22 މެއި

May 22, 2017 83
ރައީސްގެ އިތުބާރުގެ ވޯޓަށް ވެސް ގޮތް ނިންމާނީ ކޯޓުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ނައިބު ރައީސާއި ފަނޑިޔާރުން އަދި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މެމްބަރުންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓުތަކުގައި ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ފަހު ބަސް ބުނާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަމަށް އެ ކޯޓުން މިއަދު ކުރި ހުކުމުގައި ބުނެފި އެވެ.

May 22, 2017 7
ހުކުމްތައް އޮޅޭގޮތަށް ރިޕޯޓު ނުކުރަން ޑީޖޭއޭއިން އެދެފި

ޝަރުއީ ކޯޓުތަކުން ކުރާ ހުކުމްތަކާއި ނިންމުންތަކުގެ މަފްހޫމް އޮޅޭ ގޮތަށް މީޑިއާތަކުން މައުލޫމާތު ނުފަތުރަން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން މިއަދު...

May 22, 2017 106
އިތުބާރު ނެތްކަމުގައި ގޮތް ނިންމާނީ ސުޕްރީީމް ކޯޓުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނަގާ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓުތަކަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް އޮވެގެން ނަގާ ވޯޓަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށާއި އަދި އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރިޔަސް...

16 މެއި

May 16, 2017 3
ފަނޑިޔާރު ރައޫފު ޖޭއެސްސީ އަށް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުއްރައޫފް އިބްރާހިމް، ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017 2
"ކޮންމެހެން ބާއްވަން ޖެހޭ ޝަރީއަތްތައް އެބަ ބާއްވަން"

އިއްޔެ ކުރި ވިއްސާރާގައި ސިވިލް ކޯޓަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބި، ބައެއް ޑިވިޝަންތަކުގެ ޝަރީއަތްތައް މެދުކަނޑާލިޔަސް ކޮންމެހެން ބާއްވަން ޖެހޭ ޝަރީއަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް އެ...

May 11, 2017 41
ވާހަކަ ނުދެއްކޭ ވަރަށް ޒާތީ މިނިވަންކަން ހިފެހެއްޓޭތަ؟

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަކީ މިހާރު ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ޝަރީއަތަށް ހާޒިރުކުރާ ބޭފުޅެކެވެ. މި ވެއަތުވެ ދިޔަ ވިއްސަކަށް ދުވަހު ގާސިމް...

10 މެއި

May 10, 2017 11
ހައި ކޯޓުން ޖޭއެސްސީ އަށް ފަނޑިޔާރު ރައޫފް

ހައި ކޯޓުން، ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ކަނޑައަޅާ ފަނޑިޔާރުގެ މަގާމަށް އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުއްރައޫފް އިބްރާހިމް މިއަދު އިންތިޚާބު ކޮށްފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2017 91
ދިވެހިން އެ ބުނި އެއްޗެއްގެ މާނަ އޮޅުވާނުލާތި!

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ މިހާތަނަށް ދައްކާ ގޮތުން ބާރުގަދަ ސަރުކާރަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ދަނީ ނޫނެކޭ ބުނަމުންނެވެ. ވެރިރަށް މާލެ އާއި ދެން އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީން ސަރުކާރު ލައްދުގަންނުވާލައިފި އެވެ. އާބާދީ ބޮޑު އެހެން ގިނަ ރަށްރަށުން ވެސް ޕީޕީއެމަށް ދިނީ ފުރަގަހެވެ. އެކަމަކު ސަރުކާރާއި...

01 މެއި

May 01, 2017 8
ނުނިމި ހުރި ގިނަ މައްސަލަތަކަކީ އަހަރުނުވާ މައްސަލަތައް

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާ ނިމުނުއިރު ކޯޓުތަކުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ބޮޑު ޕަސެންޓަކީ އަހަރުނުވާ މައްސަލަތައް ކަމަށް ޖުޑިޝަރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 45
އިގުތިސާދު ފުނޑާލަން އުޅޭނަމަ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނީ ކޯޓާ

ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު ފުނޑާލައި، ގައުމު ފަހަތަށް ޖައްސަން އުޅޭ ނަމަ އެ ބަޔަކު ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނީ ޝަރުއީ ކޯޓުތަކާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ އިދިކޮޅު...

April 27, 2017 7
އަލީމް 85،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި

ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑި މައްސަލަ ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުލްއަލީމްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެ، އޭނާ 85،000ރ. އިން ސިވިލް...

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 24
ހައި ކޯޓުގެ ރެޖިސްޓްރާ ހަސަން އަލީ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ހަައި ކޯޓުގެ ރެޖިސްޓްރާގެެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހަސަން އަލީ އެ މަގާމުން މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

April 20, 2017 15
ގާނޫނަށް އިހުމާލުވުން، މުޅި ގައުމަށް ފެތުރިފައިވާ ބައްޔެއް

ގާނޫނުއަސާސީ ބުނާ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ސިޔާދަތީ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ދުސްތޫރަށެވެ. މާނައަކީ އާންމު ރައްޔިތުންނެކޭ އެއް ފަދައިން، ދައުލަތުގެ ތިން ބާރު ވެސް ބޯލަނބައި ކިޔަމަންވާން ޖެހޭނީ...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 16
ގާސިމަށް ކުރަނީ ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ތުހުމަތު

ފުލުސް އޮފީހަށް މިއަދު ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން އޭނާ އުޅުނު ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 3
ހައި ކޯޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ހައި ކޯޓުގެެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 8
ރެކޯޑު އަދަދަކަށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ވެސް މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނައިން ދަށު ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ކަމަށް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓުގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

April 13, 2017 13
ވަކީލް ހިސާން އާއި ޝަފީގު ޝަރީއަތަށް ވަނުން މަނާކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމާއި އެ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒްގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހިސާން ހުސައިން އާއި އަހްމަދު ޝަފީގަށް...

