23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020
ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި މައިންބަފައިންގެ އިސްކޮޅު ފޮޓޯއެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ބޭއްވި ކައިވެނީގެ ހަފުލާއެއްގައި އަންހެން މީހާގެ މައިންބަފައިންނަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކަލާ ހެދި ބައިވެރި ނުވެވުމުން، އޭނާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ އެކީގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް އިސްކޮޅު ވަރުގެ ބޯކަރުދާހަކަށް ޕްރިންޓްކޮށް، ބައްޓަމަށް ކަފާފައި ބަހައްޓައިގެން ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ބާއްވައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020
ބަލިފެތުރޭތީ އިޓަލީގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

ރޯމް (އޮކްޓޯބަރު 19) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން ދާތީ އިޓަލީން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ހަރުކަށިކޮށްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2020
އިޓަލީ މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކަތަކަށް ރޮނާލްޑޯ ރައްދުދީފި

ޓިއުރިން (އޮކްޓޫބަރު 17) - ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިޓަލީގެ ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ ސިއްހީ ޕްރޮޓޮކޯލްތަކާއި ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް އިޓަލީގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު ވިންޗެންޒޯ ސްޕަޑަފޯރާ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ރޮނާލްޑޯ ރައްދުދީފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 7
އަލުން ހަނދަށް ދިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ހަތް ގައުމެއް

އެމެރިކާ އިން އަލުން ހަނދަށް ދާން ފަށާފައިވާ "އާޓެމިސް" ޕްރޮގްރާމްގައި އެ ގައުމާ އެކު މަސައްކަތްކުރަން އާޓެމިސް އެކޯޑްސްގައި ހަތް ގައުމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 2
ރޭ ބެންއާ ގުޅިގެން ފޭސްބުކުން ސްމާޓް އައިނު ނެރެނީ

އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު އައިނު ބްރޭންޑް ރޭ ބެންގެ ބެލެނިވެރި ކުންފުނި އެޒިލޯރް ލަގްޒޮޓިކާއާ ގުޅިގެން ސްމާޓް އައިނު ނެރެން ފޭސްބުކުން ނިންމައިފި އެވެ.

September 21, 2020 9
ގެ ވިއްކާލައި ދަރިންނާ އެކު ކަނޑުމަތީގައި

މި ދެމަފިރިން ތިން ކުދިންނާ އެކު މިހާރު ދިރިއުޅެނީ ކަނޑުމަތީގައި އެވެ. އިޓަލީގެ ލޮމްބާޑީ އަށް ނިސްބަތްވާ ސްޓެފާނޯސް އާއި ސާރާ ބާބެރިސް އެ މީހުން ދިރިއުޅުނު ގެ ވިއްކައިލީ މި...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020
"365 ޑޭޒް" ގެ އެކްޓަރު ބޮލީވުޑަށް ވެސް ތައްޔާރު

ބޮލީވުޑުން ފުރުސަތެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ބޭނުން ހިފާނެ ކަމަށާއި އެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ތަފާތު ސިނަމާތައް ތަޖުރިބާކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް، ދާދި ފަހުން ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރި ޕޮލެންޑްގެ ފިލްމު "365 ޑޭޒް" އިން ބޮޑު މަޝްހޫރުކަމެއް ލިބުނު އިޓަލީގެ އެކްޓަރު މިކޭލް މޮރޯން ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020 2
އިޓަލީގައި ވެސް ޑިސެމްބަރު މަހު ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުނު

ރޯމް (ޖޫން 20) - އިޓަލީގެ ދެ ސިޓީއެއްގެ ފާޚާނާ ނިޒާމުން ބޭރުވި ފެނުގައި ކޮރޯނާވައިރަހުގެ އަސަރު ހުރިކަން ޑިސެމްބަރު މަހު ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސައެންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 3
300 މިލިއަން ވެކްސިން ޑޯޒް އީޔޫ އިން ގަންނަނީ

ބާލިން (ޖޫން 15) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ 300 މިލިއަން ވެކްސިން ޑޯޒް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އަށް ސަޕްލައި ކުރުމަށް، ބޭސް އުފައްދާ ކުންފުނި އެސްޓްރަޒެނިކާއާ އެކު ޖަރުމަން، ފްރާންސް، އިޓަލީ އަދި ނެދަލޭންޑްސް އިން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 15
ކުރެއްދުއަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކަށް އިންކާރުކޮށް ބަޔާންދީފި

