27 ޖޫން

June 27, 2020
ތުހުމަތުކުރި މީހުންގެ އަތުން ބީބާ ބޭނުމީ 20 މިލިއަން

ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކުރި ދެ މީހުންގެ އަތުން 20 މިލިއަން ޑޮލަރު ބަދަލެއް ގޮތުގައި ނަގައިދޭން އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020
ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތަށް ޖަސްޓިން ބީބާ އިންކާރުކޮށްފި

މީގެ ކުރިން ވެސް އަހުލާގީ ގިނަ މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރޭގައި އުޅުނު ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ އަށް ތުހުމަތުކުރި ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަ އަށް އޭނާ އިންކާރުކޮށްފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020
ޖަސްޓިން ބީބާގެ "ޗޭންޖެސް" ނެރެފި

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާގެ އާ އަލްބަމް "ޗޭންޖެސް" ނެރެފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020
ޗެރިޓީއަކަށް ބީބާ 100،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި

އެކި ފަހަރުމަތިން ނަފުސާނީ އެކި މައްސަލަތަށް ފަރުވާ ހޯދާފައިވާ ކެނެޑާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ މެންޓަލް ހެލްތު ޗެރިޓީއަކަށް 100،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2020
ބީބާގެ އާ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް މި މަހުގެ 27 ގައި

ކެނެޑާގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާގެ އާ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް ޔޫޓިއުބުން ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019
އާ އަހަރަކާ އެކު ބީބާގެ ލަވައަކާއި ޓުއާއެއް

ކެނެޑާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ އާ އަހަރާ އެކު ފޭނުންނަށް އާ ލަވައަކާއި ޓުއާއެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2019 1
ބީބާ އާއި ޖެނިފާ އަށް ދައުވާކުރަނީ

ޕަޕާރާޒީން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކަކަށް ކްރެޑިޓް ނުދީ އަމިއްލަ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކުރި މައްސަލާގައި، މަޝްހޫރު ދެ ލަވަކިތުންތެރިން ކަމަށްވާ ޖަސްބިން ބީބާ އާއި ޖެނިފާ ލޮޕޭޒަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019
ޖަސްޓިން ބީބާ އާއި އެޑް ޝީރަންގެ ލަވައެއް

މަޝްހޫރު ޒުވާން ދެ ލަވަކިޔުންތެރިން ކަމަށްވާ ޖަސްޓިން ބީބާ އާއި އެޑް ޝީރަން "އައި ޑޯންޓް ކެއާ" ގެ ނަމުގައި ދެ ފަންނާނުންގެ އަޑުން ލަވައެއް ކިޔައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019
"އާތު" ލަވައިން ކިޔައި ދެނީ އެންމެންނާ ގުޅޭ ވާހަކައެއް

ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކުންނާއި އިންސާނުންގެ އަމަލުންތަކުން ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ މައްސަކަލަތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފައްދަން "އާތު" ގެ ނަމުގައި ގެނެސް ދިން ވީޑިއޯ ލަވައަކަށް އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2019
"ބީބާ ބިއުޓީ" ގެ ނަމުގައި ކޮސްމެޓިކް ލައިނެއް

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާގެ އަންހެނުން ހެއިލީ ބޯލްޑްވިން ބީބާގެ ނަން ބޭނުންކޮށްގެން ކޮސްމެޓިކް ލައިނެއް ލޯންޗް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 2
ޖަސްޓިން ބީބާ ފަސް ވަނަ އަލްބަމް އަންނަނީ

ދާދި ފަހުން ކައިވެނިކުރި ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ އައު އަލްބަމެއް ނެރެން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018
ކައިވެނި ކުރިކަން ޖަސްޓިން ބީބާ ކަށަވަރުކޮށް ދީފި

މަޝްހޫރު ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ ކައިވެނިކޮށްފި ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ ގާތްގަނޑަށް ތިން މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އޭނާ އެކަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018
ޖަސްޓީން ބީބާ ކައިވެނިކޮށްފި؟

މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ކުރީކޮޅު އެންގޭޖްވި، މަޝްހޫރު ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ ކައިވެނިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018
ޖަސްޓިން ބީބާ އެންގޭޖްވެއްޖެ

ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ އާއި ލޯބިވެރިޔާ އަދި އެމެރިކާގެ މޮޑެލް ހެއިލީ ބޯލްޑްވިން ހޮނިހިރު ދުވަހު އެންގޭޖްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018
ޖަސްޓިން ބީބާ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމެއް ޕްރޮޑިއުސް ކުރަނީ

ޒުވާން މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ "ކިއުޕިޑް" ގެ ނަމުގައި އެނިމޭޓެޑް ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018
ބީބާ އާއި ސެލީނާގެ ގުޅުމަށް އާއިލާ ނުރުހެނީތަ؟

ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާގެ މަންމަ ޕެޓްރީޝިއާ މެލޭ ދާދި ފަހުން ބުނި ގޮތުގައި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލީނާ ގޮމޭޒްއާ އަލުން ގުޅުމަކީ ވަރަށް އުފާ ކުރާ ކަމެކެވެ. އަދި އަލުން ބީބާގެ ހަޔާތަށް، ސެލީނާ އައުމުން އޭނާ އަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ. ޕެޓްރީޝިއާ ބުނި ގޮތުގައި އެ ދެ މީހުންގެ ގުޅުމާ...

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 1
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު މިއުޒިޝަނަކީ ޑިޑީ

ފާއިތުވި އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު މިއުޒިޝަނަކީ ޝޯން ޖޯން ކޮމްބްސް ނުވަތަ މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ ޑިޑީ ކަމަށް ފޯބްސްގެ 2017 ގެ އާމްދަނީގެ ލިސްޓުން ދައްކައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 3
ޖަސްޓިން ބީބާ ހަރު މީހަކަށް ވެއްޖެ: މެނޭޖަރު

އަޚުލާގު ގޯސްވުމާއި ގާނޫނާ ޚިލާފުވުމުގެ މައްސަލަތަކުން އަރައިގަނެ، ޖަސްޓިން ބީބާ "ހަރު މީހަކަށް" ވެއްޖެ ކަމަށް އޭނާގެ މެނޭޖަރު ސްކޫޓާ ބްރޯން ބުނެފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2017
ފްރެންޑްސް: ބީބާގެ އާ ސިންގަލްއެއް

މަޝްހޫރު ޒުވާން ލަވަ ކިތުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ "ޕާޕަސް" ޓުއާ ވަރަށް ފޯރީގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފަހު، ކުއްލި ގޮތަކަށް ދާދި ދަހުން ޓުއާގެ ބައެއް ޝޯތައް ކެންސަލް ކުރުމާ ގުޅިގެން އޭނާ ދެކެ ބައެއް ފޭނުން ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ތިއްބައި އާ ސިންގަލްއެއް ނެރެފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2017 4
އިންޑިއާގައި ބޭއްވި ބީބާގެ ކޮންސެޓް ކަމަކުނުދިޔަ

ކެނެޑާގެ ޕޮޕް ސްޓާ ޖަސްޓިން ބީބާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންޑިއާގައި ބޭއްވި ކޮންސަޓާ މެދު ބޮލީވުޑް ބައެއް ތަރިން ހިތްހަމައެއް ނުޖެހެ އެވެ. މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ މުމްބާއިގެ ޑީވައި ޕާޓިލް ސްޓޭޑިއަމްގައި އޮތް މި ކޮންސަޓް ބަލަން ބޮލީވުޑް ތަރިންގެ ތެރެއިން އާލިއާ ބަޓް، މަލައިކާ އަރޯރާ ޚާން، ޖެކްލީން ފެނާންޑިސް، އަރްބާޒް ޚާން، ބިޕާޝާ ބާސޫ...