15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 2
އިންޓަ މިލާން އެއް ވަނައިގައި

މިލާން (ސެޕްޓެމްބަރު 15) – އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އުދިނޭޒީ 1-0 އިން ބަލިކޮށް އިންޓަ މިލާނުން ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސްގެ މައްޗަށް ދެ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައި، އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފަ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 5
ބޮޑު ފަސް ލީގުން ހަ ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކޮށްފި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 4) – ޔޫރަޕުގެ ބޮޑު ފަސް ލީގުގެ ކްލަބްތަކުން ނިމިގެން ދިޔަ ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ހަ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވިޔަފާރިކޮށްފައިވާ ކަމަށް މާލީ ހިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޑެލޮއިޓުން ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 4
ލުކާކޫގެ ގޯލުން މޮޅުވެ އިންޓަ އެއް ވަނައިގައި

ކަލިއާރީ (ސެޕްޓެމްބަރު 2) – ރޮމެލޫ ލުކާކޫގެ ގޯލާ އެކު ރަށުން ބޭރުގައި ކަލިއާރީ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ އިންޓަ މިލާނުން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 7
ކޫލިބަލީގެ ބައިގޯލުން ނަޕޯލީގެ މަސައްކަތް ފެނަށް!

ޓިއުރިން (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - ޔުވެންޓަސް އިން ތިން ލަނޑު ޖަހާފައި އޮއްވާ ނަޕޯލީން ފަހަތުން އަރައި އެއްވަރުކުރި ނަމަވެސް އެ ޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު ކަލިދޫ ކޫލިބަލީ އަތުން ފަހު ވަގުތު ބައިކޮޅަށް ވަން ގޯލާ އެކު، އިޓާލިއަން ލީގުގެ ތަށްޓަށް ވާދަކުރާ ދެ ޓީމުގެ ކުރިމަތިލުން 4-3 އިން ޔުވެންޓަސް ރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019
ކެންސަރުގެ ފަރުވާގެ ތެރެއިން މިހަލޮވިޗް ބެންޗަށް

ވެރޯނާ (އޮގަސްޓް 27) – ލުކީމިއާ އަށް ކީމޯތެރަރީގެ ފަރުވާ ހޯދަމުން ވެސް، ބޮލޯނިއާގެ ކޯޗު ސިނިސާ މިހަލޮވިޗް އިޓާލިއަން ލީގުގައި އެ ޓީމުން އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ވެރޯނާއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވި...

August 27, 2019
ލުކާކޫގެ ގޯލާ އެކު އިންޓަ އަށް ފުރިހަމަ ފެށުމެއް

މިލާން (އޮގަސްޓް 27) - އިޓާލިއަން ލީގަށް މި ފަހަރު ރަނގަޅު ސްކޮޑަކާ އެކު ތައްޔާރުވި އިންޓަ މިލާން ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޮމެލޫ ލުކާކޫގެ ގޯލާ އެކު 4-0 އިން ލެޗޭ ބަލިކޮށް ފެށުން...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 3
ޔުވެންޓަސް އާއި ނަޕޯލީ އަށް އުނދަގޫ ފެށުމެއް

ފްލޮރެންސް (އޮގަސްޓް 25) – އިޓާލިއަން ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ރޭ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް ރަށުން ބޭރުގައި ޕާމާ އަތުން 1-0 އިން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދިއިރު ރަނަރަޕް ނަޕޯލީން ވެސް ރަށުން ބޭރުގައި ފިއޮރެންޓީނާ އަތުން އެހާމެ އުނދަގުލުން 4-3 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 3
އޭޝިއާ ސަޕޯޓަރުންނާ މެދު ފިކުރުކުރަން ޖެހޭ: ޔުވެންޓަސް

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 22) – އޭޝިއާ ސަޕޯޓަރުންނަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް ގިނަ މެޗުތައް ދުވަހުގެ އަވަސް ވަގުތެއްގައި ފަށަން އިޓާލިއަން ލީގަށް، ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2019 5
އެޓަލާންޓާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް

މިލާން (މެއި 27) – އިޓަލީގެ އެޓަލާންޓާ އިން އެ ކްލަބުގެ 112 އަހަރުވީ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019 1
އެޓަލާންޓާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާ ގާތަށް

ނޭޕްލްސް (މެއި 20) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ޔުވެންޓަސްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވި ނަމަވެސް އެޓަލާންޓާ އިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކުރިއިރު ނަޕޯލީ އަތުން 4-1 އިން ބަލިވެ އިންޓަ މިލާނަށް ފަހު މެޗަށް އިންތިޒާރުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 1
ރޮނާލްޑޯ ކްލަބް ލެވެލްގައި 600 ގޯލް ހަމަކޮށްފި