April 13, 2017 53
ހައްޔަރު ކުރެވުނީ "އޮޅިގެން"، ދެން ވާނީ ކިހިނެއް؟

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ހައްޔަރު ކުރުމުން، ބަޔަކު ފަޔަށް ހިނި އަރައިގެން އުޅޭހެން އުޅެން ފެށީ ކީއްވެ...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 14
ޝުޖާއު އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނު މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ބަޔަކަށް ފައިސާ ދީގެން، ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނު މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

April 05, 2017 5
ޝުޖާއު އަށް ހަމަލާދޭން އުޅުނު މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނަށް ހަމަލާދޭން އުޅުނު މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 56
ކޯޓުގައި ހިނގާ މައްސަލަތަކާ ނުބެހޭނަން: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތައް މިއަދު ގާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ދާ ކަމަށާއި ގާނޫނީ ހުކޫމަތު އަލަށް ހިންގަން ފެށުމުން ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވި ނަމަވެސް،...

April 04, 2017 2
ހައި ކޯޓަށް ދެ ފަނޑިޔާރަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

ހައި ކޯޓަށް ދެ ފަނޑިޔާރަކު ހޯދުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2017 33
ޝަރުއީ ނިޒާމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން ހުއްޓަންޖެހޭ: މައުމޫން

ސިޔާސީ ބޭނުމަށްޓަކައި ޝަރުއީ ނިޒާމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެކަން ވަގުތުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2017 6
އޮޅުންބޮޅުން: އެމެރިކާގެ ވާހަކަ

އެމެރިކާގެ ވާހަކަ އެވެ. ކީއްވެތޯ އެވެ؟ އެމެރިކާގެ ރައީސަކަށް މިހާރު ހުންނެވި ބޭފުޅަކީ މުސްލިމުން ދެކެ ވަރަށް ކޯފާވާ، މުސްލިމުން ދެކެ ބިރުފުޅުގަންނަ، މުސްލިމުންނަކީ ޓެރަރިސްޓުން ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ވާތީވެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވަން މަސައްކަތްޕުޅުކުރެއްވި ދުވަސްވަރު ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ...

15 މާޗް

March 15, 2017 13
ގޮފިތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ފޮނުވާނީ ބަދަލުވާ އުސޫލުން

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން އެ ކޯޓުގެ ގޮފިތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ ވަކި މުއްދަތަކުން ބަދަލުވާ އުސޫލުން ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017 10
ޖޭއެސްސީގެ ނިންމުންތައް މަތީ ކޯޓުތަކަށް ބެލޭގޮތް ހަދަނީ

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމާ ނިންމުންތަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ނަމަ އެ މައްސަލައެއް ބެލޭނީ ހަމައެކަނި އިސްތިއުނާފީ ކޯޓުތަކަށް ކަމަށް ހެދުމަށްޓަކައި، ޖޭއެސްސީގެ ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2017 83
ސިޔާސީ ނުފޫޒުން މިންޖުކުރަންވީ ސިފައިން އެކަންޏެއް ނޫން

އުމުރުން 18 އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ މީހަކަށް، ގާނޫނުއަސާސީގެ 26 ވަނަ މާއްދާ އިން މައިގަނޑު ތިން ހައްގެއް ކަށަވަރުކޮށްދެ އެވެ. ފުރަތަމަ ހައްގަކީ، އިންތިޚާބުތަކުގަ އާއި އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ނަގާ ވޯޓުތަކުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގެވެ. ދެ ވަނަ ހައްގަކީ އިންތިޚާބުތަކުގައި އެކިއެކި މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ހައްގެވެ. ތިން ވަނަ...

02 މާޗް

March 02, 2017 2
ގާނޫނަކުން އެކަނި ހެކިވެރިޔާ ހިމާޔަތް ކުރެވިދާނެތަ؟

ހެއްކާ ބެހޭ ބިލު ދާދިފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި، އެ ބިލުގެ މަސައްކަތް މަޖިލީހުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެ ބިލުގެ އެންމެ ޚާއްސަ އެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވެނީ ހެކިވެރިންނަށް ހިމާޔަތް ދިނުމެވެ. ހެކިވެރިންނަށް ހިމާޔަތް ދިނުމުގައި އަމަލުކުރަން ޖެހޭ އުސޫލުތައް އެ ބިލުގައި ތަފްސީލުކޮށް ބުނެދީފައިވެ އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 54
ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ބާރަކަށް އިތުބާރު ކުރެވޭތަ؟

ސިޔާސީ ތަފާތު ވިސްނުންތަކާ އެކު އުޅެން ޖެހިފައިވާ ނަމަ، އަބަދު ވެސް އިވޭނީ ފާޑުކިޔުމެވެ. އެއް ބަޔަކު ކުރާ ކަމަކާ މެދު އަނެއް ބަޔަކު ހިތްހަމަނުޖެހި އެ ކަމުގެ ޝަކުވާ ކުރާ އަޑެވެ. ކިތަންމެ ރަނގަޅު ނިޔަތެއްގައި ކަމެއް ކުރިޔަސް، ވާދަވެރި ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ރައްޔިތުންނަށް އެކަމެއް ވިސްނައިދޭނީ ނުރަނގަޅު ގޮތެއްގަ އެވެ. ނަމަވެސް ސިޔާސީ...