01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 2
އިޓާލިއަން ލީގު ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ: ލިއްޕީ

ރޯމް (އޭޕްރިލް 1) - އަންނަ ސީޒަން ފެށުން ލަސްވިޔަސް މި ސީޒަނުގެ އިޓާލިއަން ލީގު ފުރިހަމަކުރަން އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު މާސެލޯ ލިއްޕީ ގޮވާލައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020 1
އޮގަސްޓުގައި ވިޔަސް ލީގު ނިންމަން ބޭނުން: ގްރަވީނާ

ރޯމް (މާޗް 26) – ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލާފައިވާ އިޓާލިއަން ލީގު، އޮގަސްޓުގައި ނަމަވެސް އެއްކޮށް ފުރިހަމަކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އިޓާލިއަން ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުގެ ރައީސް ގެބްރިއަލީ ގްރަވީނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020
އިޓާލިއަން ލީގު މޭ މަހު ފެށިދާނެ؟!

ރޯމް (މާޗް 19) – އިޓާލިއަން ލީގު މޭ 2 ވަނަ ދުވަހު އަލުން ފަށައި އެންމެ ލަސްވެގެން ޖުލައި މަހަށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށް އިޓަލީ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުގެ ރައީސް ގެބްރިއަލީ ގްރަވީނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020
ތަމްރީންތައް އަވަހަށް ފަށާ ނަމަ ހަޅުތާލުކޮށްފާނެ

ރޯމް (މާޗް 15) – ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަން، އާއްމު ހާލަތަށް އެޅުމުގެ މާ ކުރިން ކްލަބްތަކުން، ކުޅުންތެރިން ތަމްރީންތަކަށް ނެރެން މަޖުބޫރުކުރުވާ ނަމަ ހަޅުތާލުކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އިޓާލިއަން ލީގުގެ ކްލަބްތަކުގެ ޑޮކްޓަރުން ދީފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2020
ޕްލޭއޮފުން، ވަނަ ކަނޑައެޅުމާ އިޓަލީ ކްލަބްތައް ދެކޮޅު

ރޯމް (މާޗް 14) – ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލާފައިވާ އިޓާލިއަން ލީގުގެ ވަނަތައް ޕްލޭއޮފް މެޗުތަކެއް ކުޅެގެން ކަނޑައެޅުމާ ކްލަބްތަކުން ދެކޮޅު ހަދައިފި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2020
ކޮވިޑް-19: އިޓާލިއަން ލީގު ހުއްޓާލައިފި

ރޯމް (މާޗް 10) – ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، އިޓާލިއަން ލީގު ހިމެނޭ ގޮތަށް އިޓަލީގެ ހުރިހާ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކެއް އަންނަ މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 7
ފަޅު ދަނޑެއްގައި އިންޓަ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް ކުރިއަށް

ޓިއުރިން (މާޗް 9) – ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދާ ކުޅުނު މެޗުން އިންޓަ މިލާން 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2020 1
އިޓަލީގެ ފުޓްބޯޅަ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓާލަން ގޮވާލައިފި

ރޯމް (މާޗް 8) - ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ގުޅިގެން، އިޓަލީގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ހުރިހާ ހަރަކާތެއް ހުއްޓާލަން އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް ޑަމިއާނޯ ޓޮމާސީ ގޮވާލައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 1
ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދާ މެޗުތައް ކުޅެން އިޓަލީން އަންގައިފި

ރޯމް (މާޗް 5) – އިޓަލީގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ފެތުރެމުންދާތީ އަންނަ މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިޓަލީގައި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ބޭއްވޭނީ ކުޅިބަލާ މީހުން ނުވައްދާ ކަމަށް އިޓަލީ ސަރުކާރުން އަންގައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2020 2
10 އަހަރަށް ފަހު ލާޒިއޯ ތާވަލުގެ ކުރިއަށް

ރޯމް (މާޗް 1) – ބޮލޯނިއާ 2-0 އިން ބަލިކޮށް ލާޒިއޯ އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމަށް، 10 އަހަރުތެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަރައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020
ލާޒިއޯ މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސްގެ ފަހަތުގައި ވިއްދައިފި

ޖެނޯވާ (ފެބްރުއަރީ 24) – ޖެނޯއާ އަތުން 3-2 އިން މޮޅުވެ ލާޒިއޯ އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ޔުވެންޓަސްއާ އެއް ޕޮއިންޓް ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020
ކޮވިޑް-19: އިޓާލިއަން ލީގުގެ މެޗުތަކެއް ފަސްކޮށްފި

މިލާން (ފެބްރުއަރީ 23) – އިޓަލީގެ އުތުރުގެ ހިސާބުތަކުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވުމުން، އިތުރަށް ފެތުރިދާނެކަމުގެ ބިރަށްޓަކައި އިޓާލިއަން ލީގުގައި މިރޭ އިންޓަ...

