24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020
ފަޔަ ފައިޓަރުންނަށް އެހީވާން 103 މީޓަރުގެ ޕިއްޒާއެއް

އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އަލިފާން ރޯވުމުގެ ހާދިސާތަކާ ގުޅިގެން އަލިފާން ނިއްވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަޔާ ފައިޓަރުންނަށް އެހީވާން ފައިސާ އެއްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ރެސްޓޯރަންޓަކުން 103 މީޓަރުގެ ޕިއްޒާއެއް އާދީއްތަ ދުވަހު ތައްޔާރުކޮށްފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019
އެކްޓަރު ކޮލިން ފާތުގެ ކައިވެނި ނިމުމަކަށް

ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ކުޅެފައިވާ މަޝްހޫރު އިނގިރޭސި އެކްޓަރު ކޮލިން ފާތުގެ 22 އަހަރުވީ ކައިވެނި ރޫޅާލައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 1
ޓޭޕު އަޅާފައިވާ ކެޔޮވަކެއް 120،000 ޑޮލަރަށް

އާޓްވޯކްތައް އެކި މީހުންނަށް މާނަކުރެވޭނީ އެކި ގޮތަށެވެ. ވަރަށް އާދައިގެ އުފެއްދުމަކުން ވެސް ފުން މާނައެއް ނެގިދާނެ އެވެ. އަދި ކުރެހުންތެރިއަކު ދޫކޮށްލާ، އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ނުވާ ކަހަލަ އުފެއްދުމަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓި އޭގެ ވާހަކަ ވަރަށް ގަދައަށް ދެކެވޭ ފަހަރު ވެސް އާދެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކިޔަވަން އިޓަލީގައި މަޖުބޫރުކޮށްފި

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިޓަލީގެ ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ކަރިކިއުލަމުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކިޔަވައިދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 9
އިޓަލީގެ އެމްބަސީއެއް ރާއްޖޭގައި ހުރުން މުހިންމު:ޖާބިރު

އިޓަލީ އަކީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގައި މުހިންމު ބައިވެރިއަކަށް ވާތީ، އެ ގައުމުގެ އެމްބަސީއެއް ހުރުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެކަން ކޮށްދިނުމަށް އިޓަލީ ސަރުކާރުގެ ކިބައިން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖާބިރު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 11
އިޓަލީގެ މަޖިލިސް ކުޑަކުރުމުން ބިލިއަން ޑޮލަރު ސަލާމަތް

އާ ސަރުކާރުން ވައުދު ވީ ގޮތަށް އިޓަލީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ދެ ގޭގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑު ތަނުން މަދުކޮށް، 1.1 ބިލިއަން ޑޮލަރު ސަލާމަތްކުރަން އަމާޒު ހިފައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019
ބަލި މީހުންގެ ޔުނިފޯމެއް ފެޝަނަކަށް ހެދުމުން ފާޑުކިޔުން

މަޝްހޫރު ބައެއް ފެޝަން ކުންފުނިތަކަކީ އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި އުޅޭ ބައެކެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް އާންމުކުރާ ޑިޒައިންތަކާ ގުޅިގެން އަމާޒުވާ ފާޑުކިޔުންތައް ގިނަ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2019 2
ކެޓި ފްލައިޓް އަތުޖެހޭތޯ ރަންވޭގައި ދުވުމުން ޖޫރިމަނާ

އިޓަލީން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަނަށް ފުރަން އޮތް ފްލައިޓަށް ސަމާލުކަން ނުދީ ތިއްބާ ބޯޓު ނައްޓާލުމުން ރަންވޭ އަށް އަރައި، ބޯޓް އަތުޖެހޭތޯ ދުވި ދެބަފަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް އަންގާރަ ދުވަހު ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2019 3
އިޓަލީގެ މޯލިސް އަށް ހިޖުރަކުރާ ނަމަ 27،000 ޑޮލަރު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ހިތްގައިމު އެއް ގައުމު ކަމަށްވާ އިޓަލީ އަށް މި ފަހުން ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ އަކީ އެ ގައުމުގެ ބައެއް އަވަށްތަކުގެ އާބާދީ ދަށްވެ، އަވަށްތައް ފަޅުވަމުން ދިއުމެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އިޓަލީން މުޅިން އާ ފުރުސަތުތަކެއް ވެސް ހުޅުވައިލި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2019
ކަރަންގެ "ތަޚްތު" ގެ ބޮޑު ބައެއްގެ ޝޫޓިން އިޓަލީގައި

ކަރަން ޖޯހަރު ޑައިރެކްޓްކުރާ ތާރީހީ ފިލްމު "ތަޚުތު" ގެ ގިނަ މަންޒަރުތަކެއް އިޓަލީގައި ޝޫޓްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 3
އިޓަލީގެ ރަށަކުން 14 ފުޅި ވެލި ނެގުމުން ޖަލުގެ ބިރު

