29 މާޗް

March 29, 2017
އެންމެ ޒުވާން ކީޕަރުގެ ރެކޯޑް ޑޮންނަރުއްމާ އަށް

އެމްސްޓެޑަމް، ނެދަލެންޑްސް (މާޗް 29) – އިޓަލީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ހިމެނިގެން ކުޅުނު އެންމެ ޒުވާން ގޯލްކީޕަރުގެ ރެކޯޑް ޖިއަންލުއިޖީ ޑޮންނަރުއްމާ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2017 2
ބުފޮންގެ 1000 ވަނަ މެޗުން އިޓަލީ އަށް މޮޅެއް

ޕަލާމޯ، އިޓަލީ (މާޗް 25) – އިޓަލީގެ ގޯލްކީޕަރު އަދި ކެޕްޓަން ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ކެރިއަރުގައި ކުޅުނު 1000 ވަނަ މެޗުން ރޭ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އަލްބޭނިއާ އަތުން 2-0 އިން އިޓަލީ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016
ބަލޮޓެލީ އަށް ވެންޗޫރާ ފުރުސަތު ދީފާނެތަ؟

ފްލޮރެންސް، އިޓަލީ (ޑިސެމްބަރު 20) – މާރިއޯ ބަލޮޓެލީ އަށް އިޓަލީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ފުރުސަތު ދިނުމާ މެދު އަދިވެސް ގޮތެއް ނުނިންމާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަމާ ބެހޭގޮތުން އޭނާއާ ވާހަކަދައްކާނެ ކަމަށް އިޓަލީގެ ކޯޗު ޖިއަމްޕިއޭރޯ ވެންޗޫރާ ބުނެފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016
އިޓަލީ-ޖަރުމަން އެއްވަރުވިއިރު ބުފޮން އަށް ރެކޯޑެއް

މިލާން (ނޮވެމްބަރު 16) – ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ އިޓަލީ އާއި ޖަރުމަން 0-0 އިން އެއްވަރުވިއިރު އިޓަލީގެ ގޯލްކީޕަރު އަދި ކެޕްޓަން ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ހާއްސަ ރެކޯޑަކާ އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 3
ސްޕެއިނާއި އިޓަލީ އަށް ތަފާތު ބޮޑު މޮޅެއް

ރޯމް (ނޮވެމްބަރު 13) – ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން ޔޫރަޕް ޒޯނުގެ ގްރޫޕް ޖީ ގައި ރޭ ލިޗެސްޓެއިން އަތުން 4-0 އިން އިޓަލީ މޮޅުވިއިރު މެސެޑޯނިއާ އަތުން 4-0 އިން ސްޕެއިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016
ސްޕެއިން ކުރިއަށް، އިޓަލީ ސަލާމަތްވީ ފަހު ވަގުތު

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 10) - ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ އަލްބޭނިއާ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ގްރޫޕް އީ ގެ އެއް ވަނަ އަށް ސްޕެއިން އެރިއިރު، މެސަޑޯނިއާ އަތުން އިޓަލީ ފަހު ވަގުތު 3-2 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 2
ކޯޗާ ސަލާމްނުކުރުމުން ޕެއްލޭ ގެޔަށް ފޮނުވާލައިފި

ފްލޮރެންސް (އޮކްޓޯބަރު 8) - ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ސްޕެއިނާ 1-1 އިން އިޓަލީ އެއްވަރުވި މެޗުގައި ބަދަލު ކުރުމުން އިޓަލީ ފޯވާޑް ގްރަޒިއާނޯ ޕެއްލޭ ކޯޗާ ސަލާމްކުރަން ދެކޮޅު ހަދާފައިވާތީ އޭނާ ޓީމުން ބޭރުކޮށް ގެޔަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 1
އިޓަލީން މޮޅަށް ކުޅުނު ސްޕެއިން ހިފަހައްޓައިފި

ޓިއުރިން (އޮކްޓޯބަރު 7) - ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ، މުޅި މެޗު ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން މޮޅަށް ކުޅުނު ސްޕެއިނުން ލީޑު ނަގާފައިވަނިކޮށް ފަހަތުން އަރައި އިޓަލީ އިން 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 1
17 އަހަރުގެ ކީޕަރު: "އަހަރެން މިހިރީ ހަމަބިމުގައި"

ފްލޮރެންސް (އޮކްޓޯބަރު 5) - އިޓަލީގެ އެއް ވަނަ ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮންއާ އޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ ފަރާތުން ބައިވަރު ކަންކަން ދަސްކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އިޓަލީ ޓީމުން ޖާގަ ހޯދާފައިވާ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ޑޮންނަރުއްމާ ބުނެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 8
ތަފާތު ބޮޑު މޮޅަކުން ސްޕެއިން ކޮލިފައިން ފަށައިފި

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރޭ ލިޗަސްޓައިން އަތުން 8-0 އިން ހޯދި ތަފާތު ބޮޑު މޮޅާ އެކު ސްޕެއިން ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ފަށައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 2
"ކޮންޓޭ ތަށި ހޯދީ، އަހަރެން ކުޅުންތެރިން އުފެއްދީ"

ހައިފާ، އިޒްރޭލް (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ތަށި ނުހޯދުނަސް، އޭނާ އަކީ ކުޅުންތެރިން އުފެއްދި ކޯޗެއް ކަމަށް ބުނެ އިޓަލީގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖިއަމްޕިއެރޯ ވެންޗޫރާ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ރައްދުދީފަ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016
އާ ކޯޗުންގެ ކުރިމަތިލުން ސްޕެއިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ބްރެސެލްސް، ބެލްޖިއަމް (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - ރޭ ކުޅުނު ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކުން ސްޕެއިނާއި ފްރާންސް މޮޅުވިއިރު، ނެދަލެންޑްސް ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016 1
ޒުވާން ކީޕަރާ އެކު 105 އަހަރުވީ ރެކޯޑް ނިމުުމަކަށް

