13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 4
އިޓަލީ ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ

ރޯމް (އޮކްޓޫބަރު 13) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ގްރީސް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ އިޓަލީން އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވެ، މިދިޔަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިނުވުމުގެ ހިތްދަތިކަން ފިލުވާލައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 1
އިޓަލީ އާއި ސްޕެއިން ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވުމާ ގާތަށް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯގެ ފައިނަލުގައި ކުޅުނު ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ ސްޕެއިނާއި އިޓަލީ އަންނަ އަހަރުގެ މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2019
ސްޕެއިނާއި އިޓަލީން މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި

ޔެރެވާން، އާރްމީނިއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ އިޓަލީ އާއި ސްޕެއިން ކޮލިފައިންގައި މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 3
ޔުވެންޓަސް އާއި އިޓަލީގެ ކެޕްޓަނަށް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް

ޓިއުރިން (ސެޕްޓެމްބަރު 1) – ޔުވެންޓަސް އާއި އިޓަލީގެ ކެޕްޓަން އަދި އެ ދެ ޓީމުގެ ދިފާއީ ފާރުގެ އެންމެ ކުޅުންތެރިޔާ ޖިއޯޖިއޯ ކިއެލީނީގެ ކަނާތު ކަކުލުގެ ލިގަމެންޓަށް ގެއްލުންވެ މަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 1
ފްރާންސާއި ޖަރުމަން އަދި އިޓަލީ އަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

ލަންޑަން (ޖޫން 12) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސާއި ޖަރުމަން އަދި އިޓަލީން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019
މަންޗިނީ އަށް ބޮނޫޗީގެ ތައުރީފު

ޓިއުރިން (ޖޫން 8) – އިޓަލީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ ގެންއުޅޭ އުސޫލުތަކާއި އަދި ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް އޭނާ ކުރާ އިތުބާރަށް ޓީމުގެ ވައިސް ކެޕްޓަން ލެއޮނާޑޯ ބޮނޫޗީ ތައުރީފްކޮށްފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019 10
ތުރުކީން ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަަން ފްރާންސް ބަލިކޮށްފި

ކޮންޔާ، ތުރުކީ (ޖޫން 9) - އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ތުރުކީ އިން ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް 2-0 އިން ބަލިކޮށްފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019
ބަރްޒާލީ މި ސީޒަނަށް ފަހު ކުޅުން ހުއްޓާލަނީ

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 15) – މި ސީޒަނަށް ފަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ޔުވެންޓަސްގެ އިޓަލީ ޑިފެންޑަރު އަންދްރޭ ބަރްޒާލީ، 37، ނިންމައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2019 8
ކުއަލިއަރެއްލާ އަށް ރެކޯޑެއް، މޮރާޓާ ތަފާތު ދައްކައިފި

މިލާން، އިޓަލީ (މާޗް 27) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ލިޗެސްޓައިން ކޮޅަށް ޖެހި ދެ ލަނޑާ އެކު އިޓަލީ އަށް ލަނޑު ޖަހައިިދިން އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ކުޅުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑް ފަބިއޯ ކުއަލިއަރެއްލާ ގާއިމްކުރިއިރު، އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ސްޕެއިން މޮޅުކޮށްދީފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019 2
އުއްމީދީ ދެ ކުޅުންތެރިން އިޓަލީ މޮޅުކޮށްދީފި

އުދިނޭ، އިޓަލީ (މާޗް 24) – އުއްމީދީ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ނިކޮލާ ބަރެއްލާ އާއި މޮއިސް ކީންގެ ލަނޑުތަކާ އެކު ފިންލެންޑް 2-0 އިން ބަލިކޮށް އިޓަލީން ޔޫރޯ ކޮލިފައިން ފެށިއިރު، ނޯވޭ އަތުން 2-1 އިން ސްޕެއިން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 3
އިޓަލީގެ އާ ޕިރްލޯ ހޯދަން ކިއޫ ހަދައިފި

މިލާން (ނޮވެމްބަރު 19) – އިޓަލީގެ އާ އަންދްރޭ ޕިރްލޯގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ އުމުރުން 18 އަހަރުގެ ސެންޑްރޯ ޓޮނާލީ އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިރޭ ކުޅޭއިރު، މިހާރު ވެސް ކްލަބްތަކުން އޭނާ ހޯދަން ކިއޫ ހަދައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018
އިޓަލީއާ އެއްވަރުކޮށް ޕޯޗުގަލް ސެމީ އަށް

