10 ޖުލައި

July 10, 2020
ފަރާ ބުނަނީ އޭނާއަށް ޖެމީ ލީވާ ޖެހި ޖޯކް މަޖާ ކަމަށް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ކޮރިއޮގްރާފަރު ފަރާ ޚާން ކޮޕީކޮށްފައި، މަޝްހޫރު އަންހެން ކޮމީޑިއަން ޖެމީ ލީވާ އާންމުކުރި ވީޑިއޯ ފަރާ އަށް ވެސް މަޖާވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019 3
މަޖަލީ ކޮން ބައެއްތޯ ބަލަން ކުރި ދިރާސާ މަޖަލެއް ނުވި

އަންހެނުންނަށް ވުރެ ފިރިހެނުންނަކީ ސަކަ، މަޖާ އަދި ސަމާސާ ބޮޑު ބައެއް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނުމުން ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 4
ޓެރަރިސްޓް ޖޯކަކާ ގުޅިގެން ޕަސިންޖަރަކު ބޯޓުން ބާލައިފި

މުމްބާއީ (ނޮވެމްބަރު 26) - އިންޑިއާގެ ޑޮމެސްޓިކް އެއާލައިނެއް ކަމަށްވާ ޖެޓް އެއާވޭސްގެ ބޯޓެއްގައި އިން ޕަސިންޖަރަކު، "ޓެރަރިސްޓް" ޖޯކަކާ ގުޅިގެން ބޯޓުން ބާލުވުމަށް ފަހު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.