21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 4
އެޗްޕީއޭގެ އަމުރާ ހިލާފުވެގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ދެ އަމުރަކާ ހިލާފުވި ދެ މީހަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ގާފަރުގައި ސެން ކްލާހެއް

ބީއެމްއެލްގެ "އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު"ގެ އެހީގައި ކ. ގާފަރުގައި ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ނީޑްސް (ސެން) ކްލާހެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019 44
ގެސްޓްހައުސް އާއި ރެސްޓޯރަންޓަށް ޖާބިރު ކުލި ނުދައްކާ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އަމިއްލަ މެމްބަރު އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖާބިރު ކ. ގާފަރުން ކުއްޔަށް ނެންގެވި ގެސްޓް ހައުސް އާއި ރެސްޓޯރަންޓަށް ކުލި ނުދައްކާތާ ފަސް މަސްވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ތަންތަނުގެ ވެރިން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019 39
ޖާބިރުގެ ހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް ޚާއްސަ ކުރަނީ އަރަބިންނަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ހަރަދުގައި ކ. ގާފަރުގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ގެސްޓް ހައުސް އާއި ރެސްޓޯރަންޓް ޚާއްސަ ކުރާނީ ދިވެހިންގެ އިތުރުން އަރަބި ޓޫރިސްޓުންނަށް ކަމަށް އޭނާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019 68
ކޭބަލް ކާރު އަޅަން ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރެއް

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ރަށްތައް ކޭބަލް ކާރުން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ދިރާސާކުރުމަށް އިޓަލީ ކުންފުނީގެ ތަޖުރިބާކާރުންތަކެއް އެ ދާއިރާގެ ދެ ރަށަށް މިއަދު ހިނގައްޖެ އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018 4
ގާފަރު ކައިރިން ދޯންޏެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި

ފަސް މީހުންނާ އެކު ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ކ. ގާފަރު ކައިރިއަށް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 15
ގާފަރާއި ދިއްފުށިން ބިން ހިއްކައި ގޯތި ދޭނަން: އިބޫ

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމެއްގައި ކ. ގާފަރާއި ކ. ދިއްފުށީގެ ބިން ހިއްކައި ގޯތި ދޫކުރައްވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2018 3
ގައްބެގެ ދަތުރުގެ ހަނދާން އާކޮށްފި

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން، އެކަނިމާއެކަނި ކެޓަމަރާންޏެއްގައި އަބްދުލްޣަފޫރު އަލީ (ގައްބެ) ރާއްޖެ ވަށާ ކުރި ދަތުރުގެ މަތިން އަދި އެކަކު ވެސް ހަނދާން ނުނެތޭނެ އެވެ. މާކަނޑުތަކުގައި ވާރެއާ އަތްވަށް ބެލުމެއް ނެތި ދޮޅު މަހެއްހާ ދުވަހު އޭނާ ކުރި ދަތުރު ކުރި، އަދިވެސް ގިނަ މީހުން ސިފަ ކުރަނީ އާދަޔާހިލާފުކަމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެ ދަތުރުގައި...

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2018 12
މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމްގެ އެހީގައި ދަތުގެ ކޭމްޕެއް

ކ. ގާފަރާއި އެ އަތޮޅު ކާށިދޫގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމްގެ އެހީއާ އެކު ދަތުގެ ކޭމްޕެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 6
މެމްބަރު ފައިސަލް ގާފަރަށް ޑަސްބިންތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ކ. ގާފަރު ރައްޔިތުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ޑަސްބިންތަކެއް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 17
މެމްބަރު ފައިސަލްގެ ގިނަ އެހީތަކެއް ދާއިރާގެ މީހުންނަށް

ކ. ކާށިދޫ އާއި ގާފަރު ރައްޔިތުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ގިނަ އެހީތަކެއް ދީފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 4
އާއިލީ ދަތުރުގައި "ހަބޭސް" ގާފަރުގައި ފޯރި ނަގަައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ބޮޑުބެރު ބޭންޑް ހަބޭހަކީ އަބަދުވެސް އެ މީހުންގެ ފޭނުންނަށްޓަކައި ތަފާތު ކަންތައްތައް ކުރާ ބައެކެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ހަފުތާ ބަންދެއްގައި ކޮންމެވެސް ރަށަކަށް ގޮސް، ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައި، ފޯރި ނަގަ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2017 7
ފައިސަލްގެ މެޑިކަލް ކޭމްޕަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން، ކ. ގާފަރާއި ކާށިދޫގައި، މި ހަފުތާ ބަންދުގައި ބޭއްވި މެޑިކަލް ކޭމްޕަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 1
ގާފަރު ދޯނި އެނދުމުން ލިބުނު ގެއްލުން ފަސް ލައްކައަށް

ކ. ގާފަރު ކައިރީގައި މަސް ބާނަން އޮއްވައި އިއްޔެ ރޯވި އެ ރަށު ދޯންޏަށް ލިބުނު ގެއްލުން ފަސް ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ އަށް އަރާނެ ކަމަށް އެ ދޯނީގެ ވެރި ފަރާތުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2016 7
ގާފަރު ދޯންޏެއްގައި ރޯވެ ބޮޑު ބައި އަނދާ ހުލިވެއްޖެ

ކ. ގާފަރު ކައިރީގައި މަސް ބާނަން އޮތް އެ ރަށު ކަންނެލި ދޯންޏެއްގައި މިއަދު ރޯވެ ބޮޑު ބައި އަނދާ ހުލިވެއްޖެ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2016 4
ކާށިދޫ އާއި ގާފަރުގައި ބޮޑު މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް

ކ. ކާށިދޫ އާއި ގާފަރުގައި ބޮޑު މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016 4
ބައްޕަ ހައްޔަރުކޮށް، ދަރިން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ދަރިންނަށް އިހުމާލުވުމުގެ ތުހުމަތުގައި ކ. ގާފަރުގައި ބައްޕަ ހައްޔަރުކޮށް، އޭނާގެ ހަތަރު ދަރިން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.