23 މާޗް

March 23, 2019
އެންމެ ބޭނުންވަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: މޮރީނިއޯ

ޕެރިސް (މާޗް 23) - އަންނަ އަހަރު ފުޓްބޯޅަ އަށް އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށާއި އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ކޯޗިން ކެރިއަރު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބު ކުރަން ކަމަށް މަޝްހޫރު ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2019
މެޑްރިޑުގެ ކޯޗުކަން ނުލިބުނަސް ކަންބޮޑެއްނުވޭ: މޮރީނިއޯ

މެޑްރިޑް (މާޗް 15) - އޭނާ އަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗުކަން ނުލިބުނަސް ކަންބޮޑުނުވާ ކަމަށާއި ވަރަށް އަވަހަށް ޓީމަކުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019 6
ރެއާލުން ބޭނުންވަނީ ޒިދާން ނޫނީ މޮރީނިއޯ: ކަލްޑެރޯން

މެޑްރިޑް (މާޗް 7) - އަންނަ ސީޒަނުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗަކަށް ގެންނަން މިހާރު އެ ކްލަބުން ބޭނުންވަނީ އެ ޓީމަށް ކުރިން އިރުޝާދުދިން ދެ ކޯޗުން ކަމަށްވާ ޒިނެދިން ޒިދާން ނޫނީ ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ތެރެއިން ކޯޗެއް ކަމަށް އެ ކްލަބްގެ ކުރީގެ ރައީސް ރާމޮން ކަލްޑެރޯން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 14
ސޯލްޝެއާއާ މެދު މޮރީނިއޯ ސުވާލު އުފައްދައިފި

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 4) - ވަގުތީ ކޯޗެއްގެ މަގާމުގައި ހުރެ އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ އެކު ހޯދަމުން އަންނަ ކާމިޔާބީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމެހެއްޓިދާނެ ކަމާ މެދު ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ސުވާލު އުފައްދައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019 7
މެސީ ރުޅިއަރުވާލީ ލޮނުހެޔޮވަރު ކޮށްލަން: މޮރީނިއޯ

މެޑްރިޑް (މާޗް 3) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން 1-0 އިން ބާސެލޯނާ މޮޅުވި މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ ރުޅިއަރުވާލަން މެޑްރިޑުގެ ސާޖިއޯ ރާމޯސް މަސައްކަތްކުރީ ގަސްދެއް އޮވެގެން ކަމަށާއި އޭނާ ބޭނުންވީ މެޗުގެ ލޮނުހެޔޮވަރުކޮށްލަން ކަމަށް މެޑްރިޑުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 3
ފްރާންސް ލީގުން ވެސް ފެނިދާނެ: މޮރީނިއޯ

ލިޔޯން، ފްރާންސް (ފެބްރުއަރީ 18) - ފްރާންސް ލީގުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް މިިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިކުރި މަޝްހޫރު ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 6
އަހަންނަކީ އަދިވެސް މަތީ ފަންތީގެ ކޯޗެއް: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 18) - ރިޓަޔާކުރާ އުމުރަށް އަދި ނުދާ ކަމަށާއި އަދިވެސް އޭނާ ނިސްބަތްވަނީ އެންމެ މަތީ ފަންތިއަށް ކަމަށް ދާދި ފަހުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ވަކިކުރި ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019 6
މޮރީނިއޯގެ މިސްރާބު އަލުން ރެއާލާ ދިމާލަށް

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 11) - މިިދިޔަ މަހު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިކުރި ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އަމާޒު ހިފާފައިހުރީ އަލުން ރެއާލް މެޑްރިޑް ކޯޗުކަމަށް އަންނަން ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާއެއް ކަމަށްވާ ބީޓީ ސްޕޯޓްސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019 4
ބެންފީކާގެ ފުރުސަތަށް މޮރީނިއޯ ނޫނެކޭ ބުނެފި

ލިޒްބަން، ޕޯޗުގަލް (ޖެނުއަރީ 5) - ކޯޗިން ކެރިއަރު ފެށި ބެންފީކާއާ އަލުން ހަވާލުވާން ލިބުނު ފުރުސަތަށް، ދާދި ފަހުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިކުރި ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ނޫނެކޭ ބުނެފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 2
ޔުނައިޓެޑަށް އަހަރެންގެ އިހުތިރާމް އޮންނާނެ: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 20) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް އޭނާ އަބަދުވެސް އިހުތިރާމްކުރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުން ދާދި ފަހުން ވަކިކުރި ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 7
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން މޮރީނިއޯ ވަކިކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 18) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗުކަމުން ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ވަކިކޮށްފި އެވެ.

