05 ޖުލައި

July 05, 2020 51
ޑެޕިއުޓީ އެމްބެސެޑަރު ކަމަށް އަމީތު އައްޔަން ކޮށްފި

ޖަޕާނުގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ އެމްބެސެޑަރުގެ ނައިބު ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު އައްޔަން ކުރައްވަައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 2
އޮލިމްޕަހުން ކެމެރާގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓާލައިފި

ފޮޓޯ ނަގާ ކެމެރާ އުފެއްދުމުގެ ދިގު ތާރީއެއް އޮތް ޖަޕާނުގެ އޮލިމްޕަސް ކޯޕަރޭޝަނުން އެ ބްރޭންޑްގެ ކެމެރާގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ހިންދީ ފިލްމު "ވޯ" އަންނަ މަހު ޖަޕާނުގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، އެ ގައުމުގެ ބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓަރު ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 37
ޖަޕާނުން ބޮޑު އެހީއެއް، މިފަހަރު 86.4 މިލިއަން

ޖަމާނުންސުރެ އެކި ދާއިރާތަކުން ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެމުން އަންނަ ޖަޕާން، ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް 86.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ މިއަދު ދީފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020
ލަފަޔަކީ ދެ އަހަރު ނުވާ ކުދިން މާސްކް ނޭޅުވުން

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދަން މިހާރު ފޭސް މާސްކް އެޅުން މިއޮތީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކަށްވެފަ އެވެ. އެކަމަކު ހަމަ ހުރިހާ އުމުރުފުރައެއްގެ ބަޔަކު ވެސް މާސްކް އަޅަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟

21 މެއި

May 21, 2020 28
ޖަޕާންގެ އެހީއަކީ އިމިގްރޭޝަނަށް ނުލިބޭވަރުގެ ހަދިޔާއެއް

ރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޖަޕާނުން ބޮޑު އެހީއެއް ދީފި އެވެ.

May 21, 2020 1
އުމުރުން 90، އަދިވެސް ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅުމުގައި

މިއީ ޖަޕާނަށް އުފަން މޯރީ ހަމާކޯ އެވެ. މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ ގޭމާ ގްރޭންޑް މާ އެވެ. އޭނާގެ އުމުރުން މިހާރު 90 އަހަރެވެ. އެ އުމުރުގެ އެހެން އަންހެނުންނާ ހިލާފަށް މޯރީ ގިނަ ބައެއްގެ...

16 މެއި

May 16, 2020 1
ޕޮއިމޯ: ބެކްޕެކަށް ލެވޭ ކަހަލަ އީ-ސްކޫޓަރެއް

ތަންތަނަށް ދަތުރުކުރާ އިރު ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ބޭނުންކުރާ ބެކްޕެކްތަކަށް ލެވޭ ވަރުގެ ކުޑަ އީ-ސްކޫޓަރެއް ޖަޕާނުން ދައްކާލައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2020 6
އެބޯލާ ބޭސް ބޭނުން ކުރަން ޖަޕާނުން ހުއްދަ ދީފި

ޓޯކިޔޯ (މެއި 9) - ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް، އެބޯލާ އަށް ދޭ ބޭސް ކަމަށްވާ ރެމްޑެސެވިއާ ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ޖަޕާނުން ދީފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020 10
ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 8 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި

ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީވާން ޔުނިސެފާއި ރެޑް ކްރެސެންޓް މެދުވެރިކޮށް، ޖަޕާނު ސަރުކާރުން އަށް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ދީފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 6
އަންހެނުން ބާޒާރުކުރަން ގިނައިރުވެޔޭ ބުނުމުން ފާޑުކިޔަނީ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ޖަޕާނުގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ބާޒާރުކުރަން ނުކުންނަންވީ ފިރެހުން ކަމަށާއި އަންހެނުން ބާޒާރަށްދާ ނަމަ ގިނަ ވަގުތު ނަގައި، ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ޖަޕާނުގެ މޭޔަރަކު ވިދާޅުވުމުން ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 3
ޖަޕާނުގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރަނީ

ޓޯކިއޯ (އޭޕްރީލް 7) - ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޖަޕާނުގެ ވެރިރަށް ޓޯކިއޯ އާއި އެހެން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި މިއަދު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020
ކައްކަން ކިހާ ވަގުތެއް ހޭދަކުރަން؟

ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓާއި ޓޭކްއަވޭ އާއި ޑެލިވަރީ ފަދަ ހިދުމަތްތަކާ އެކު މިހާރު އަމިއްލަ އަށް ކެއްކުމަކީ ނެތެދެމުންދާ އާދައެކެވެ. މީގެ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ ބުރަކޮށް އުޅެން ޖެހުމެވެ. އޭގެ ނަތީޖާ އަކީ އަމިއްލަ ކައްކާލައިގެން ކާނެ ވަގުތެއް ނުލިބުމެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 6
ކޮވިޑް-19: ރަނގަޅުވި މީހުންނަށް އަނެއްކާވެސް ޖެހެނީ