މިލާން (ނޮވެމްބަރު 18) - ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި އިޓަލީއާ 0-0 އިން އެއްވަރުކޮށް ޕޯޗުގަލުން މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2018 5
ފަހު ވަގުތުގެ ގޯލާ އެކު އިޓަލީ ސަލާމަތްވެ ޕޮލެންޑް ރެލިގޭޓްވެއްޖެ

ކޮރްޒޯ (އޮކްޓޯބަރު 15) – ފަހު ވަގުތު ކްރިސްޓިއާނޯ ބިރާގީ ވައްދާލި ގޯލާ އެކު ޕޮލެންޑް 1-0 އިން ބަލިކޮށް އިޓަލީން ޔުއެފާ ނެޝަނަލް ލީގުގެ، ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ދެމި އޮތްއިރު ޕޮލެންޑް ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނަށް ރެލިގޭޓްވެއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018
އިޓަލީ އާއި ޔޫކްރޭން އެއްވަރުވެއްޖެ

ޖެނޯއާ (އޮކްޓޯބަރު 11) – ޖެނޯއާގެ ބްރިޖެއް ވެއްޓި މަރުވި މީހުންގެ ހަނދާންތައް އާކުރި، އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ އިޓަލީ އާއި ޔޫކްރޭން 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018
ސިލްވާގެ ލަނޑުން ޕޯޗުގަލުން އިޓަލީ ބަލިކޮށްފި

ލިޒްބަން (ސެޕްޓެމްބަރު 11) – ޔުއެފާ ނެޝަނަލް ލީގުގައި އިޓަލީ ކުޅުނު ދެ ވަނަ މެޗުން ޕޯޗުގަލް އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018
ބަލޮޓެލީގެ ފިޓްނަސް އާއި ފޯމް: މަންޗިނީގެ ކަންބޮޑުވުން

ބޮލޯނިއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 9) – ޔުއެފާ ނެޝަނަލް ލީގުގައި މާދަމާރޭ ޕޯޗުގަލާ ދެކޮޅަށް އިޓަލީ ކުޅޭ މެޗުގައި ފޯވާޑް މާރިއޯ ބަލޮޓެލީ ކުޅެން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާގެ ފިޓްނަސްގެ މައްސަލަ އެބަ އުޅޭ ކަމަށް ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018
ނެޝަނަލް ލީގުގައި ޕޮލެންޑާއި އިޓަލީ އެއްވަރުވެއްޖެ

ބޮލޯނިއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 8) – އާ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗިނީގެ ކޯޗުކަމުގެ ދަށުން އިޓަލީ ކުޅުނު ވާދަވެރި ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ޔުއެފާ ނެޝަނަލް ލީގުގައި ޕޮލެންޑާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 2
ތަމްރީންތަކުގައި މަންޗިނީ ލަވަޖަހަނީ

ފްލޮރެންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 6) – އިޓަލީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އާ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ ތަމްރީންތަކުގައި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަ ޖަހަން ފަށައި ތަމްރީންތަކަށް މުޅިން އާ ކަމެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2018
އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުން ގުޑުވާނުލެވުނު ރޮސީގެ އަޒުމް

ކަކުލަށް ފަސް ފަހަރަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް، ކެރިއަރުގެ ހަތަރު ބައި ކުޅަ އެއްބައި އަނިޔާގައި ހޭދަކުރަން ޖެހުނަސް ކުޅުން ހުއްޓާލުމުގެ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް އިޓަލީގެ ޖިސެއްޕޭ ރޮސީ ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 2
ތާރީހުގެ ތެރެއިން: ވޯލްޑް ކަޕުގެ އެންމެ މޮޅު މެޗު!

އެއީ 1982 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕެވެ. ޑިއެގޯ މަރަޑޯނާ އާއި ޑެނިއަލް ޕަސަރެއްޔާ އަދި މާރިއޯ ކެމްޕެސް ފަދަ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު އާޖެންޓީނާގައި އޮތީ ނުހަނު ވަރުގަދަ ސްކޮޑެކެވެ. ބްރެޒިލްގެ ވާހަކަ ދައްކާނެ ވެސް ކަމެއް ނެތެވެ. ފަލްކާއޯ އާއި ޒިކޯ އަދި ސޮކްރަޓީސްއާ އެކު އެއީ ވޯލްޑް ކަޕަކަށް މިހާތަނަށް ނެރުނު އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޓީމެވެ....