07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 1
"އީރާނާއި އިރާގު ޖައްސަން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން"

ތެހެރާން (އޮކްޓޯބަރު 7) - އީރާނާއި އިރާގާ ދެމެދު ނަފްރަތުގެ އޮށް އިންދުމަށް ދުޝްމަނުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 3
އީރާނާއި ސައުދީ ސުލްހަ ކުރެވޭތޯ ބަލަނީ

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 6) - ސައުދީ އަރަބިއާ އާއި އީރާނުގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ނުތަނަސްކަން ހައްލު ކުރުމަށް ނުރަސްމީ ސިފައެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އިން...

October 06, 2019 1
އިރާގު ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި 100 މަރު

ބަޣުދާދު (އޮކްޓޯބަރު 6) - އިރާގު ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ފަށާފައިވާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގައި މިހާތަނަށް 100 އަށް ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް...

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019
ސަރުކާރާ ދެކޮޅު މުޒާހަރާތަކަށް ފަހު ބަޣުދާދުގައި ކާފިއު

ބަޣުދާދު (އޮކްޓޯބަރު 3) - އިރާގު ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ވަރުގަދަ މުޒާހަރާތަކަށް ފަހު ވެރިރަށް ބަޣުދާދުގައި ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019 5
ގަލްފުގެ ލަޝްކަރުގައި އިޒްރޭލް ބައިވެރިއެއް ނުކުރެވޭނެ

ބަޣުދާދު (އޮގަސްޓް 13) - ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކަށް ހިމާޔަތް ދޭން ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުން އުފައްދަން އުޅޭ ގަލްފުގެ ލަޝްކަރުގައި އިޒްރޭލް ބައިވެރި ކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އިރާގުން ބުނެފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019 4
އިރާގުން ވަގަށްނެގި ފައިސާ އިން އެއް ބިލިއަން ހޯދައިފި

ބަޣުދާދު (އޮގަސްޓް 11) - އިރާގުގެ ޚަޒާނާ އިން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރޭން ވޭތުވެދިޔަ ހަ މަސް ދުވަހުގެ މަސައްކަތުން އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019
ބަސަރާގެ ތެޔޮ ކުންފުނިތަކުގެ އޮފީހަށް ރޮކެޓް ހަމަލާދީފި

ބަޣުދާދު (ޖޫން 19) - އިރާގުގެ ދެކުނުގެ ބަސަރާގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ވަރަށް ގިނަ ތެޔޮ ކުންފުނިތަކުގެ އޮފީސް ހުންނަ ހެޑްކުއާޓަރަށް ރޮކެޓް ހަމަލާއެއް ދީފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2019 1
އައިއެސްއާ ގުޅެން އުޅުނު ބަޔަކު މަރަން ހުކުމް ކޮށްފި

ހަނގުރާމަވެރި އައިއެސް ޖަމާއަތާ ގުޅެން އުޅުނުކަން ސާބިތުވި ފްރާންސްގެ ތިން މީހުން މަރަން އިރާގުގެ ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 2
އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ކުއްލި ގޮތަކަށް އިރާގަށް

ބަޣުދާދު (މެއި 8) - އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ ކުއްލި ގޮތަކަށް އިރާގަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2019 5
އައިއެސްއާ ގުޅުނު ބިދޭސީންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދެނީ

ބަޣުދާދު (މާޗް 9) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅިފައިވާ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދޭނެ ކަމަށް އިރާގުގެ ރައީސް ބަރްހާމް ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2019 4
އައިއެސް ނައްތާލުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ހަމަލާތައް ފަށައިފި

ބަޣޫޒް (މާޗް 2) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) މުޅިން ނައްތާލުމަށް އެންމެ ފަހުގެ ހަމަލާތައް ފަށައިފި ކަމަށް އެމެރިކާގެ މަދަދު ލިބޭ ސީރިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ފޯސަސް (އެސްޑީއެފް) އިން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 12
ސައްދާމް ހުސައިންގެ ފަހުބަސް ދަރިކަނބަލުން އާއްމުކޮށްފި