ޓޯކިޔޯ (ފެބްރުއަރީ 27) - ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 ޖެހި ރަނގަޅުވެގެން ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލި މީހުންގެ ތެރޭން 14 ޕަސެންޓް މީހުންނަށް އަލުން ވައިރަސް އަރާފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާގެ ސިއްހީ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 4
އެންމެ ދުވަސްވީ ފިރިހެން މީހާ މަރުވެއްޖެ

އެންމެ ދުވަސްވީ ފިރިހެން މީހާގެ ގޮތުގައި ދާދި ފަހުން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ލިބުނު ޖަޕާނު މީހެއް ކަމަށްވާ 112 އަހަރުގެ ޗިޓެޓްސޫ ވަޓަނަބޭ އާދީއްތަ ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 3
ބަރަހަނާ މަންޒަރުތައް ރައްކާނުކުރެވޭ ފޯނެއް

ބަލާބެލުމަށާއި މި ފޯނުގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު ފީޗާތަކާ އެކު ޖަޕާނުގެ ޓޯން އީ20 އަކީ، އެންމެ މި ޒަމާނުގެ ސްމާޓްފޯނުތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުން އެހާ ގަޔާވާ އެއްޗަކަށް ނުވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ބަލައިފި ނަމަ މިއީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ރުހޭ މޮޑެލަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020 6
ލަންކާ އެއާޕޯޓުގެ އާ ޓާމިނަލް ޓައިސޭ ކޯޕަރޭޝަނަށް

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 21) - ސްރީ ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓުގެ އާ ޓާމިނަލް ހަދަން ޖަޕާނުގެ ޓައިސޭ ކޯޕަރޭޝަނަށް ހަވާލު ކުރުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020
ކަރަންޓީން ކުރި ކްރޫޒް ލައިނާގެ ދެ ޕަސިންޖަރުން މަރު

ޔޮކަހާމާ (ފެބްރުއަރީ 20) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލި މީހުން ފެނިގެން ޖަޕާނުގެ ޔޮކަހާމާގެ ބަނދަރުގައި ކަރަންޓީންކޮށްފައި އޮތް ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސް ކްރޫޒް ލައިނާ އިން ވައިރަސް އެރި އުމުރުން ދުވަސްވީ ދެ މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020
ކްރޫޒް ލައިނާގެ ޕަސިންޖަރުންނަށް 2،000 އައިފޯން

ޔޮކަހާމާ (ފެބްރުއަރީ 17) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލި މީހުން ފެނިގެން ޖަޕާނުގެ ޔޮކަހާމާ ބަނދަރުގައި ކަރަންޓީންކޮށްފައި އޮތް ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސް ކްރޫޒް ލައިނާގެ ކޮންމެ ކެބިންއަކަށް ޖަޕާން ސަރުކާރުން އައިފޯން ހަދިޔާ ކޮށްފި އެވެ.

February 17, 2020
ކްރޫޒް ލައިނާގައި ތިބި އެމެރިކާ މީހުން ގެންދަނީ

ޓޯކިޔޯ (ފެބްރުއަރީ 17) - ޖަޕާނުގައި މިހާރު ކަރަންޓީންކޮށްފައި އޮތް ކްރޫޒް ލައިނާ، ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސްގައި ތިބި އެމެރިކާ މީހުން އަނބުރާ ގެންދަން ފަށައިފި އެވެ.

February 17, 2020 4
ވަޓަނަބޭ އަށް 112 އަހަރު؛ ސިއްރަކީ ހިނިތުންވުން

މިއީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ބަލަހައްޓާ ޖަޕާނުގެ ނިގާޓާގެ ނާސިން ހޯމެއްގައި ދިރިއުޅުން އަންނަ ޗިޓެޓްސޫ ވަޓަނަބޭ އެވެ. އުމުރުން މިހާރު 112 އަހަރެވެ. މި ވަގުތު ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ...

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020 1
ކްރޫޒް ލައިނާގެ އިތުރު 41 މީހުން ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް

ޔޮކަހާމާ (ފެބްރުއަރީ 7) - ޖަޕާނުގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބަނދަރު ކުރި ކްރޫޒް ލައިނާ އިން ކޮރޯނާވައިރަހަށް އިތުރު 41 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 1
ކްރޫޒް ލައިނާއިން 10 މީހުން ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ޓޯކިޔޯ (ފެބްރުއަރީ 5) - ޖަޕާނުގެ ޔޮކަހާމާގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ބަނދަރު ކުރި ކްރޫޒް ލައިނާ އިން ކޮރޯނާވައިރަހަށް 10 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.