެރިކާގެ ޕްރޮފެސަރަކު ފޭސްބުކްގައި ހިއްސާކުރެއްވި ޕޯސްޓަކާ ގުޅިގެން މިދިޔަ...

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 2
މިސައިލް ހަމަލާއަކީ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު: ހިޒްބުﷲ

ބޭރޫތު (ޖެނުއަރީ 13) - އިރާގުގައި ތިބޭ އެމެރިކާ ސިފައިންނަށް އަމާޒުކޮށް އީރާނުން ދިން މިސައިލް ހަމަލާތަކަކީ ދިގު މަގެއްގައި އެޅި ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު ކަމަށް ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތުގެ ލީޑަރު...

January 13, 2020 18
އީރާނުގެ ބޭނުމަކީ އެމެރިކާއަށް ވުރެ ގަދަކަން ދެއްކުން

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 13) - އިރާގުގައި ތިބޭ އެމެރިކާ ސިފައިންގެ މަރުކަޒަށް ދިން ހަމަލާގެ ބޭނުމަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ދުޝްމަން ސިފައިން މެރުން ނޫން ކަމަށާއި މިސައިލް ހަމަލާތައް ދިނީ...

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 2
މަޝްވަރާތަކަށް ގަތަރުގެ އަމީރު އީރާން އަށް

ދޯހާ (ޖެނުއަރީ 12) - އީރާނުގެ ސީނިއާ އޮފިޝަލުންނާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ގަތަރުގެ އަމީރު ޝެއިޚް ތަމީމް އަލް ސާނީ ތެހެރާނަށް ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

January 12, 2020 20
އީރާނަށް ގޮތެއް ނިންމަން ލިބުނީ 10 ސިކުންތު

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 12) - ޔުކްރޭނުގެ މަތިންދާ ބޯޓު ވައްޓާލީ މިސައިލް އޮޕަރޭޓަރަށް އެއީ މިސައިލެއް ކަމަށް ހީކޮށް ކަމަށާއި ހަމަލާ ދިނުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން އޭނާ އަށް ލިބުނީ 10 ސިކުންތު...

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2020
"އެމެރިކާގެ ހަތަރު އެމްބަސީއަކަށް ހަމަލާދޭން އުޅުނު"

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 11) - އީރާނުގެ ގުދުސް ފޯސްގެ ކޮމާންޑަރު ގާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލި އިރު އީރާނުން އުޅުނީ އެމެރިކާގެ ހަތަރު އެމްބަސީއަކަށް ހަމަލާދޭން ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރްމަޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 11, 2020 3
"އެމެރިކާއިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ފަޚުރެއް"

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 11) - އީރާނުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ލިބުނު ފަޚުރެއް ކަމަށާއި އެ ފިޔަވަޅުތަކުން ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުގެ...

January 11, 2020 28
ބޯޓު ވެއްޓުނީ ހަމަލާއަކުން ކަމަށް އީރާން އެއްބަސްވެއްޖެ

ޔުކްރެއިންގެ މަތިންދާބޯޓު ވެއްޓުނީ މިސައިލްގެ ހަމަލާއަކުން ކަމަށް އީރާނުން މިއަދު އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020 3
"އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް އިތުރު ހަމަލާތައް ޕްލޭންކުރި"

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 10) - އިރާގުގައި ތިބޭ އެމެރިކާ ސިފައިންނަށް އަމާޒުކޮށް ދިން މިސައިލް ހަމަލާތަކަކީ ފެށުމެއް ކަމަށާއި އެމެރިކާ އިން ރައްދުދީފި ނަމަ އީރާނުން އިތުރު ހަމަލާތައް ދޭން...

January 10, 2020 14
ޔޫކްރޭނުގެ ބޯޓަށް މިސައިލެއް އަރާ ވީޑިއޯ އާއްމުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 10) - ޔުކްރޭން އެއާލައިންސްގެ މަތިންދާ ބޯޓު ވެއްޓުމުގެ ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އެ ބޯޓަށް މިސައިލެއް އަރާ ކަމަށް ބެލެވޭ ވީޑިއޯއެއް އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020 5
އީރާނާ ޝަރުތެއް ނެތި މަޝްވަރާކުރަން ބޭނުންވޭ: އެމެރިކާ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޖެނުއަރީ 9) - އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި އީރާންއާ އެކު ސީރިއަސް މަޝްވަރާތަކަށް ދާން ބޭނުންވާކަން އެމެރިކާ އިން އދ. އަށް އަންގައިފި އެވެ.

January 09, 2020 12
އީރާނުން ހަމަލާ ދިނީ އެމެރިކާއަށް ގެއްލުން ކުޑަވާގޮތަށް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 9) - އިރާގުގައި ތިބޭ އެމެރިކާ ސިފައިންގެ މަރުކަޒުތަކަށް އީރާނުން އިއްޔެ މިސައިލް ހަމަލާ ދިން އިރު އެ ހަމަލާތައް އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ އެމެރިކާ ސިފައިންނަށް ލިބޭ...

January 09, 2020 14
އީރާނުން ހަމަލާއެއް ދީފިނަމަ ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދޭނަން

ތެލް އަވީވް (ޖެނުއަރީ 9) - އީރާނުން އިޒްރޭލަށް ހަމަލާއެއް ދީފި ނަމަ ހަނދާން ނުފިލާވަރުގެ ވަރުގަދަ ބަދަލެއް ހިފާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 9
ޓްރަމްޕް ދެއްވީ ރައްދު ހަމަލާ ނުދޭނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 8) - އިރާގުގައި އެމެރިކާ ސިފައިން ތިބޭ ދެ މަރުކަޒަކަށް އީރާނުން މިސައިލް ހަމަލާ ދިން ނަމަވެސް އެ ހަމަލާތަކަށް އެމެރިކާ އިން ރައްދު ނުދޭނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް...

January 08, 2020 4
އީރާނުގެ ހަމަލާތަކުން މާ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ނެތް!

ރޭ ފަތިހު، ގާތްގަނޑަކަށް ބައި ގަޑިއިރަށް ދެމިގެން ދިޔަ ހޫނު ހަމަލާތައް، އިރާގުގައި ހުރި އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ދެ މަރުކަޒުގެ އެތެރެއަށާއި ބޭރަށް އަމާޒުވި އެވެ. އީރާނުގެ 22 މިސައިލްގެ މި...