13 ޖުލައި

July 13, 2019 3
ސާބިއާ ކޭމްޕުން ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމަށް ކުރިއެރުން

ސާބިއާގައި ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީންތަކުން ބޮޑު ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 4
ކުޑަކާއްޓޭގެ ފޯކަސް މި ވަގުތު ބީޗްވޮލީ އަށް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ވޮލީބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އިސްމާއިލް ސާޖިދު (ކުޑަކާއްޓޭ) އަކީ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމު ވެސް އެންމެ ބަރޯސާވާ އެއް ކުޅުންތެރިއާ އެވެ. އެކަމަކު މި އަހަރުން ފެށިގެން އޭނާ ފެންނަނީ ބީޗް ވޮލީބޯޅައިގެ ގައުމީ ޓީމުންނެވެ. މި އަހަރު ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތުގައި އޭނާ ވޮލީ ޓީމަށް ނުކުޅުނީ އެ ވަގުތު ހާލަތު...

08 މެއި

May 08, 2018
ބޭބެ އަކީ ވޮލީގައި އަހަރެންގެ ބައްޕަ: ކުޑަކާއްޓޭ

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި "މިހާރު" އެވޯޑްސްގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ވޮލީބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހާސިލްކުރި އިސްމާއިލް ސާޖިދު (ކުޑަކާއްޓޭ) ރަށުގައި ނެތުމުން އެރޭގެ ހަފުލާ އަށް ހާޒިރެއް ނުވެ އެވެ. ބަދަލުގައި އިނާމާ ހަވާލުވާން އެރީ އޭނާގެ ބޭބެ މުހައްމަދު ސާޖިދު (ކާއްޓޭ) އެވެ. އެކަމަކު ހަފުލާ ހުށަހެޅި...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 9
ކުޑަކާއްޓޭ އާއި ބަޓިސް ނެތި ގައުމީ ސްކޮޑު ނަގައިފި

އަންނަ އޭޕްރިލް މަހު އޮންނަ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ ސްކޮޑު މިއަދު އިއުލާންކުރިއިރު ތަޖުރިބާކާރު ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ އިސްމާއިލް ސާޖިދު (ކުޑަކާއްޓޭ) އާއި އިޝާން މުހައްމަދު (ބަޓިސް) ބާކީވެއްޖެ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2017 6
ކުޑަކާއްޓޭ އާއި އައްކަޅޭ އަށް ހުއްޓުމެއް ނެތް!

ގައުމީ ބީޗް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ނުވަ ވަނަ ފަހަރަށް ގައުމީ ޓީމު ދެ ކުޅުންތެރިން ކަަމަށްވާ އިސްމާއިލް ސާޖިދު (ކުޑަކާއްޓޭ) އާއި އަޝްފާގު އާދަމް (އައްކަޅޭ)ގެ ޕެއާ އިން ހޯދައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 2
ފުރަތަމަ މޮޅަށް ފަހު އަމާޒު ބަންގްލަދޭޝް މެޗަށް

ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދެ މެޗުން ނޭޕާލާއި ކިރްގިސްތާން އަތުން ބަލިވި ނަމަވެސް އިއްޔެ އަފްގާނިސްތާން އަތުން މޮޅުވި މެޗުގައި ރާއްޖޭން ދެއްކީ މޮޅު ކުޅުމެކެވެ. އެ މެޗުން މޮޅުވި ނަމަވެސް ފައިނަލަށް ދިއުމުގެ ދޮރު ރާއްޖެއަށް ބަންދުވެފައިވާއިރު ޓީމުގެ ހުރިހާ...