27 މެއި

May 27, 2019 5
އެޓަލާންޓާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް

މިލާން (މެއި 27) – އިޓަލީގެ އެޓަލާންޓާ އިން އެ ކްލަބުގެ 112 އަހަރުވީ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019 1
އެޓަލާންޓާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާ ގާތަށް

ނޭޕްލްސް (މެއި 20) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ޔުވެންޓަސްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވި ނަމަވެސް އެޓަލާންޓާ އިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކުރިއިރު ނަޕޯލީ އަތުން 4-1 އިން ބަލިވެ އިންޓަ މިލާނަށް ފަހު މެޗަށް އިންތިޒާރުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 1
ރޮނާލްޑޯ ކްލަބް ލެވެލްގައި 600 ގޯލް ހަމަކޮށްފި

މިލާން (އޭޕްރިލް 28) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ އިންޓަ މިލާނާ ޔުވެންޓަސް 1-1 އިން އެއްވަރުވި މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޖެހި ލަނޑާ އެކު އޭނާ ކްލަބް ލެވެލްގައި 600 ލަނޑު ހަމަކޮށްފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 11
ރެކޯޑް ކާމިޔާބަށް ފަހު ރޮނާލްޑޯ ދިނީ ޔަގީންކަން

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 21) - ފިއޮރެންޓީނާ 2-1 އިން ބަލިކޮށް އިޓާލިއަން ލީގު ރޭ ޖެހިޖެހިގެން އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކޮށް، މި އަދަދަށް ވިދިވިދިގެން ތަށި ހޯދި ޔޫރަޕުގެ ބޮޑު ލީގެއްގެ ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޝަރަފް ޔުވެންޓަސް ރޭ ހޯދިއިރު އެ ޓީމުގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވެސް މިވަނީ ހާއްސަ ރެކޯޑެއް ހަދައިފަ އެވެ. އެއީ އިންގްލިޝް ޕްރިމިއާ ލީގާއި...

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 2
ޔުވެންޓަސް އަށް ރޭ ލީގު ކަށަވަރުކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވި

ފެރާރާ (އޭޕްރިލް 14) – ސްޕާލް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ، ބާކީ ހަ މެޗު އޮއްވާ އިޓާލިއަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ކަށަވަރުކުރަން ޔުވެންޓަސް ކުރި މަސައްކަތް ރޭ ނާކާމިޔާބުވެއްޖެ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019 1
ޔުވެންޓަސް ލީގާ ތިން ޕޮއިންޓް ގާތަށް

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 7) – ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން އޭސީ މިލާން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގު ޖެހިޖެހިގެން އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކުރުމާ ތިން ޕޮއިންޓް ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 1
ކީންގެ މައްސަލައިގައި ބޮނޫޗީ އާއި އެލެގްރީ ހޫނުފެނަށް

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ކަލިއާރީ އަތުން 2-0 އިން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް މޮއިސް ކީންއާ ކަލިއާރީގެ ސަޕޯޓަރުން ނަސްލީ ގޮތުން ދިމާކުރި ކުރުމުގެ ޒިންމާގެ ކީން ވެސް ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މަސިމިލިއާނޯ އެލެގްރީ އާއި ޑިފެންޑަރު ލިއޮނާޑޯ ބޮނޫޗީ ބުނުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 4
ޔުވެންޓަސް ބަލިވިއިރު، މިލާނުގެ މައްޗަށް އިންޓަ ކުރި ހޯދައިފި

މިލާން (މާޗް 18) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނެތި ކުޅުނު ޔުވެންޓަސް އިއްޔެ ޖެނޯއާ އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ މި ސީޒަނުގެ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެޗަކުން ބަލިވިއިރު ވާދަވެރި އޭސީ މިލާން 3-2 އިން ބަލިކޮށް އިންޓަ މިލާނުން ތާވަލުގެ ތިން ވަނަ އަށް އަލުން އަރައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2019 3
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުރިން ޔުވެންޓަސް ހިތްވަރު ހޯދައިފި