އިޓަލީގެ ސާޑީނިއާގެ ގޮނޑުދޮށުން ސުވެނިއާއަކަށް ވެލި ނެގި ފްރާންސްގެ ދެމަފިރިއަކަށް ހަ މަސް ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވަފާނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019
ވަސާޗޭގެ ޓީޝާޓް ކަލެކްޝަނަކުން ޗައިނާ ރުޅި ގަދަވެއްޖެ

އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ބްރޭންޑް ވަސާޗޭ އިން ދާދި ފަހުން ނެރުނު ޓީޝާޓް ކަލެކްޝަނެއްގައި ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ނަންތައް ހިމެނި އިރު، ހޮންކޮންގާއި މަކާއޯ އަކީ ވެސް ވަކި ދެ ގައުމުގެ ގޮތުގައި ލޭބަލްކޮށްފައިވާތީ ޗައިނާ ހިތްހަމަނުޖެހި ފާޑުކިޔަން ފެށުމުން އެކަމަށް މާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019
ވެނިސްގެ ބްރިޖެއްގައި ކޮފީ ހެދުމުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އިޓަލީގެ ވެނިސްގައި ބްރިޖެއްގެ މަތީގައި ޖަރުމަންގެ ދެ ޓޫރިސްޓަކު ކޮފީ ހަދައިގެން ބުއި މައްސަލައެއްގައި ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2019
ރިސައިކަލް ކުރި ޕްލާސްޓިކުން ޕްރާޑާގެ ދަބަސް ކަލެކްޝަނެއް

އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ކުންފުނި ޕްރާޑާ އިން 2021 އިން ފެށިގެން، ރިސައިކަލް ކުރި ނައިލޮން ބޭނުން ކުރަން ނިންމައި، ކަނޑަށް އުކާލާފައިވާ ޕްލާސްޓިކް ރިސައިކަލްކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދަބަސް ކަލެކްޝަނެއް ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019
ޕްރާޑާ ވެސް ޖަނަވާރުގެ ކެހެރިއާ ދުރަށް

ޖަނާވަރުންގެ ހިމާޔަތާއި ހައްގުތަކަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް އިތުރުވަނުން އަންނަ އިރު، ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބޮޑެތި ފެޝަން ކުންފުނިތަކުން ވެސް އަންނަނީ މިކަމަށް އެއްބާރުލުން ދެމުންނެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް ވަރަށް ކުންފުނިތަކުން ވަނީ އެ މީހުންހެ އުފެއްދުންތަކުގައި ޖަނަވާރުންގެ ކެހެރި އެއްގޮތަކަށް ވެސް ބޭނުން ނުކުރަން ނިންމައިފަ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019
ރަންބީރާއި އާލިއާގެ ކައިވެނި ވެސް ލޭކް ކޯމޯގައި؟

ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް ކައިވެނި ކުރާނެ އިރެއް ނޭނގުނަސް، ދެން މާ ލަހެއް ނުވެ މި ކައިވެނި ވެސް ފެނިދާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. އެކަމަކު މީޑިއާތަކުން ލަފާ ކުރާ ގޮތުގައި އަންނަ އަަހަރު އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 7
އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ ކޮބާ؟

ގައުމުތަކުން ބޭނުންކުރާ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ އެ ގައުމުގެ ވަރުގަދަކަމާއި ދުނިޔޭގެ މައިދާނުގައި ނުފޫޒު ގަދަކަން ހާމަކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތައް ރޭންކް ވެސް ކުރަމުން އާދެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 1
އިޓަލީގެ ކެއުން ކައްކަން ވާނީ އިޓަލީ ޝެފުން: އަލްޑޯ

އިޓަލީގެ ކެއުންތައް ކައްކަން ވާނީ ސީދާ އިޓަލީގެ ޝެފުން ކަމަށް، ސޭން ކާލޯގެ ގްރޫޕްގެ ދަށުން އެތައް ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގަމުން އަންނަ އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީ ޝެފް އަލްޑޯ ޒިލީ ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019
އަލަނާސި ޕިއްޒާގެ ބަހުސަށް ނިމުމެއް ނެތް

ޕިއްޒާއަކީ މިހާރު ވަރަށް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ހަދަމުން އަންނަ މަގުބޫލު ކާނާއެކެވެ. ކޮންމެ ގައުމެއްގައި ވެސް އެ ގައުމެއްގެ ރަހަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕިއްޒާ އަށް އެކި ގޮތްގޮތް އެބަ ހަދަ އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2019 1
އެންމެ ފުން ޕޫލް ޕޮލެންޑުގައި

މި ވަގުތު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުން ޕޫލްގެ ރިކޯޑް އޮތީ އިޓަލީއަށެވެ. އުތުރު އިޓަލީގެ މޮންޓެގްރޯ ޓާމީގައި ޢޮންނަ އެ ޕޫލްގެ ފުންމިނަކީ 42 މީޓަރެވެ.