19 ޖުލައި

July 19, 2020 12
އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ މަސައްކަތުމީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ މަސައްކަތު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 47
ލޯގޯ ޖެހި މާސްކް އެޅުން ސްކޫލުތަކުން މަނާކުރަނީ

ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ދާއިރު ލޯގޯ ޖަހާފައިވާ މާސްކް އެޅުން ބައެއް ސްކޫލްތަކުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020 71
އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ވެރިން ވަކިކޮށްފި

އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް އިބްރާހިމް ޝާތިރާއި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި ޝަކީބާ އަލީ އަދި ލަތީފާ ހަސަން މިއަދު އެ ސްކޫލްގެ މަގާމުތަކުން ވަކިކޮށްފި އެވެ. މި ބަދަލާ އެކު، އެ ސްކޫލުގެ ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން، އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުސައިން ސައީދާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 27
ދެ ސްކޫލަކުން ޖާގަހޯދަން އޮޅުވާލައިގެން ލިޔުން ހުށަހަޅާ

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލާއި އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ގްރޭޭޑް އެކަކުން ޖާގަ ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި އޮޅުވާލައިގެން ލިޔުން ހުށަހަޅާތީ، އެ ދެ ސްކޫލް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ޖާގަ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ހަނިވެފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019 19
ކިޔެވުމާއި ކުޅިވަރުގެ ޗެމްޕިއަން: ހަމަ ނަމޫނާއެއް

ގައުމު ފަހުރުވެރިކޮށް އެނބުރި ރާއްޖެ އައިސް ޖެހިގެން އައި ދުވަހު އޭނާ ދިޔައީ މަތީ ސާނަވީއަށް ކިޔަވަމުން އަންނަ ސީއެޗްއެސްއީއަށެވެ. ކުރިމަތީގައި އޮތީ ސްކޫލް އިމްތިހާނެވެ. އެއަށް ފަރިތަކޮށް، ދެން ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައީ އިންޑަނޭޝިއާގައި އިއްޔެ ފެށި އޭޝިއަން ޓޭބަލް ޓެނިސް (ޓީޓީ) މުބާރާތަށެވެ. ތައުލީމީ ކުޅިވަރުގައި ޗެމްޕިއަނަކަށް ވި...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2019 7
އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކީ ރަފާ!

އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމަކީ ހަގީގީ އޯލްރައުންޑަރެކެވެ. ކިޔެވުމާއި ކުޅިވަރުގައި ވެސް އޭނާ އަކީ އެއް ނަމްބަރެވެ. ކުޅިވަރުގައި އޭނާގެ ފެންވަރު ސާބިތުކޮށްދިނީ ދާދި ފަހުން ބޭއްވި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގައި ޓޭބަލް ޓެނިހުން ރާއްޖެ އަށް ދެ ރަން މެޑެއްޔާއި ރިހި މެޑެއްޔެއް ހޯދައިދީގެންނެވެ. ކިޔެވުމުގެ މަރުހަލާގައި...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 11
ޕާކިސްތާނުން އިސްކަންދަރަށް 1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތަކެތި

ޕާކިސްތާނު އެމްބަސީން، އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް 1.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019
ސްކޫލުތަކުގައި ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ގިނަ ސްކޫލުތަކެއްގައި މިއަދު ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

April 25, 2019 17
އިސްކަންދަރަށް އޮކެސްޓްރާ ބޭންޑާއި އީ-ލައިބްރަރީއެއް

އިސްކަންދަރަށް 58 އަހަރުފުރުމާ ދިމާކޮށް އެ ސްކޫލުގައި އޮކެސްޓްރާ ބޭންޑާއި ޑިޖިޓަލް ލައިބްރަރީ، "ނޮލެޖް ހަބް" ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ތައާރަފުކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 4
ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަށް ޝައުގުވެރިކުރުވަން ޕްރޮގްރާމެއް

ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަށް ދަރިވަރުން ޝައުގުވެރިކުރުވަން އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 20
މާލޭގައި ނާސްތާ ދޭން ހަވާލުކުރީ ބުރުޒާއި ލަ ސޫކަށް

މާލޭގެ ތިން ސްކޫލެއްގައި ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދޭން ހަވާލުކުރީ ބުރުޒު ކޭޓަރިން އާއި ލަ ސޫކަށެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2018 53
އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމު ނުލިބޭތީ ބެލެނިވެރިންގެ ޝަކުވާ!

އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށެން ކައިރިވަމުން އަންނަ އިރު ބައެއް ސްކޫލްތަކުގެ އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމު ލިބުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެ، ބެލެނިވެރިންގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 134
ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ގިނަ ޓީޗަރުންތަކެއް ވެސް އިބޫއާ އެކު

ހުޅުމާލޭގެ ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓީޗަރުންނާއި މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ ތާއީދު ވެސް، އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް އޮތް ކަން މިރޭ ހާމަކޮށްފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 179
އިސްކަންދަރުގެ 20 ޓީޗަރަކު އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި

އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ 20 ޓީޗަރަކު އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)އާ މިރޭ ބައްދަލުކޮށް، ތާއީދުކުރާކަން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 7
އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ލުހާ

އިސްކަންދަރު ސްކޫލުން މިދިޔަ އަހަރު ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް މަރިޔަމް ލުހާ އާތިފް ރޭ ހޮވައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2018
ސައިރިކްސް އިން އިސްކަންދަރުގެ ދަރިވަރުންނަށް ސެޝަނެއް

ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ މަގްސަދުގައި ސައިރިކްސް ކޮލެޖުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ޓްރެއިނިން ސެޝަނެއް މިއަދު ބާއްވައިދީފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 8
ދަރިވަރުން މަދު ސްކޫލުތަކުގައި ވާޗުއަލްކޮށް ކިޔަވައިދެނީ

ދަރިވަރުންގެ އަދަދު 50 އަށް ވުރެ މަދު ސްކޫލުތަކުގައި އިންޓަނެޓްގެ ޒަރީއާ އިން ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް (ވާޗުއަލްކޮށް) ކިޔަވައިދިނުމުގެ މަޝްރޫއު މިއަދު ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 5
ސްކޫލް ގައިޑް: އެހީތެރިވުމުގެ ނަމޫނާ ދަރިވަރުން

އެކި ކުދިންނަށް އެހީވުމާއި، އެއްބާރުލުން ދިނުމާއި، އެކި ކުދިންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމާއި އިސްނެގުމަކީ ކާމިޔާބު ދަރިވަރެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ޖެހޭ މުހިންމު ސިފަތަކެވެ. އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް ނުވައެއްގެ އަހްމަދު ސަމާހް އަކީ އެ ރޮނގުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދަރިވަރެކެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 5
ކިޔެވުމުގައި ނަމޫނާއެއް، ކުޅިވަރުގައި ޗެމްޕިއަނެއް

ސްކޫލުގެ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކަށް ކުދިން ފޮނުވަން ބައެއް ބެލެނިވެރިން ފަސް ޖެހެ އެވެ. ކިޔެވުމަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ކަމަށް ހީކޮށެވެ. މިއީ ބޯދާ ވިސްނުމެއް ހެއްޔެވެ؟ ފަހަކަށް އައިސް...

November 26, 2017
ސްކޫލް ގައިޑް: 10 އަހަރުގެ ހަނދާންތަކާ އެކު

ތައުލީމީ ހަޔާތުގެ އެންމެ މުހިންމު 10 އަހަރުގެ ކިޔެވުން ނިމި އެތައް ކުދިންނެއް ކުރިމަތިލަނީ ދިރިއުޅުމުގެ އަމަލީ މައިދާނަށެވެ. ގްރޭޑް 10 ނިމޭ އިރު އެކި ކުދިންގެ އިހުސާސްތައް ތަފާތެވެ....

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 15
ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

ސްކޫލުތަކަށް އަންނަ އެންމެ އުފާވެރި އެއް ދުވަހަކީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހެވެ. މިކަން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލަކުން މިއަދާއި އިއްޔެ ވަނީ ފެނިފަ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017 4
އިސްކަންދަރު ސްކޫލުން އެއް ވަނަ ލަޔާލް އަށް

އިސްކަންދަރު ސްކޫލުން މިދިޔަ އަހަރު ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުގެ މަގާމު ލަޔާލް އަލީ ހޯދައިފި އެެވެ.