ރޯމް (އޮގަސްޓް 28) - އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމަށް މިދިޔަ 105 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނެގި އެންމެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައި އޭސީ މިލާނުގެ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ޑޮންނަރުއްމާ ގައުމީ ޓީމުގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2016
ޔޫރޯއާ އެކު އިޓަލީ ކުޅުންތެރިންގެ އަގު މައްޗަށް

މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތާ އިޓަލީ ކުރިމަތިލި އިރު އެ ޓީމާ މެދު ގިނަ ބަޔަކު އުއްމީދުތަކެއް ނުކުރެ އެވެ. އިޓަލީ އަށް ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ފަހަނައަޅައި ނުދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އެއް ބަޔަކު ބުންޏެވެ. އެކަމަކު އެ ޓީމު ވަނީ ގަދަފަދަ ބެލްޖިއަމާއި ސްޕެއިން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ވާދަކޮށްފަ އެވެ. އެ ހިސާބުން ކެޓީ ޕެނަލްޓީ...

03 ޖުލައި

July 03, 2016
"ސަތޭކަ ޕަސެންޓް ދިން، އެ ހިތްހަމަޖެހުން އެބައޮތް"

ބޯޑޯ، ފްރާންސް (ޖުލައި 3) - އިޓަލީ ކުޅުންތެރިން ޔޫރޯ ނިންމާލުމަށް ފަހު އެނބުރި ދާނީ، ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރި ކަމުގެ ހިތްހަމަޖެހުމާ އެކު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ...

July 03, 2016
ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން އިޓަލީ ބަލިކޮށް ޖަރުމަނު ސެމީ އަށް

ބޯޑޯ، ފްރާންސް (ޖުލައި 2) - ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން އިޓަލީ އަތުން 6-5 އިން މޮޅުވެ، ވާދަވެރި މުބާރާތަކުން އިޓަލީ އަތުން ހޯދި ފުރަތަމަ މޮޅާ އެކު ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން...

02 ޖުލައި

July 02, 2016
ޖަރުމަނަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ޓީމު: ކޮންޓޭ

ބޯޑޯ، ފްރާންސް (ޖުލައި 2) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މިރޭ އިދިކޮޅަށް ނުކުންނަ ޖަރުމަނަކީ ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ ފުރިހަމަ ޓީމު ކަމަށާއި އެ ޓީމު އަތުން މޮޅުވެވޭނީ އާދަޔާ ހިލާފަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކޮށްގެން ކަމަށް އިޓަލީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ބުނެފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016 1
"އިޓަލީ އަކީ ހަމައެކަނި ޑިފެންސްކުރާ ޓީމެއް ނޫން"

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 28) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ރޭ ސްޕެއިން އަތުން 2-0 އިން އިޓަލީ މޮޅުވި މެޗުން ދައްކުވައިދިނީ އިޓަލީ އަކީ ހަމައެކަނި ޑިފެންސްކުރާ ޓީމެއް ނޫންކަން...

June 28, 2016
ސްޕެއިން އަތުން ބަދަލު ހިފައި އިޓަލީ ކުއާޓާ އަށް

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 27) - އެންމެ ފަހު ދެ ޔޫރޯގެ ޗެމްޕިއަން ސްޕެއިން 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައި އިޓަލީން، 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުގައި...

27 ޖޫން

June 27, 2016
ޒިކޯ އާއި މަރަޑޯނާ ފަދައިން އިނިއެސްޓާ ހުއްޓުވަން ޖެހޭ

އިޓަލީން 1982 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރީ ނިސްބަތުން އާދައިގެ ސްކޮޑަކާ އެކު އެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ކިރިޔާ ސަލާމަތްވިއިރު މަންޒަރު ބަދަލުވީ ދެ ވަނަ ބުރުގައި އޭރުގެ ގަދަ ދެ...

June 27, 2016
ފޭވަރިޓެއް ނެތް، ދެ ޓީމަށް އޮތީ ހަމަހަމަ ފުރުސަތެއް

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 27) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިރޭ ސްޕެއިނާއި އިޓަލީ ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ފޭވަރިޓެއް ނެތް ކަމަށާއި ދެ ޓީމަށް ވެސް އޮތީ ހަމަހަމަ ފުރުސަތެއް...

26 ޖޫން

June 26, 2016
ސްޕެއިން މެޗުގައި އިޓަލީގެ ކަންޑްރޭވާ އަށް ނުކުޅެވޭނެ

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 26) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ސްޕެއިނާ ދެކޮޅަށް މާދަމާރޭ އިޓަލީ ކުޅޭ މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ އިތުބާރު މިޑްފީލްޑަރު އެންޓޯނިއޯ ކަންޑްރޭވާ އަށް އަނިޔާގެ ސަބަބުން ނުކުޅެވޭނެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016
ސްވިޑަން ކަޓައި ބެލްޖިއަމާއި އަޔަލެންޑް ކޮލިފައިވެއްޖެ

ނީސް، ފްރާންސް (ޖޫން 23) - ސްވިޑަން އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް އީ ގެ ދެ ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ދެ ވަނަ ބުރުން ބެލްޖިއަމް މިރޭ ޖާގަ ހޯދިއިރު އިޓަލީ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ، އަޔަލެންޑް ވެސް ދެ ވަނަ ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.