05 މާޗް

March 05, 2020 6
ނަތަންޔާހޫގެ ކޯލިޝަނަށް އަޣުލަބިއްޔަތެއް ނުލިބުނު

ތެލް އަވީވް (މާޗް 5) - އިޒްރޭލުގައި ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުން ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ ކޯލިޝަނަށް މިފަހަރު ވެސް އަޣުލަބިއްޔަތެއް ނުލިބުނެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020 5
ކޮވިޑް-19: ކޮރޯނާވައިރަސް އިޒްރޭލުން ފެނިއްޖެ

ތެލް އަވީވް (ފެބްރުއަރީ 21) - ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހުން ސަލާމަތްވުމަށް އިޒްރޭލުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފައި ވަނިކޮށް، ބަލިޖެހިފައިވާ މީހަކު އެ ގައުމުން ފެނިއްޖެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020 8
2000 އަހަރު ކުރީގެ ކަދުރު އޮށަކުން ގަސް ފަޅައިފި

މީގެ ދެހާހެއްހާ އަހަރު ކުރިން ދުނިޔެ އިން ނެގި ގޮސްފައިވާ ކަދުރުގެ ބާވަތަތެއް އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ސައިންސްވެރިންތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020 10
މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ ޕްލޭން ޓްރަމްޕް އާއްމުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 29) - ފަލަސްތީނުން ތަކުރާރުކޮށް ދެކޮޅު ހަދަމުން ދަނިކޮށް، އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ ޕްލޭން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިރޭ އާއްމު ކުރައްވައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020 14
އީރާނުން ހަމަލާއެއް ދީފިނަމަ ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދޭނަން

ތެލް އަވީވް (ޖެނުއަރީ 9) - އީރާނުން އިޒްރޭލަށް ހަމަލާއެއް ދީފި ނަމަ ހަނދާން ނުފިލާވަރުގެ ވަރުގަދަ ބަދަލެއް ހިފާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020 29
"ހަމަލާދީފި ނަމަ ތެލް އަވީވް ހިރަފުހަށް ހަދާލާނަން"

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 6) - އެމެރިކާ އިން އީރާނަށް ހަމަލާދީފި ނަމަ އިޒްރޭލުގެ ސިޓީތައް ކަމަށްވާ ހައިފާ އާއި ތެލް އަވީވް ހިރަފުހަށް ހަދާލާނެ ކަމަށް ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ މުހްސިން ރިޒާއީ އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 16
ގާޒާގެ އާއިލާއެއް ޝަހީދުކޮށްލެވުނީ އޮޅުމަކުން: އިޒްރޭލް

ގާޒާ (ޑިސެމްބަރު 26) - މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާ އަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެއް އާއިލާއަކުން ނުވަ މެންބަރުން ޝަހީދުކޮށްލެވުނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ބުނެފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 7
އިޒްރޭލުގެ އެންމެ ގާތް މީހަކީ އަޅުގަނޑު: ޓްރަމްޕް

ފްލޮރިޑާ (ޑިސެމްބަރު 8) - އިޒްރޭލަށް ލިބޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ރަހުމަތްތެރިއަކަށް ވާނީ އެމަނިކުފާން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019 5
ނަތަންޔާހޫގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާކޮށްފި

ތެލް އަވީވް (ނޮވެމްބަރު 22) - އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ތިން ދައުވާއެއް ކޮށްފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019
ސަރުކާރެއް އުފެއްދުމުގައި އިޒްރޭލް ފެއިލްވެއްޖެ

ތެލް އަވީވް (ނޮވެމްބަރު 21) - އިޒްރޭލުގައި ސަރުކާރެއް އުފައްދަން ލިބުނު މުއްދަތުގައި ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ސިޔާސީ ވާދަވެރިޔާ ބެނީ ގާންޒަށް އެކަން ނުކުރެވި ފެއިލްވުމާ ގުޅިގެން އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ތިން ވަނަ އިންތިޚާބާ ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖަހައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 3
"ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި ޔަހޫދީންނަށް ގެ އެޅުން ހުއްދަ"

