26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 4
އެންމެ ދުވަސްވީ ފިރިހެން މީހާ މަރުވެއްޖެ

އެންމެ ދުވަސްވީ ފިރިހެން މީހާގެ ގޮތުގައި ދާދި ފަހުން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ލިބުނު ޖަޕާނު މީހެއް ކަމަށްވާ 112 އަހަރުގެ ޗިޓެޓްސޫ ވަޓަނަބޭ އާދީއްތަ ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 3
ބަރަހަނާ މަންޒަރުތައް ރައްކާނުކުރެވޭ ފޯނެއް

ބަލާބެލުމަށާއި މި ފޯނުގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު ފީޗާތަކާ އެކު ޖަޕާނުގެ ޓޯން އީ20 އަކީ، އެންމެ މި ޒަމާނުގެ ސްމާޓްފޯނުތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުން އެހާ ގަޔާވާ އެއްޗަކަށް ނުވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ބަލައިފި ނަމަ މިއީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ރުހޭ މޮޑެލަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020 6
ލަންކާ އެއާޕޯޓުގެ އާ ޓާމިނަލް ޓައިސޭ ކޯޕަރޭޝަނަށް

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 21) - ސްރީ ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓުގެ އާ ޓާމިނަލް ހަދަން ޖަޕާނުގެ ޓައިސޭ ކޯޕަރޭޝަނަށް ހަވާލު ކުރުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020
ކަރަންޓީން ކުރި ކްރޫޒް ލައިނާގެ ދެ ޕަސިންޖަރުން މަރު

ޔޮކަހާމާ (ފެބްރުއަރީ 20) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލި މީހުން ފެނިގެން ޖަޕާނުގެ ޔޮކަހާމާގެ ބަނދަރުގައި ކަރަންޓީންކޮށްފައި އޮތް ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސް ކްރޫޒް ލައިނާ އިން ވައިރަސް އެރި އުމުރުން ދުވަސްވީ ދެ މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020
ކްރޫޒް ލައިނާގެ ޕަސިންޖަރުންނަށް 2،000 އައިފޯން

ޔޮކަހާމާ (ފެބްރުއަރީ 17) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލި މީހުން ފެނިގެން ޖަޕާނުގެ ޔޮކަހާމާ ބަނދަރުގައި ކަރަންޓީންކޮށްފައި އޮތް ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސް ކްރޫޒް ލައިނާގެ ކޮންމެ ކެބިންއަކަށް ޖަޕާން ސަރުކާރުން އައިފޯން ހަދިޔާ ކޮށްފި އެވެ.

February 17, 2020
ކްރޫޒް ލައިނާގައި ތިބި އެމެރިކާ މީހުން ގެންދަނީ

ޓޯކިޔޯ (ފެބްރުއަރީ 17) - ޖަޕާނުގައި މިހާރު ކަރަންޓީންކޮށްފައި އޮތް ކްރޫޒް ލައިނާ، ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސްގައި ތިބި އެމެރިކާ މީހުން އަނބުރާ ގެންދަން ފަށައިފި އެވެ.

February 17, 2020 4
ވަޓަނަބޭ އަށް 112 އަހަރު؛ ސިއްރަކީ ހިނިތުންވުން

މިއީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ބަލަހައްޓާ ޖަޕާނުގެ ނިގާޓާގެ ނާސިން ހޯމެއްގައި ދިރިއުޅުން އަންނަ ޗިޓެޓްސޫ ވަޓަނަބޭ އެވެ. އުމުރުން މިހާރު 112 އަހަރެވެ. މި ވަގުތު ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ...

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020 1
ކްރޫޒް ލައިނާގެ އިތުރު 41 މީހުން ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް

ޔޮކަހާމާ (ފެބްރުއަރީ 7) - ޖަޕާނުގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބަނދަރު ކުރި ކްރޫޒް ލައިނާ އިން ކޮރޯނާވައިރަހަށް އިތުރު 41 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 1
ކްރޫޒް ލައިނާއިން 10 މީހުން ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ޓޯކިޔޯ (ފެބްރުއަރީ 5) - ޖަޕާނުގެ ޔޮކަހާމާގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ބަނދަރު ކުރި ކްރޫޒް ލައިނާ އިން ކޮރޯނާވައިރަހަށް 10 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 2
3،700 މީހުން ތިބި ކްރޫޒް ލައިނާއެއް ކަރަންޓީންކޮށްފި

ޓޯކިޔޯ (ފެބްރުއަރީ 4) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި 3،711 މީހުން ތިބި ކްރޫޒް ލައިނާއެއް ޖަޕާނުން ކަރަންޓީން ކޮށްފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2020
އޭއައިގެ އެހީގައި އީޖާދުކުރި ބޭހެއް ޓެސްޓްކުރަނީ

އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ ބޭހެއް ތަޖުރިބާކާރުންގެ ޓީމަކުން އީޖާދުކޮށް އެ ޓެސްޓްކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020
ބައިވެރިޔަކާއެކު މަހުޖަނު ހަނދަށް ކުރާ ދަތުރު ކެންސަލް

ޖަޕާނުގެ މަޝްހޫރު މަހުޖަނު ޔުސާކޫ މައެޒާވާއާ އެކު ހަނދަށް ދާނެ އަންހެނަކު ހޯދަން ހުޅުވާލައި 20،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކުރިމަތިލާފައި ވަނިކޮށް، ބައިވެރިއަކު ހޯދަން ނިންމި ނިންމުން...

