02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018 2
ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ކްލަބްގެ އެންމެން: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 2) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ދިމާވަމުން އަންނަ މައްސަލަތަކުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި އެއް ބަޔެއް ނޫން ކަމަށާއި ކްލަބްގެ އެކި މަގާމުތަކުގައި ތިބި އެންމެން ވެސް ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އެ ޓީމުގެ ވައިސް ޗެއާމަން އެޑް ވުޑްވާޑަށް ނުސީދާ ގޮތަކަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018
މޮރީނިއޯ އަށް ޕްރެޝަރު، ޔުނައިޓެޑުން ޒިދާނަށް ފާރަލަނީ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 1) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމުގައި ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބެހެއްޓުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން އަންނަ ހަފްތާގައި ޔުނައިޓެޑުގެ ބޯޑު މެމްބަރުންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ތާވަލްކޮށްފައިވާއިރު، އެ ޓީމުން ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކުރީގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާނާ މަޝްވަރާތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި...

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2018 2
ޕޮގްބާ ވިއްކާލަން މޮރީނިއޯ ނިންމައިފި

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ވިއްކާލަން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018
މޮރީނިއޯ ޖަރުމަނުގައި ފެއިލްވާނެ: މަތިއަސް

ބާލިން، ޖަރުމަން (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ޖަރުމަނު ލީގަކީ އެޓޭކިން ފުޓްބޯޅައިގެ ލީގެއް ކަމަށާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އެ ގައުމުގައި ފެއިލްވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ލޯތާ މަތިއަސް ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018
ރޮނާލްޑޯ ގެންނަން ހުރަހެއް ނާޅަން: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 3) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަލުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުތައް ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 3
މެޗުން ބަލިވުމުން މޮރީނިއޯގެ ފާޑުކިޔުން މީޑިއާ އަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 28) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން 3-0 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވި މެޗަށް ފަހު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ މީޑިއާ އަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018
މީޑިއާގެ ސުވާލުތަކަށް މޮރީނިއޯ ދިނީ ނުސީދާ ޖަވާބުތަކެއް

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 25) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މި ހަފުތާގައި ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ނޫސްވެރިންގެ ގިނަ ސުވާލުތަކަށް ނުސީދާ ޖަވާބުތަކެއް ދީފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018
މޮރީނިއޯ އަށް ބޯޑުގެ އިތުބާރު އެބައޮތް

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 21) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ބޯޑް މެމްބަރުންގެ ތާއީދު ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އަށް އެބައޮތް ކަމަށާއި އެ މަގާމަށް ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ގެނައުމުގެ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2018
މޮރީނިއޯގެ ވާހަކަތަކަށް ގާޑިއޯލާ ރައްދުދީފި

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 20) - މިދިޔަ ސީޒަނުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ރެކޯޑްތަކެއް މުގުރާލުމަށް ފަހު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކުރި ގޮތް ދައްކުވައިދޭ ޑޮކިއުމަންޓްރީ ސީރީސްގައި ދައްކާފައިވާ މަންޒަރުތަކާ ބެހޭގޮތުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ޖަވާބު ދީފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 6
ލިވަޕޫލުން އުޅެނީ ލީގު ވެސް ގަންނަން: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 19) - ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިން ބޮޑު އަގުގައި ގެނެސްގެން ލިވަޕޫލުން އުޅެނީ ލީގު ތަށި ވެސް ގަންނަން ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2018
ކުޅުންތެރިން ތިބީ އުފަލުން: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 10) - ފުޓްބޯޅަ ޓީމެއްގައި އެންމެ މުހިއްމުވާނީ ކުޅުންތެރިން ކަމަށާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގައި ވެސް އެކަން އެގޮތަށް އޮތްއިރު، ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އާ ސީޒަނަށް ކުރިމަތިލާއިރު ޔުނައިޓެޑްގެ ކުޅުންތެރިން ތިބީ އުފަލުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018
"ހާލަތު ގޯސް، އެކަމަކު ރޯލަރޯލާ ހުރެވޭކަށް ނެތް"