އައްމާން (ޖެނުއަރީ 2) - އިރާގުގެ ކުރީގެ ރައީސް ސައްދާމް ހުސައިން ދަންޖައްސާ އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވި މެސެޖުގެ ބައެއް ދަރިކަނބަލުން ރަޣާދު ހުސައިން ޓްވިޓާގައި އާއްމު ކުރައްވައިފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2018 6
އައިއެސް އިން ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ފެންނުދީ މަރާލި

މިއުނިކް (ޑިސެމްބަރު 29) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ އަންހެން މެންބަރަކު، އިރާގުގެ ފަސް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ޗޭޖު ޖަހާފައި އަވީގައި ބާއްވައި، ފެން ނުދީ މަރާލި ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ބުނެފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018
ކުއްލި ދަތުރުފުޅެއްގައި ޓްރަމްޕާއި މެލަނިއާ އިރާގަށް

ބަޣުދާދު (ޑިސެމްބަރު 27) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި އަނބިކަނބަލުން މެލަނިއާ ކުއްލި ދަތުރުފުޅެއްގައި އިރާގަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 1
މޫސަލްގެ ތާރީޚީ ނޫރީ މިސްކިތް އަލުން ހަދަން ފަށައިފި

ބަޣުދާދު (ޑިސެމްބަރު 18) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން ގޮއްވާލި މޫސަލްގެ ތާރީޚީ ނޫރީ މިސްކިތް އަލުން އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 28
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖޯޖް ބުޝް އަވަހާރަވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 1) - އިރާގު ސިފައިން ކުވޭތު ހިފުމުން 1990 ގައި "ސަހަރާގެ ތޫފާން"ގެ ނަމުގައި 1991 ގައި ހަނގުރާމަ ފަށައި ސައްދާމް ހުސެން ބަލިކުރެއްވި އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖޯޖް ބުޝް މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018 1
ކެބިނެޓަށް ގާބިލް މީހުން އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅަން އަންގައިފި

ބަޣުދާދު (އޮކްޓޯބަރު 11) - އިރާގުގެ އާ ކެބިނެޓުގެ މެންބަރަކަށްވާން ބޭނުންވާ މީހުން އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްސަ ވެބްސައިޓެއް ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ އާދިލް އަބްދުލް މާހްދީ ލޯންޗް ކުރަައްވަިއިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2018 14
އިރާގުގެ އިންސްޓަގްރާމް މޮޑެލް ބަޑިޖަހައި މަރާލައިފި

ބަޣުދާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - އިންސްޓަރާމްގައި އެތައް ބަޔަކު ފޮލޯކުރާ އިރާގުގެ މަޝްހޫރު މޮޑެލް ތާރާ ފާރިސް ބަޣުދާދުގެ މެދުތެރޭގައި ކާރުގައި ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް ބަޑިޖަހައި މަރާލައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018
ސީރިއާ ބޯޑަރުގައި އިރާގުން ފެންސެއް ޖަހަނީ

ބަޣުދާދު (ޖުލައި 2) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ މެންބަރުން ވަނުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ސީރިއާ ބޯޑަރުގައި ސެކިއުރިޓީ ފެންސެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އިރާގުން ފަށައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2018
އައިއެސްގެ 12 މީހަކަށް އިރާގުން މަރުގެ އަދަބު ދީފި

ބަޣުދާދު (ޖޫން 29) - މަރަން ހުކުމްކޮށްފައިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ 12 މީހަކަށް އިރާގުން މަރުގެ އަދަބު މިއަދު ތަންފީޒުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 1
އައިއެސްގެ ސީނިއާ 45 މީހުން ސީރިއާ އިން މަރާލައިފި

ބަޣުދާދު (ޖޫން 24) - ސީރިއާގެ އިރުމަތީގެ ހިސާބުތަކަށް ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ސީނިއާ 45 މީހުން މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އިރާގުން ބުނެފި އެވެ.