ޓިއުރިން (މާޗް 9) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ އުދިނޭޒީ އަތުން 4-1 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި 19 ޕޮއިންޓަށް ލީޑުފުޅާކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ މެޗަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ހިތްވަރު ހޯދައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 6
ޔުވެންޓަސް 16 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި

ނޭޕްލްސް (މާޗް 4) – ދެ ވަނައިގައި އޮތް ނަޕޯލީ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ޔުވެންޓަސް އިން 16 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައި ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019 1
އިންޓަ ފަހަތަށް ޖައްސާލައި މިލާން ތިން ވަނަ އަށް

މިލާން (ފެބްރުއަރީ 3) – ސަސުއޮލޯ އަތުން އުނދަގުލުން 1-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު، ވާދަވެރި އިންޓަ މިލާން ފަހަތަށް ޖައްސާލައި އޭސީ މިލާނުން އިޓާލިއަން ލީގުގެ ތިން ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019 8
ޔުވެންޓަސް ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި، އިންޓަ އަށް ޕޮއިންޓެއް

ބޮލޯނިއާ (ފެބްރުއަރީ 25) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ބޮލޮނިއާ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް އިން އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ދެމެހެއްޓި އިރު، ފިއޮރެންޓީނާއާ 3-3 އިން އެއްވަރުވެ އިންޓަ މިލާނަށް ހާސްކަމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019
ޕިއޮންޓެކްގެ ގޯލުން މިލާން މަގާމް ވަރުގަދަކޮށްފި

މިލާން (ފެބްރުއަރީ 23) – ކްރިޒްޓޮފް ޕިއޮންޓެކް ހަ މެޗުން ޖެހި ހަތް ވަނަ ގޯލާ އެކު އެމްޕޮލީ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ އޭސީ މިލާނުން އިޓާލިއަން ލީގުގެ ހަތަރު ވަނައިގައި މަގާމް ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 11
ޔުވެންޓަސް އަށް 14 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ޓިއުރިން (ފެބްރުއަރީ 16) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ގޯލާ އެކު 3-0 އިން ފްރޮސިނޯނޭ ބަލިކޮށް ލީގުގެ އެއް ވަަނައިގައި ޔުވެންޓަސް އިން 14 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 6
ޔުވެންޓަސް 11 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި

ރެޖިއޯ އެމިލިއާ (ފެބްރުއަރީ 11) – ސައުސޮލޯ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި 11 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 4
ޕާމާ އިން ޔުވެންޓަސް ހިފަހައްޓައިފި

ޓިއުރިން (ފެބްރުއަރީ 3) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ގޯލުން ޔުވެންޓަސް ކުރީގައި އޮއްވާ، ފަހު ވަގުތު ޖާވީނިއޯ ޖެހި ދެ ލަނޑާ އެކު ޕާމާ އިން ރޭ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ގަދަފަދަ ޔުވެންޓަސްއާ 3-3 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 3
ރޮނާލްޑޯގެ ގޯލުން ޔުވެންޓަސް ލީޑުފުޅާކޮށްފި

ރޯމް (ޖެނުއަރީ 28) – ފަހު ވަގުތު ޕެނަލްޓީއަކުން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވައްދާލި ގޯލާ އެކު ލާޒިއޯ 2-1 އިން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި 11 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 3
ރޮނާލްޑޯ އަތުން ޕެނަލްޓީ ބޭކާރު، އެކަމަކު ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެ

ޓިއުރިން (ޖެނުއަރީ 22) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަތުން ޕެނަލްޓީއެއް ބޭކާރުވި ނަމަވެސް، ތާވަލުގެ ފުލުގައި އޮތް ކިއެވޯ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ ކުރީގައި ނުވަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު އަނެއްކާ ވެސް ނަގައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018
ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ސަލާމަތްކޮށްދީފި

މިލާން (ޑިސެމްބަރު 27) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ އެޓަލަންޓާ އިން ލީޑުގައި އޮއްވައި ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އަރައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޖެހި ގޯލުން 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް ޔުވެންޓަސް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018 1
ޔުވެންޓަސް އެއް ވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފި

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (ޑިސެމްބަރު 23) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ވާދަވެރި ރޯމާ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަަނައިގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް ހަމަޖެހިލައިފި އެވެ.