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 19) - ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި ޔަހޫދީ އާބާދީ ހެދުން އެއީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނުތަކާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ނުދެކޭ ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 3
ނައްތާލަން ޖެހެނީ އިޒްރޭލް، މީހުންނެއް ނޫން: ޚާމަނާއީ

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 17) - ނައްތާލަން ޖެހެނީ އިޒްރޭލުގެ ދައުލަތް ކަމަށާއި އެ ތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ޔަހޫދީން ނޫން ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019
ހަމަލާ ނުދޭނެކަމަަށް ބުނުމަށް ފަހު އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީފި

ގާޒާ (ނޮވެމްބަރު 15) - ގާޒާ އަށް ދޭން ފެށި ހަމަލާތައް ހުއްޓާލަން ފަލަސްތީނުގެ އިސްލާމިކް ޖިހާދާ އެކު އެއްބަސްވުމަށް ފަހު، އިޒްރޭލުން ރޭ ފަތިހު ގާޒާ އަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ދީފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019
އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތަކުގައި އެއް އާއިލާއަކުން 8 މަރު

ގާޒާ (ނޮވެމްބަރު 14) - ގާޒާ ސިޓީ އަށް އިޒްރޭލުން ދިން އުދުވާނުގައި ފަލަސްތީނުގެ އެއް އާއިލާއަކުން އަށް މީހުން ޝަހީދުވެފައިވާ ކަމަށް ގާޒާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

November 14, 2019 4
ގާޒާ އަށް ދޭ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ގާޒާ (ނޮވެމްބަރު 14) - ގާޒާ އަށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލަން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް މިސްރުގެ އޮފިޝަލުންނާއި އިސްލާމިކް ޖިހާދުގެ އިސް ފަރާތްތަކުން ބުނެފި...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 6
އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީ ފަލަސްތީނުގެ 15 މީހުން ޝަހީދު

ގާޒާ (ނޮވެމްބަރު 13) - ގާޒާ ސިޓީ އަށް އިޒްރޭލުން ބޮން އަޅައި ފަލަސްތީނުގެ 15 މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 5
ފަލަސްތީނުގެ އިސް ކޮމާންޑަރަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި

ތެލް އަވީވް (ނޮވެމްބަރު 12) - އިޒްރޭލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކެއްގައި ފަލަސްތީނުގެ އިސްލާމިކް ޖިހާދުގެ އިސް ކޮމާންޑަރެއް ކަމަށްވާ ބަހާ އަބޫ އަލް އަތާ މިއަދު ޝަހީދުކޮށްލައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 9
ސަރުކާރެއް އުފެއްދުމުގައި ނަތަންޔާހޫ ފެއިލްވެއްޖެ

ތެލް އަވީވް (އޮކްޓޯބަރު 22) - ސަރުކާރެއް އުފައްދަން ލިބުނު މުއްދަތުގައި އެކަން ނުކުރެވި ފެއިލްވެއްޖެ ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އެ ގައުމުގެ ރައީސް އަށް އަންގަވައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 1
ނަތަންޔާހޫއަށް މިފަހަރު ވެސް ކުރި ހޯދަން އުނދަގޫވެފައި

ތެލް އަވީވް (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - އިޒްރޭލުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުގައި މެޖޯރިޓީ ހޯދޭ ވަރަށް އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް ގޮނޑި ކާމިޔާބު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެގްޒިޓް ޕޯލްތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019
ނަތަންޔާހޫގެ ކުރިމަގު ކަނޑައެޅުމުގެ އިންތިޚާބު ކުރިއަށް

ތެލް އަވީވް (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ ސިޔާސީ ކުރިމަގު ކަނޑައެޅުމުގެ ވޯޓު ނަގަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 4
ވެސްޓްބޭންކު އިޒްރޭލުގެ ތަނަކަށް ހެދުން ގަވައިދާހިލާފު

ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ޖޯޑަން ވެލީ އަކީ އިޒްރޭލުގެ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުން އިއުލާން ކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެއީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނުތައް ހުއްދަ ކުރާ ކަމެއް...

September 15, 2019 6
އޯއައިސީގެ ބައްދަލުވުމަށް ޝާހިދު ސައުދީއަށް ވަޑައިގެންފި

ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ބައެއް އިޒްރޭލްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަން އިޒްރޭލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ) އިން ބާއްވާ...