18 ޖޫން

June 18, 2020 4
ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށް ނަޕޯލީ ތަށި ހޯދައިފި

ރޯމް (ޖޫން 18) – ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-2 އިން ގަަދަފަދަ ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށް ނަޕޯލީން އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020
ނަޕޯލީ ފައިނަލަށް އެކަމަކު ގަޓޫސޯ އެހާ އުފަލެއް ނުވޭ

ރޯމް (ޖޫން 14) - އިންޓަ މިލާނާ ރޭ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށް ނަޕޯލީ އަށް އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ފައިނަލުން ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްދެވުނު ނަމަވެސް މި ވަގުތު ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތުން އޭނާ އަށް އެހާ ބޮޑަށް އުފާފާޅުކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ނަޕޯލީގެ ކޯޗު ޖެނާރޫ ގަޓޫސޯ ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 2
އިޓަލީ ފުޓްބޯޅައިގެ އާ ފެށުމާއެކު ޔުވެންޓަސް ފައިނަލަށް

ޓިއުރިން (ޖޫން 13) – ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މާޗު މަހުން ފެށިގެން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތް އިޓަލީގެ ފުޓްބޯޅަ އަލުން ފަށައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ އޭސީ މިލާނާއި 0-0 އިން އެއްވަރުވެ ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020
ވައިރަހުގެ ސަބަބުން ޔުވެންޓަސް-މިލާން މެޗު ފަސްކޮށްފި

ޓިއުރިން (މާޗް 4) – އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ ޔުވެންޓަސްގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމާއި އޭސީ މިލާން ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި އޮތް މެޗު ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ގެ ނުރައްކަލާ ހެދި ފަސްކޮށްފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020 7
ރޮނާލްޑޯ ފަހު ވަގުތު ޔުވެންޓަސް ސަލާމަތްކޮށްދީފި

މިލާން (ފެބްރުއަރީ 14) – ފަހު ވަގުތު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޕެނަލްޓީއަކުން ވައްދާލި ގޯލުން ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ އޭސީ މިލާނާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020
ސެމީގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ނަޕޯލީން އިންޓަ ބަލިކޮށްފި

މިލާން (ފެބްރުއަރީ 13) – އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުން ރޭ ނަޕޯލީ އިން އިންޓަ މިލާން 1-0 އިން ބަލިކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020
އެރިކްސެންގެ ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވެ އިންޓަ ސެމީ އަށް

މިލާން (ޖެނުއަރީ 30) – އަލަށް ގުޅުނު ޑެންމާކް މިޑްފީލްޑަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަންގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ފިއޮރެންޓީނާ 2-1 އިން ބަލިކޮށް އިންޓަ މިލާނުން އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020
ކޯބީގެ ހަނދާން އާކުރި މެޗުން މޮޅުވެ މިލާން ސެމީ އަށް

މިލާން (ޖެނުއަރީ 29) – ހެލިކަޕްޓަރެއް ވެއްޓި ހޯމަ ދުވަހު މަރުވި އެމެރިކާގެ ބާސްކެޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ކޯބީ ބްރަޔަންޓްގެ ހަނދާންތައް އާކުރި މެޗުން، ޓޮރިނޯ 4-2 އިން ބަލިކޮށް އޭސީ މިލާނުން އިޓާލިއަން ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 6
ރޮނާލްޑޯގެ ގޯލާ އެކު ޔުވެންޓަސް ސެމީ އަށް

ޓިއުރިން (ޖެނުއަރީ 23) - އިޓާލިއަން ކަޕްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ގޯލާ އެކު 3-1 އިން ރޯމާ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް މުބާރާތުގެ ސެމީން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020
ލާޒިއޯ ބަލިކޮށް ނަޕޯލީ ސެމީ އަށް

ނޭޕްލްސް (ޖެނުއަރީ 22) – މި ވަގުތު ވަރަށް ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި އޮތް ލާޒިއޯ 1-0 އިން ބަލިކޮށް، ފޯމުން ކަޓާފައިވާ ނަޕޯލީން އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ރޭ ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019 4
ލާޒިއޯ އިޓާލިއަން ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ރޯމް (މެއި 16) – އެޓަލާންޓާ 2-0 އިން ބަލިކޮށް އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލާޒިއޯ އިން ހަތް ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019
މިލާން ބަލިކޮށް ލާޒިއޯ ފައިނަލަށް

މިލާން (އޭޕްރިލް 25) – އޭސީ މިލާން 1-0 އިން ބަލިކޮށް އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ލާޒިއޯ އިން ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2019
އިންޓަ ބަލިކޮށް ލާޒިއޯ ސެމީ އަށް

މިލާން (ފެބްރުއަރީ 1) – ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-3 އިން އިންޓަ މިލާން ބަލިކޮށް އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ލާޒިއޯ ރޭ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019 9
އިޓާލިއަން ކަޕުން ޔުވެންޓަސް ކަޓައިފި

ބެރްގާމޯ (ޖެނުއަރީ 31) – އެޓަލާންޓާ އަތުން 3-0 އިމް ބަލިވެ މިދިޔަ ހަތަރު އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް ރޭ އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ކަޓައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 3
ޕިއޮންޓެކްގެ ދެ ގޯލުން މިލާން ސެމީ އަށް

މިލާން (ޖެނުއަރީ 30) – ނަޕޯލީ 2-0 އިން ބަލިކޮށް އޭސީ މިލާނުން އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019
ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދާ ކުޅެ އިންޓަ ކުއާޓާ އަށް

މިލާން (ޖެނުއަރީ 4) – ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދާ ހުސް ދަނޑެއްގައި ކުޅުނު މެޗުން ބެނެވެންޓޯ އަތުން 6-2 އިން މޮޅުވެ އިންޓަ މިލާނުން އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ރޭ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019
ޔުވެންޓަސް އާއި މިލާން ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ޖެނޯއާ (ޖެނުއަރީ 13) – ބޮލޯނިއާ 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން އަދި ހަމަ އެ ނަތީޖާ އިން ޖެނޯއާ ބަލިކޮށް އޭސީ މިލާނުން އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ރޭ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 1
ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ރޯމް (10 މޭ) – އޭސީ މިލާން އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް އިޓާލިއަން ކަޕް ޔުވެންޓަސް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018 1
މިއީ މިލާނަށް ވޯލްޑް ކަޕް ފައިނަލެއް ފަދަ މެޗެއް: ގަޓޫސޯ

ރޯމް (މޭ 9) – އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ފައިނަލުގައި މިރޭ ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ އޭނާގެ ޓީމަށް ވޯލްޑް ކަޕް ފައިނަލް ފަދަ މެޗެއް ކަމަށް އޭސީ މިލާނުގެ ކޯޗު ޖެނާރޯ ގަޓޫސޯ ބުނެފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018
ޔުވެންޓަސް ފައިނަލާ ގާތަށް

ބެރްގާމޯ (ޖެނުއަރީ 31) – އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުން ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި އެޓަލާންޓާ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އިން ފައިނަލާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.