22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2018 18
ޖޭޕީގެ ލީޑަރުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ލީޑަރު ކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިރޭ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2018 26
ފައިސަލް އަށް ކުރެއްވި ތާއީދު ގާސިމް ގެންދަވައިފި

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރަނިން މޭޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އަށް ދިން ފުރުސަތުގައި ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމަށް ކުރެއްވި ތާއީދު، އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިއަދު އަނބުރާ ގެންދަވައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2018 26
ރަނިން މޭޓު ކަނޑައެޅުން ޖޭޕީން ފަސްކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅުން ނެރުނު އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިން މޭޓަކަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އިން ބޭފުޅަކު ކަނޑައެޅުން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 14
ޖޭޕީގެ ލީޑަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޑރ. ހުސެއިން އަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ލީޑަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް، އެ ޕާޓީގެ ހަތަރު ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަނާ ހަވާލުކުރަން ޖޭޕީގެ ކައުންސިލުން މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 13
ޖޭޕީގެ ކޮންގްރެސްގައި ދޮހޮއްކޮގެ ލަވައިން ދިން މެސެޖް!

"އެދޭ ނަމަ ލޯބިވާންވީ ވެސް ހިތަށް ކުޅަދާނަ މިންވަރަކުން. އަދާވަތް ތެރިވިޔަސް ވާންވީ ހިތަށް ކުޅަދާނަ މިންވަރަކުން"

23 ޖޫން

June 23, 2018 41
"ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ނުކުތީ ސިޔާދަށް އަނިޔާ ދޭތީ"

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ކައުންސިލަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި، އެޕާޓީގެ ވެރިޔާ ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ހަގު އަނބިކަނބަލުން އާއިޝަތު ނަހުލާ (އައިޝާ) ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ނުކުންނެވި ސަބަބު މިއަދު ހާމަކުރައްވައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2018 5
ޖޭޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ކަނޑައެޅުން ކައުންސިލަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އިން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައަޅާނީ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއަކުން ކަމަށް ނިންމައި އެ ޕާޓީގެ އަސާސީ...

June 22, 2018 4
ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ކަނޑައެޅުން ފަސްކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރަން އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ ބާރު އަސާސީ ގަވާއިދަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހަކުން ހިފަހައްޓައި، އެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު...

20 ޖޫން

June 20, 2018 7
ޖޭޕީގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ޑރ. މައުސޫމް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ކެލާ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް، އަދި އިންތިޚާބުކުރާ ހަތަރު ނައިބު ލީޑަރުންގެ މަގާމަށް ފަސް ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވައިފި...

June 20, 2018 2
ޖޭޕީގައި އަލީ ސޯލިހްގެ މަގާމު މަތިކޮށް، ކައުންސިލަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސްޕޯކްސް ޕާސަންގެ މަގާމުގައި މިހާތަނަށް ހުންނެވި އަލީ ސޯލިހް، އެ ޕާޓީގެ ޗީފް ސްޕޯކްސް ޕާސަންގެ މަގާމަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. މި ބަދަލާ އެކު އޭނާ އެއްވެސް އިންތިޚާބަކާ...

19 ޖޫން

June 19, 2018 38
އަލީ ވަހީދު ޖޭޕީގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ދާދި ފަހުން ގުޅިވަޑައިގެންނެވި، އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރައީސްކަމަށް މިއަދު ކުރިމަތި ލައްވައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2018 6
ޖޭޕީގައި ވެސް ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއެއް ބާއްވަން ހުށައަޅަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައަޅަން ޕްރައިމަރީއެއް ބާއްވާ ގޮތަށް އެޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވައިދު އިސްލާހު ކުރުމަށް ފަހު އެކަން އެޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްއަށް ހުށަހަޅަން ގައުމީ ހިންގާ ކޮމެޓީން މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018 1
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް ޖޫން 28، 29 ގައި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ތިން ވަނަ ކޮންގްރެސް އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 28 އަދި 29 ގައި ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވުމަށް އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.