މިލާން (އޭޕްރިލް 28) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ އިންޓަ މިލާނާ ޔުވެންޓަސް 1-1 އިން އެއްވަރުވި މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޖެހި ލަނޑާ އެކު އޭނާ ކްލަބް ލެވެލްގައި 600 ލަނޑު ހަމަކޮށްފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 11
ރެކޯޑް ކާމިޔާބަށް ފަހު ރޮނާލްޑޯ ދިނީ ޔަގީންކަން

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 21) - ފިއޮރެންޓީނާ 2-1 އިން ބަލިކޮށް އިޓާލިއަން ލީގު ރޭ ޖެހިޖެހިގެން އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކޮށް، މި އަދަދަށް ވިދިވިދިގެން ތަށި ހޯދި ޔޫރަޕުގެ ބޮޑު ލީގެއްގެ ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޝަރަފް ޔުވެންޓަސް ރޭ ހޯދިއިރު އެ ޓީމުގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވެސް މިވަނީ ހާއްސަ ރެކޯޑެއް ހަދައިފަ އެވެ. އެއީ އިންގްލިޝް ޕްރިމިއާ ލީގާއި...

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 2
ޔުވެންޓަސް އަށް ރޭ ލީގު ކަށަވަރުކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވި

ފެރާރާ (އޭޕްރިލް 14) – ސްޕާލް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ، ބާކީ ހަ މެޗު އޮއްވާ އިޓާލިއަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ކަށަވަރުކުރަން ޔުވެންޓަސް ކުރި މަސައްކަތް ރޭ ނާކާމިޔާބުވެއްޖެ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019 1
ޔުވެންޓަސް ލީގާ ތިން ޕޮއިންޓް ގާތަށް

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 7) – ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން އޭސީ މިލާން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގު ޖެހިޖެހިގެން އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކުރުމާ ތިން ޕޮއިންޓް ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 1
ކީންގެ މައްސަލައިގައި ބޮނޫޗީ އާއި އެލެގްރީ ހޫނުފެނަށް

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ކަލިއާރީ އަތުން 2-0 އިން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް މޮއިސް ކީންއާ ކަލިއާރީގެ ސަޕޯޓަރުން ނަސްލީ ގޮތުން ދިމާކުރި ކުރުމުގެ ޒިންމާގެ ކީން ވެސް ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މަސިމިލިއާނޯ އެލެގްރީ އާއި ޑިފެންޑަރު ލިއޮނާޑޯ ބޮނޫޗީ ބުނުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 4
ޔުވެންޓަސް ބަލިވިއިރު، މިލާނުގެ މައްޗަށް އިންޓަ ކުރި ހޯދައިފި

މިލާން (މާޗް 18) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނެތި ކުޅުނު ޔުވެންޓަސް އިއްޔެ ޖެނޯއާ އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ މި ސީޒަނުގެ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެޗަކުން ބަލިވިއިރު ވާދަވެރި އޭސީ މިލާން 3-2 އިން ބަލިކޮށް އިންޓަ މިލާނުން ތާވަލުގެ ތިން ވަނަ އަށް އަލުން އަރައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2019 3
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުރިން ޔުވެންޓަސް ހިތްވަރު ހޯދައިފި

ޓިއުރިން (މާޗް 9) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ އުދިނޭޒީ އަތުން 4-1 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި 19 ޕޮއިންޓަށް ލީޑުފުޅާކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ މެޗަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ހިތްވަރު ހޯދައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 6
ޔުވެންޓަސް 16 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި

ނޭޕްލްސް (މާޗް 4) – ދެ ވަނައިގައި އޮތް ނަޕޯލީ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ޔުވެންޓަސް އިން 16 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައި ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019 1
އިންޓަ ފަހަތަށް ޖައްސާލައި މިލާން ތިން ވަނަ އަށް

މިލާން (ފެބްރުއަރީ 3) – ސަސުއޮލޯ އަތުން އުނދަގުލުން 1-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު، ވާދަވެރި އިންޓަ މިލާން ފަހަތަށް ޖައްސާލައި އޭސީ މިލާނުން އިޓާލިއަން ލީގުގެ ތިން ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019 8
ޔުވެންޓަސް ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި، އިންޓަ އަށް ޕޮއިންޓެއް

ބޮލޯނިއާ (ފެބްރުއަރީ 25) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ބޮލޮނިއާ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް އިން އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ދެމެހެއްޓި އިރު، ފިއޮރެންޓީނާއާ 3-3 އިން އެއްވަރުވެ އިންޓަ މިލާނަށް ހާސްކަމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019
ޕިއޮންޓެކްގެ ގޯލުން މިލާން މަގާމް ވަރުގަދަކޮށްފި

މިލާން (ފެބްރުއަރީ 23) – ކްރިޒްޓޮފް ޕިއޮންޓެކް ހަ މެޗުން ޖެހި ހަތް ވަނަ ގޯލާ އެކު އެމްޕޮލީ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ އޭސީ މިލާނުން އިޓާލިއަން ލީގުގެ ހަތަރު ވަނައިގައި މަގާމް ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.