10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016
ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ޓްރަމްޕަށް އުވައެއް ނުލެވޭނެ

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 9) - ދުނިޔޭގެ ބާރުތަކާ އެކު ގާއިމްކުރި ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ދެން ވަޑައިގަންނަވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް އުވާނުލެއްވޭނެ ކަމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.