03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019 4
ޖުމެއިރާ ވިޓަވެލިން ޔޮޓު ވިލާތައް ތައާރަފުކޮށްފި

ބީޗް ވިލާތަކާއި ވޯޓާ ވިލާތަކަށް ފަހު ޔޮޓު ވިލާ ޖުމެއިރާ ވިޓަވެލިން ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 2
ޖުމައިރާ ވިއްޓަވެލީގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދިގު ސްލައިޑް!

ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލި ރިސޯޓުން އާ ވޯޓަ ވިލާ އާއި އެކު ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދިގު ވޯޓަ ސްލައިޑް ދައްކާލައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018 4
ހީނާ ހާން ޖުމެއިރާ ވިޓަވެލި ރިސޯޓްގައި

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގެ އާ ސީޒަނުގައި ކޮމޮލިކާގެ ރޯލް އަދާކުރާ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ހީނާ ހާން ޗުއްޓީ އަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 3
ނިތިކިން އާއި ކްރަތިކާގެ ޗުއްޓީ ރާއްޖޭގައި

ޝާހްރުކް ހާނާއި ދީޕިކާ ޕަދްކޯންގެ ފިލްމް "ޗެންނައި އެކްސްޕްރެސް" އާއި ސަލްމާން ހާން" ގެ "ދަބަންގް" ގައި ނުބައިބައި ރޯލް ކުޅުނު ނިތިކެން ދީރްއޭ އަންހެނުން އަދި ބަތަލާ ކްރަތިކާ ސެންގަރްއާ އެކު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 1
ބޮޑު ދެ މެޗަށް ހަ ކުންފުންޏަކުން ސްޕޮންސާ ދީފި

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރި ގައުމީ ޓީމާއި މިހާރުގެ ގައުމީ ޓީމު ކުޅޭ މެޗު އަދި ބަންގްލަދޭޝްއާ ދެކޮޅަށް ގައުމީ ޓީމު ކުޅޭ މެޗުގެ ސްޕޮންސަރުންނާ އެކު އެފްއޭއެމް އިން އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.