01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019 3
މަޖަލީ ކޮން ބައެއްތޯ ބަލަން ކުރި ދިރާސާ މަޖަލެއް ނުވި

އަންހެނުންނަށް ވުރެ ފިރިހެނުންނަކީ ސަކަ، މަޖާ އަދި ސަމާސާ ބޮޑު ބައެއް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނުމުން ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 4
ޓެރަރިސްޓް ޖޯކަކާ ގުޅިގެން ޕަސިންޖަރަކު ބޯޓުން ބާލައިފި

މުމްބާއީ (ނޮވެމްބަރު 26) - އިންޑިއާގެ ޑޮމެސްޓިކް އެއާލައިނެއް ކަމަށްވާ ޖެޓް އެއާވޭސްގެ ބޯޓެއްގައި އިން ޕަސިންޖަރަކު، "ޓެރަރިސްޓް" ޖޯކަކާ ގުޅިގެން ބޯޓުން ބާލުވުމަށް ފަހު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.