މިއުނިކް (އޮގަސްޓް 6) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަަލަތަކާ ހުރެ އެކަމާ ރޯން ހުރެވޭކަށް ނެތް ކަމަށާއި ސީޒަން ފެށެން އޮތީ މަދު ދުވަސްކޮޅަކަށް ވުމުން ހުރިހާ ފޯކަސް އެއް ހުރީ ތިބި ކުޅުންތެރިން ގޮވައިގެން ނަތީޖާ ނެރުމަށް ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2018
ލިވަޕޫލުން ތަށި ހޯދަން ޖެހޭކަމަށް ޑިމާންޑްކުރަން ޖެހޭ

ކެލިފޯނިއާ، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖުލައި 27) – ލިވަޕޫލުން މި ފަހަރުގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް މީޑިއާ އިން ޑިމާންޑްކޮށްދޭން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ހޯސެ މޮރީނިއޯ އެދިއްޖެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018
ޕްރީ ސީޒަން ގޯސްވުމުން މޮރީނިއޯ ބޯހަލާކުވެފައި!

ލޮސް އެންޖެލެސް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖުލައި 26) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް މި ފަހަރުގެ ޕްރީ ސީޒަން ދަނީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށާއި ސީޒަންގެ ކުރީކޮޅުގައި ވަރަށް ކަންތައްތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2018 3
ޕޮގްބާ ވިއްކާލަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް: މޮރީނިއޯ

ލޮސް އެންޖެލްސް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓް (ޖުލައި 19) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ފްރާންސްގެ ތަރި ޕައުލް ޕޮގްބާ ދޫކޮށްލަން އުޅޭކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގައި އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށާއި އޭނާ ވިއްކާލަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2018 2
މިއީ ރޮނާލްޑޯ އާއި މެސީގެ ފަހު ފުރުސަތު: މޮރީނިއޯ

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (ޖޫން 15) - މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަަޕަކީ މި މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލަން ދުނިޔޭގައި މި ވަގުތު ތިބި އެންމެ މޮޅު ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ޕޯޗުގަލްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި އާޖެންޓީނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ލިބޭ ފަހު ފުރުސަތު ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018 6
ފަސް ކުޅުންތެރިން ގަންނަން މޮރީނިއޯ އަށް ބޮޑު ބަޖެޓެއް

މެންޗެސްޓާ (މެއި 21) - އަންނަ ސީޒަނަށް ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިތުރު ފަސް ކުޅުންތެރިން ގަންނަން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބޮޑު ބަޖެޓަކަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ބޯޑުގައި އެދިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2018
ޗެލްސީ ސީޒަން ސަލާމަތްކުރަން، މޮރީނިއޯ ހަމަޖެހިފައި

ލަންޑަން (މެއި 19) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް މިރޭ ކާމިޔާބުކޮށް ސީޒަން ސަލާމަތްކުރަން ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ އަމާޒު ހިފާފައި ހުރިއިރު، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނަނީ މި މެޗުގެ ނަތީޖާ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ނުކުތް ނަމަވެސް ސީޒަނާ މެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭނެ ކަަމަށެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 1
"ވެންގާ އަށް ބަހުގެ ހަމަލާ ފޮނުވުނީތީ ހިތާމަކުރަން"

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 29) - ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ވާދަވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާއާ ދިމާލަށް އިހުތިރާމް ކުޑަކޮށް އެއްޗެހި ގޮވުނީތީ ހިތާމަކުރާ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018 5
ހުސްއަތާ ސީޒަން ނިންމާލަން ބޭނުމެއް ނޫން: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 21) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަކީ އެއްވެސް ސީޒަނެއް ހުސްއަތާ ނިންމާލަން ބޭނުންވާނެ ކްލަބެއް ނޫން ކަަމަށާއި އެހެން ކަމުން މި ސީޒަން ސަލާމަތްކުރަން ބޭނުންނަމަ އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުން މުހިއްމު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.