January 31, 2020 1
މެކްޑޮނަލްޑްސް ހަނޑޫ ބަނަސް ބާގަ ވިއްކަނީ

ޖަޕާނުގައި ހިންގާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓްފުޑް ޗެއިން މެކްޑޮނަލްޑްސް އިން މުޅިން އަލަށް ޖަޕާނުގެ ބައެއް އައުޓްލެޓްތަކުން ހަނޑޫން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބަނަސް ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާ...

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020 1
މަހުޖަނާ އެކު ހަނދަށް ދާން 20،000 ހުށަހެޅުން

ޖަޕާނުގެ މަޝްހޫރު މަހުޖަނު ޔުސާކޫ މައެޒާވާއާ އެކު ހަނދަށް ދާނެ އަންހެނަކު ހޯދަން ހުޅުވާލައި ސުންގަޑި ހަމަވި އިރު 20،000 މީހުން ކުރިމަތިލައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020
ޖަޕާނުގައި ތިބި ދިވެހިން ރަޖިސްޓްރީވާން އެދެފި

ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ވުހާން ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ޖަޕާނުގައި ތިބި ހުރިހާ ދިވެހިން ވެސް އެމްބަސީގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020 5
ޖަޕާނު ރެސްޓޯރަންޓް ނިހޯންބަޝި ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިފި

ޖަޕާނުގެ އަސްލު ރަހަތަކަށް މަޝްހޫރު އެ ގައުމުގެ ރެސްޓޯރަންޓް "ނިހޯންބަޝި" ކްރޮސްރޯޑްސްގައި އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020
އަލިފާން ނިއްވާ ކުޑަ އުޅަނދެއް ޕެނަސޮނިކުން ހަދައިފި

ޖަޕާނުގެ ޕެނަސޮނިކް ކުންފުންޏަކީ އާންމުކޮށް ގޭތެރެ އަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އުފައްދާ ކުންފުންޏެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޓީވީ އާއި އައިސްއަލަމަރީ އާއި ފްރިޖާއި އޭސީ އާއި މިހެން ގޮސް މި ބާވަތުގެ އެތައް އުފެއްދުމެކެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 3
ދަރިއަކު ލިބިގެން ޖަޕާނު ވަޒީރަކު އަލަށް ޗުއްޓީ އަށް

ހުކުރު ދުވަހު އަލަތު ދަރިކަލުން ލިބިވަޑައިގަތް ޖަޕާނުގެ އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު ޝިންޖީރޯ ކޮއިމޫރީ ދެ ހަފުތާގެ ޕެޓާނިޓީ ލީވެއް ނަންގަވައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020
މަހުޖަނަކާ އެކު ހަނދަށް ދާނެ އަންހެނަކު ހޯދަނީ

މީހުންގެ ސަމާލުކަން ލިބޭ ކަންކަން ކުރާ ޖަޕާނުގެ މަޝްހޫރު މަހުޖަނު ޔުސާކޫ މައެޒާވާއާ އެކު ހަނދަށް ދާނެ އަންހެނަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2020 1
އޮލިމްޕިކްސް އަށް ކަރުދާސް އެނދު

މި އަހަރު ޖަޕާނުގައި ބާއްވާ އޮލިމްޕިކްސް އާއި ޕެރައޮލިމްޕިކްސްގެ އެތުލީޓުންނާއި އޮފިޝަލުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކާޑްބޯޑުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެނދުތައް ބޭނުންކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020 1
ޖަޕާނުން، ގުރައިދޫ މަރުކަޒަށް 1.3 މިލިއަން ދީފި

ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރުން 86،961 ޑޮލަރު (1.3 މިލިއަން ރުފިޔާ) މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

January 09, 2020 5
ދުންނާރާ ގޮތަށް ކުނި އަންދާ އިންސިނެރޭޓަރެއް ހޮޅުދޫއަށް

ދުމާއި ވިހަ ގޭސް ނުއުފެދޭ ގޮތަށް ކުނި އަންދާ އިންސިނަރޭޓަރެއް ނ. ހޮޅުދޫގައި ބެހެއްޓުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހޮޅުދޫ ކައުންސިލާއި ޖަޕާން އެމްބަސީއާ ދެމެދު މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު...

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020
ސޮނީން އިލެކްޓްރިކް ކާރެއް ދައްކާލައިފި

ޖަޕާނުގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ސޮނީން ކާރު އުފައްދަން އުޅޭ ކަމުގެ އިޝާރާތްތަކާ އެކު، އެ ކުންފުނިން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ އިލެކްޓްރިކް ކާރުގެ ނަމޫނާއެއް މި އަހަރުގެ ކޮންޒިއުމާ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ޝޯ (ސީއީއެސް) ގައި ދައްކާލައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 1
އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ އަށް 117 އަހަރު

ދުނިޔޭގައި މި ވަގުތު ހުރި އުމުރުން އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ، ޖަޕާނުގެ ކޭން ޓަނާކާގެ 117 ވަނަ އުފަން ދުވަސް މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.