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19ގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނުނު ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުން އެ ބަލި ހުރި ޓޫރިސްޓަކު ފުރުވާލައި އިހުމާލުވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން ހިންގާ ތަހުގީގުގައި، ރިސޯޓު ހިންގާ ކްރައުންސް އެންޑް ޗަމްޕާ ރިސޯޓްސްގެ މައްޗަށް ހަތަރު ތުހުމަތެއްް ކޮށްފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020
ލީގު އަލުން ފަށާއިރު އިޓަލީ ސަރުކާރުގެ ހުށަހެޅުންތަކެއް

މިލާން (މެއި 17) - ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މެދުކަނޑާލާފައިވާ އިޓާލިއަން ލީގު އަލުން ފަށާއިރު ވަކި ކަންތައްތަކެއް ފުރިހަމަކުރަން އިޓަލީގެ ސަރުކާރުން ކްލަބްތަކަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020 2
އިޓަލީގެ ބޯޑަރު އަންނަ މަހު 3 ގައި ހުޅުވާލަނީ

ރޯމް (މެއި 16) - އިޓަލީން ބޭރަށް ދަތުރު ކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނާއި އިޓަލީ އަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އަންނަ މަހު 3 އިން ފެށިގެން އެ ގައުމު ހުޅުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 1
ފުރާ މީހުން ސްކޭންކުރަން "ސްމާޓް ހެލްމެޓް"

ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖައްސާ ކޮވިޑް-19 ހުރިތޯ ސްކްރީންކުރުމަށް އިޓަލީގެ އެއާޕޯޓެއްގައި "ސްމާޓް ހެލްމެޓް" ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓުން އިޓަލީ އަށް 1.5 ބިލިއަންގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް

ކްލައުޑް ކޮމްޕިއުޓިންގެ ދާއިރާ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފުޅާކުރުމަށް މައިކްރޮސޮފްޓުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އިޓަލީގައި 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 29
ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ އަންނާނީ އިޓަލީން

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އިޓަލީގެ ޓޫރިސްޓުން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020
ކުޑަކުއްޖެއްގެ ކުރެހުމެއް އިޓަލީ ޓީމެއްގެ ޖާޒީގައި

އިޓަލީގެ އެންމެ ހަ އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ކުރެހުމެއް އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ޓީމެއްޖެ ޖާޒީގެ ރަސްމީ ޑިޒައިނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020
ކޮވިޑް-19:ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން 13 ދުވަހުން މިލިއަނެއް

ޕެރިސް (އެޕްރީލް 15) - މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހުގައި ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ދެ މިލިއަނަށް އަރައިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 8
ޓެގުން ނިންމީ ކުރެއްދުއަށް ދިޔަ ވަކީލުން ޓެސްޓުނުކުރަން

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފުރަތަމަ ޓޫރިސްޓު ފެނުނު، އޮރެންޖް އެލާޓްގައި އޮތް ކުރެއްދޫ ރިސޯޓަށް އެ ތަނުގެ ވަކީލުން ވަޑައިގެން މީހުންނާ ބައްދަލުކޮށްފައި ވިޔަސް އެ ބޭފުޅުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށް ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް (ޓެގް) އިން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 1
އިޓަލީ އާއި ފްރާންސް އިން މަރުވާ މީހުން ދަށަށް

ރޯމް (އެޕްރީލް 13) - ޔޫރަޕުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރޭ ދެ ގައުމު ކަމަށްވާ އިޓަލީ އާއި ފްރާންސް އިން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ދަށަަށް ދާން ފަށައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 4
ކުރެއްދޫގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 އަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކު ރާއްޖެ އިން ފެނުނު ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ޓެސްޓްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންސީއޯސީ)ގެ ތަރުޖަމާން މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020 2
ކޮވިޑް-19: އިޓަލީން 100 ޑޮކްޓަރުން މަރުވެއްޖެ

ރޯމް (އެޕްރީލް 11) - ކޮރޯނާވައިރަސް އިޓަލީގައި މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ފެތުރެން ފެށި ފަހުން އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 100 ޑޮކްޓަރުން މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ހެލްތު އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.