05 އެޕްރީލް

April 05, 2017
ބީބާގެ އިންޑިއާ ޓުއާގައި ޒޭން މާލިކް!

"ޕާޕަސް" ޓުއާގައި އަންނަ މަހު ޖަސްޓިބް ބީބާ އިންޑިއާގައި ބާއްވާ ޝޯގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް "ވަން ޑިރެކްޝަން" ގެ ކުރީގެ ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޒޭން މާލިކް ވެސް ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 1
ޓުއާއެއްގައި ޖަސްޓިން ބީބާ އިންޑިއާއަށް

ބީބާގެ ޓުއާގެ ތެރެއިން މުމްބާއީގައި ބާއްވާ ކޮންސަޓްގެ ޓިކެޓް މި މަހުގެ 22 އިން ފެށިގެން ވިއްކަން ފަށާނެ.

25 ޖޫން

June 25, 2016 3
ބީބާގެ ޒުވާން "ތަރި" މަހުޖަނަކާ ކައިވެނިކޮށްފި

ޒުވާން ލަވަ ކިއުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާގެ ވީޑިއޯ ލަވަ "ވަޓް ޑޫ ޔޫ މީން" ގައި ބީބާ އެކު ފެނިގެން ދިޔަ ޒުވާން މޮޑެލް ޒެނިއާ ޑެލީ، 26، އޭނާ އަށް ވުރެ އުމުރުން 36 އަހަރު ދޮށީ، މިސްރަށް އުފަން މިލިއަނަރަކާ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2016
ޖަސްޓިން ބީބާގެ "ކޮމްޕެނީ" މި ފަހަރު ވީޑިއޯ އާ އެކު

ޒުވާން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ އާ ވީޑިއޯ ލަވައެއް ނެރެފި އެވެ. މި ލަވައަކީ މިދިޔަ އަހަރު އޭނާ ނެރުނު އަލްބަމް "ޕާޕަސް" ގައި ހިމެނޭ ލަވަ "ކޮމްޕެނީ" ގެ ވީޑިއޯ އެވެ.