December 18, 2018 6
މޮރީނިއޯއާ މެދު ޔުނައިޓެޑުން ދެ ވަނަ ވިސްނުމަކަށް

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 18) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ މަގާމުން ވަކިކުރުމާ މެދު އެ ކްލަބްގެ ބޯޑު މެމްބަރުން ދެ ވަނަ ވިސްނުމަކަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް...

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2018 1
މުހިއްމީ ތަށީގެ ވާހަކަ ދެއްކުން: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 15) - ޓީމުތަކުން ދައްކާ ކުޅުމާއި ކުރާ ހަރަދާ މި ހުރިހާ ކަމަކާމެދު ހިޔާލުފާޅުކުރާއިރު އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ އެ ޓީމެއް ހޯދާ ކާމިޔާބީ ނޫނީ ތަށީގެ ވާހަަކަ ދެއްކުން ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018
ޕޮގްބާ ނަމޫނާ ދައްކަން މޮރީނިއޯ ގޮވާލައިފި

ވެލެންސިއާ، ސްޕެއިން (ޑިސެމްބަރު 12) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ރަށުންބޭރުގައި ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ނަމޫނާ އަކަށްވާން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ގޮވާލައިފަ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018
މޮރީނިއޯ ޔުނައިޓެޑްގައި ހުރީ އުފަލުން: އޭޖެންޓް

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 8) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އެ ކްލަބްގައި ހުރީ އުފަލުން ކަމަށް އޭނާގެ އޭޖެންޓް ޖޯޖް މެންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 3
ގަދަ ހަތަރަކާ މެދު މޮރީނިއޯގެ ރާގު ބަދަލުވެއްޖެ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 5) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރަކަށް މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ކުރިން ބުނި ނަމަވެސް މިހާރު ހާލަތު އޮތްގޮތުން އެކަން ވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018 2
ޕޮގްބާ އަކީ ވައިރަހެއްގެ ގޮތުގައި މޮރީނިއޯ ސިފަކޮށްފި

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 3) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފްރާންސް މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ އަކީ ޓީމު ތެރޭގައި އުޅޭ ވައިރަހެއްގެ ގޮތުގައި އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ސިފަކޮށްފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018
ކަސިއަސްގެ ވާހަކަތަކަށް މޮރީނިއޯ ރައްދުދީފި

ލިޒްބަން، ޕޯޗުގަލް (ނޮވެމްބަރު 24) - ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު އިކާ ކަސިއަސް ރެއާލް މެޑްރިޑްގައި ހޭދަކުރި އެންމެ ފަހު އަހަރުތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކިއިރު އޭރު އެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހުރި ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އަށް ފާޑުކިޔުމުން އޭނާ އެކަމަށް ރައްދުދީފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018
ސިޓީއާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގާ މެދު ނުވިސްނަން: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 11) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވާދަވެރި މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު، އެ ޓީމާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގާ މެދު ނުވިސްނާ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2018
"ލީގަށް ވާދަކުރުމުގެ ވާހަކަ ދައްކާ ވަގުތު ނުޖެހޭ"

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 3) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް މި ވަގުތު އޮތް ހާލަތަށް ބަލާއިރު އަދި ލީގަށް ވާދަކުރާ ވާހަކަ ދެއްކޭނެ ޖާގައެއް އޮތްކަމަށް ނުދެކޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018
ޑިފެންޑަރެއް ގަންނަން މޮރީނިއޯ ޑިމާންޑްކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 31) - ޖެނުއަރީ މަހުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ޑިފެންޑަރެއް ގަނެދޭން އެ ކްލަބްގެ ވައިސް ޗެއާމަން އެޑް ވުޑްވާޑަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ޑިމާންޑްކޮށްފި އެވެ.