12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018 10
ގަމުން ޓްރިވެންޑްރަމަށް، އަގަކީ 99 ޑޮލަރު

ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަނުން އައްޑޫ ގަމުން އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމަށް އަންނަ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ދަތުރެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 39
ފައިނުގައި އެއާޕޯޓް ހަދަން 5000 ގަސް ކަނޑަންޖެހޭ

ރ. ފައިނުގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމަށްޓަކައި 5،000 އަށްވުރެ ގިނަ ގަސް ކަނޑަންޖެހޭ ކަމަށާއި އަދި އެ މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތައް ލިބޭނެ ކަމަށް، އެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހެދި އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް (އީއައިއޭ) ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 16
ރަންވޭ މަރާމާތުކުރާތީ ދަތުރުތަކަށް ބުރޫއަރައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގެ ރަންވޭ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާތީ ބައެއް މަތިންދާބޯޓުތަކުގެ ދަތުރުތަކަށް މިއަދު ބުރޫއަރާފައިވާ ކަމަށް އައިލެންޑު އޭވިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 49
4 މިލިއަން ހޭދަކުރީ ބޮޑު ޖަލްސާއަށް މީހުން އުފުލަން!

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް (އައިއޭއެސް) އަށް ދަރާފައި އޮތް 4.8 މިލިއަން ރުފިޔާ އަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެމްޕޭންގައި މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ އަށް މަތިންދާބޯޓުގައި މީހުން އުފުލަން ކުރި ހޭދައެއް ކަމަށް "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

October 31, 2018 14
ދަތުރު ޚަރަދު ޕީޕީއެމްގެ ބަޖެޓުން އުންޏެއް ނުކުރާނެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުތަކަށް، ޕީޕީއެމުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނަށް ދައްކަން ޖެހޭ 4.8 މިލިއަން ރުފިޔާ، އެ ޕާޓީ އަށް ދައުލަތުން ދޫކުރާ ފައިސާގެ ތެރެއިން އުނިކުރެވެން...

October 31, 2018 29
ކެމްޕޭން ދަތުރުގެ 4.8 މިލިއަން ޕީޕީއެމުން ނުދެއްކި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވުމަށް، އެ މަނިކުފާނަށް ތާއީދު ހޯދަން ޕީޕީއެމުން ރަށްތަކަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓްތަކުގައި ކުރި ދަތުރުތަކަށް...

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2018 119
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ޗެކިން ޖޯކަކަށް!

ފްލައިޓަށް އަރަން ކިޔޫ ހަދަން އެންގި އެވެ. ޓެންޓެއްގެ ހިޔަލުގައި މޭޒެއް ބަހައްޓައިގެން އޭވިއޭޝަން އޮފިސަރުން ތިއްބެވެ. ކޮންމެ ފަސިންޖަރެއްގެ ދަބަސް ހުޅުވައި ބަލަ އެވެ. ނަމަވެސް އެއްޗެއް ހޯދާ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. މަތިމަތިން ބަލާލަނީ އެވެ. ދަބަހުގައި ހުރީ ކޮން އެއްޗެއްތޯ، ބައެއް މީހުން ކައިރީ ސުވާލު ކުރުމަށް ފަހު އެވަރުން ފުއްދާލަނީ...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 23
މިހާ ބޮޑު ޝަރަފަކަށް އުއްމީދެއް ނުކުރަން: އަހުސަން

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބޯޓު، އެއާބަސް އޭ380، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭއާ ކައިރިވުމާ އެކު، ބޯޓު ޖެއްސުމުގެ ހުރިހާ އިޚުތިޔާރެއް އިނގިރޭސި ޕައިލެޓް ދެއްވީ އޭނާގެ ކަނާތް ފަރާތުގައި އިންނެވި ކޯ ޕައިލެޓް އުމުރުން 35 އަހަރުގެ އަލީ އަހުސަންގެ އަތަށެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ތާރީޚީ ސަފުހާއަކުން އޭނާ އެ...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 33
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސައިފި

ރާއްޖޭން އުތުރުގެ މައި ރަށް، ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ކުޅި ހިއްކައިގެން ހެދި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ދެންމެ ޖައްސައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018 3
އާ ރަންވޭ: ދަތި އުނދަގޫތައް މާޒީގެ ތެރެއަށް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި މަތިންދާބޯޓު ޖެއްސުމަށް ހޭދަކުރަން ޖެހޭ ވަގުތާއި ގަޑިއަށް ފުރުމުގައި ދިމާވާ އުނދަގޫ އެންމެ ބޮޑަށް އިހުސާސްކުރެވޭނީ އެއާލައިންތަކަށާއި އެއާ...

September 18, 2018 9
އާ ރަންވޭ: އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައިގެ ހައްލު

މީގެ އަށެއްކަ އަހަރު ކުރި އެވެ؛ އެމިރޭޓްސްގެ ބޮއިން 300-777 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓެއް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭއަށް ޖެއްސިތަނާ ބޯޓުގެ މައި ފުރޮޅުތައް ފެޅި، ރަންވޭގެ މެދަކާ...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 54
ޕީޕީއެމް ޖަލްސާ އަށް އައްޑޫ މީހުން ބޮޑު ފްލައިޓެއްގައި

ޕީޕީއެމްގެ ރަސްމީ 'ސައިޒް' ދައްކައިލުމަށް މާދަމާ ރޭ މާލޭގައި ބާއްވާ ބިޔަ ޖަލްސާ އަށް އެ ޕާޓީގެ އައްޑޫ ސަޕޯޓަރުން ގެނައުމަށް ޓަކައި މޯލްޑިވިއަންގެ އެންމެ ބޮޑު މަތިންދާބޯޓު ޗާޓަރުކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 9
މޯލްޑިވިއަނުން އޭ 330 ގެ ބޯޓެއް ގެންނަނީ

މޯލްޑިވިއަނުން އެއާބަސް އޭ 330 މަރުކާގެ ބޯޓެއް އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ރާއްޖެ ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 16
މޯލްޑިވިއަނުން މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ޗެކިން ފަށަނީ

މާލެ/ހުޅުލޭ ބްރިޖް ހުޅުވުމާ އެކު ބަސް ދަތުރުތަކަށް އެމްއީއެލް އިން ހަދާ ބަސް ޓާމިނަލްތަކުން މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓްތަކަށް ޗެކިންކުރެވޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 6
ފުވައްމުލަކަށް ރޭ ނުޖެއްސުނު ފްލައިޓް އަލުން ބާއްވައިފި

ފުވައްމުލަކުން ރޭ ކަރަންޓް ކެނޑުމުގެ ސަބަބުން އެ ރަށު އެއާޕޯޓަށް ނުޖެއްސި އަނބުރާ މާލެ އަންނަން ޖެހުނު ފްލައިޓްގައި ތިބި ދަތުރުވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން މިއަދު އެހެން ފްލައިޓެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 1
މޯލްޑިވިއަންގެ ސީ ޕްލޭންގެ ޚިދުމަތަށް ހަތަރު އަހަރު

މޯލްޑިވިއަންގެ ސީ ޕްލޭންގެ ޚިދުމަތަށް މިއަދު ހަތަރު އަހަރު ފުރިއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2018 7
"ފައިނު އެއާޕޯޓް ހަދާނީ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ބަލައިފައި"

ރ. ފައިނުގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމާ ދެކޮޅަށް ބަޔަކު ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހެޅި ނަމަވެސް އެއާޕޯޓް ހަދަން އެ ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދާނީ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް...

July 03, 2018 29
ފައިނު އެއާޕޯޓާ ދެކޮޅަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި

ރ. ފައިނުގައި ހަދާ ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓާ ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކޮށް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މިއަދު އެ ރަށުގެ ބަޔަކު ޕެޓިޝަނެއް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018 12
ފައިނު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ފަށާނެ

ރ. ފައިނު ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ފަށާނެ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 47
ފައިނުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންވޭ

ރ. ފައިނުގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމަކީ ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު ނިހާޔަތަށް ބޭނުންވާ ކަމެއް ކަމަށް އެ ރަށަށް އުފަން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018 32
ފައިނުގައި ހަދާ އެއާޕޯޓާ މެދު ވެސް ކަންބޮޑުވުންތަކެއް

ރ. ފައިނުގައި ސަރުކާރުން ހަދަން ނިންމާފައިވާ ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓު އަދި ސިޓީ ހޮޓަލުގެ މަޝްރޫއާ މެދު އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ނުރުހުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018 18
ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް އައިއޭއެސްގެ ސަބްސިޑަރީއަކަށް

މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑަކީ، ސަރުކާރުގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ކުންފުނި، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް (އައިއޭއެސް)ގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

June 04, 2018 23
އާ އެއާޕޯޓުތަކާ އެކު ބޭނުން ވަނީ އެނދު

ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ދެކުނަށް އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓްތަކެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެކި ސިފަސިފައިގައި ސަރުކާރުން ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. ހއ. އަތޮޅުގައި އެކަހެރިކޮށް...

30 މެއި

May 30, 2018 12
ފައިނު އެއާޕޯޓް އަޅަން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނަށް

ރ. ފައިނުގައި އެއާޕޯޓަކާއި ސިޓީ ހޮޓަލަކާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދާ ބޮޑު މަޝްރޫއު އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނާ ހަވާލުކޮށް، އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2018 94
ކެބިން ކްރޫއާ ޒުވާބުކުރި މީހުންނަށް ބޮޑު އަދަބެއް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ލ. ކައްދު އަށް ދިޔަ މޯލްޑިވިއަންގެ މަތިންދާބޯޓެއްގެ ތެރޭގައި ބޯޓުގެ ކެބިން ކުރޫއާ ޒުވާބު ކުރި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ތިން މީހުން ހަ މަސް ވަންދެން އެ އެއާލައިންގެ އެއްވެސް ބޯޓެއްގައި ދަތުރުކުރުން، ލ. އަތޮޅު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އިއްޔެ މަނާކޮށްފި އެވެ.