February 23, 2020 3
ރޮނާލްޑޯގެ 1000 ވަނަ މެޗުގައި ރެކޯޑަކާ އެއްވަރުކޮށްފި

ޓިއުރިން (ފެބްރުއަރީ 23) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޕްރޮފެޝަނަލް ކެރިއަރުގައި ކުޅުނު 1000 ވަނަ މެޗުގައި، ރޭ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ސްޕާލް އަތުން 2-1 އިން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވިއިރު ރޮނާލްޑޯ ލަނޑު...

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020 5
ޔުވެންޓަސް އާއި ލާޒިއޯ ކުރިއަށް، އިންޓަ ވެއްޓިއްޖެ

ރޯމް (ފެބްރުއަރީ 17) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި އިއްޔެ ކުޅުނު ދެ މެޗުގެ ނަތީޖާއާ އެކު، ތާވަލުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޔުވެންޓަސް އަލުން އެރިއިރު ލާޒިއޯ ދެ ވަނަ އަށް އަރައި އިންޓަ މިލާން ތިން ވަނަ އަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020 1
ސާރީއާ މެދު ޔުވެންޓަސް އިން އުއްމީދު ކަނޑާލަނީ؟

ޓިއުރިން (ފެބްރުއަރީ 11) – އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އިން ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ވަކިކޮށް ކުރީގެ ކޯޗު މަސިމިލިއާނޯ އެލެގްރީ އަލުން ގެންނަން އުޅޭ ކަމަށާއި ނުވަތަ އަންނަ ސީޒަނުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ގެންނަން ވިސްނާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020 6
ފަހަތުން އަރައި މިލާން ބަލިކޮށް އިންޓަ އެއް ވަނަ އަށް

މިލާން (ފެބްރުއަރީ 10) – ވާދަވެރި އޭސީ މިލާން 2-0 އިން ކުރީގައި އޮއްވާ ފަހަތުން އަރައި 4-2 އިން އެ ޓީމު ބަލިކޮށް އިންޓަ މިލާނުން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020 1
ޔުވެންޓަސް ބަލިވިޔަސް ރޮނާލްޑޯ ރެކޯޑް ހަދައިފި

ވެރޯނާ (ފެބްރުއަރީ 9) – ޖެހިޖެހިގެން 10 މެޗުގައި ލަނޑު ޖަހައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކްލަބް ރެކޯޑެއް ގާއިމްކުރި މެޗުން ހެލަސް ވެރޯނާ އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ ޔުވެންޓަސް އަށް އިޓާލިއަން ލީގު ދިފާއުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަނެއްކާ ވެސް ކުޑަ މަޑުޖެހިލުމެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020
ލާޒިއޯ ފުރުސަތު ނަގާލައިފި

ރޯމް (ފެބްރުއަރީ 6) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ޗެމްޕިއަންކަމަށް ވާދަކުރަމުން އަންނަ އެއް ޓީމު ކަމަށްވާ ލާޒިއޯ އިން ރޭ ހެލަސް ވެރޯނާއާ 0-0 އިން އެއްވަރުވުމުން، ތާވަލުގެ ދެ ވަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2020 2
ތިން ވަނަ ޖީލުގެ މަލްޑިނީ ކުޅެން ނުކުމެއްޖެ

މިލާން (ފެބްރުއަރީ 3) – އޭސީ މިލާނުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޕައޮލޯ މަލްޑިނީގެ ދަރިފުޅު އުމުރުން 18 ޑެނިއަލް މަލްޑިނީ، އެ ޓީމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރޭ ކުޅެ އޭނާގެ ބައްޕަ އާއި ކާފަ ސެޒާ މަލްޑިނީގެ ލެގަސީ ދިރުވައިފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 2
ނަޕޯލީން ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި

ނޭޕްލްސް (ޖެނުއަރީ 27) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ، މިވަގުތު ފޯމުން ކަޓާފައިވާ ނަޕޯލީ އަތުން ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް 2-1 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020
ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ގޯލުން ޔުވެންޓަސް ލީޑު ފުޅާކޮށްފި

ޓިއުރިން (ޖެނުއަރީ 20) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި އިއްޔެ އިންޓަ މިލާނާއި ލެއްޗޭ 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި، ޔުވެންޓަސް އިން ރޭ ޕާމާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.