14 ޖޫން

June 14, 2020 8
ހުރާގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

މާލެ އަތޮޅު ހުރާގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 11
ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ކޮންމެ މީހަކަށް މާސްކެއް

ނަސީމް ވަނީ، ހިންމަފުއްޓާއި ދިއްފުއްޓަށް 2،000 މާސްކް މިއަދު ފޮނުއްވާފައި. އެއީ ކޮންމެ ރަށަކަށް 1،000 މާސްކް. ތުލުސްދު އާއި ހުރަ އަށް މާދަމާ މާސްކްތައް ފޮނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވޭ. މާސްކްތައް އާންމުންނަށް ބެހުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020 7
"ބްރައުން ވިޑޯ" އެހެން ދެ ރަށަކުން ވެސް ފެނިއްޖެ!

ދެ ދުވަސްކުރިން ކ. މާފުށިން ފެނުނު ނުރައްކާތެރި "ބްރައުން ވިޑޯ" ފައި ދިގު މަކުނު މާލެ އަތޮޅުގެ އެހެން ދެ ރަށަކުން ވެސް އިއްޔެ ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަށް ސަމާލުވާން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019 25
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެމްބަރެއްގެ ފަސް އަހަރުގެ ތާވަލު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު އޭނާގެ ދާއިރާގެ ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާނެ ގޮތުގެ ފަސް އަހަރުގެ ތާވަލެއް އެކުލަވާލައްވައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާންމު ކުރައްވައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2019
ޝާއްކޮގެ "އަނދިރި ފަރާތް" ވެބް ސީރީޒަކުން

ކޮމެޑީ އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުންތެރިންގެ ލޯބި ހޯދާފައިވާ ޒުވާން އެކްޓަރު އަހުމަދު (ޝާއްކޮ އައްމަޑޭ) ޝާކިރު "އަނދިރި ފަރާތް" ގެ ނަމުގައި ވެބް ސީރީޒެއް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 36
ސިޓީ ހޮޓާ: ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްތަ؟ ނޫނީ ބިން ފޭރުންތަ؟

ރާއްޖެއަށް ފަރުތުރުވެރިކަން ތައާރަފްވިތާ 45 އަހަރު ވެފައިވާއިރު މި ދާއިރާއަށް މިވަނީ ނުހަނު ގިނަ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފަ އެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް އިންގިލާބެއް ގެނުވި އެއް ކަމަކީ 2011ގައި، މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތައް ވެސް، ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލުމެވެ. ދެބަސްވެވެން ނެތް ހަޤީގަތަކީ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގެ އެއް ބައި...

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 18
ކުޑަ ކުއްޖަކާ ބެހުނު މީހަކު ހުރާ އިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކ. ހުރާގައި އުމުރުން 12 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ، އެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 25
ކާށިދޫގައި ޖަލު އެޅުމުގެ ފައިސާ ހުރާ ބިން ހިއްކުމަށް

ކ. ކާށިދޫގައި ޖަލެއް އެޅުމަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި އޮއްވައި، އެކަން ނުކުރަން ނިންމައި، އެ ފައިސާ އިން އެ އަތޮޅު ހުރާގެ ބިން ހިއްކުމަށް ނިންމައި ބަޖެޓް ދިރާސާ ކުރި ކޮމެޓީން މިއަދު ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 1
ނާލްގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން: ރަށު ކައުންސިލް

މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ކ. ހުރާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ކުޑަކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016 1
އެކްސިޑެންޓްވި ޓްރަކް ދުއްވި ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ކ. ހުރާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ފިރިހެން ކުޑަކުއްޖާގެ ހާލު ކުރިއަށް ވުރެ ސީރިއަސް ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އަދި ޓްރަކް ދުއްވަން އިން އެރަށު ޑްރައިވަރު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 7
އެކްސިޑެންޓުވި ކުޑަކުއްޖާ އިންޑިޔާއަށް ގެންދަނީ

އިއްޔެ ހަވީރު ކ. ހުރާގައިި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ކުޑަކުއްޖާގެ ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް ކަމަށާއި އިތުރު ފަރުވާއަށް އިންޑިޔާއަށް ފޮނުވާލަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް...

November 05, 2016 4
ކުއްޖެއްގެ ގަޔަށް ޓްރަކެއް އަރައި ސީރިއަސް ހާލަތުގައި

މިއަދު ހަވީރު ކ. ހުރާގައި ޓްރަކެއް ގައިމައްޗަށް އަރައި، ލިވާ ފަޅައިގެން ގޮސް ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބުނު ކުޑަ ކުއްޖަކަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 6
ހިންމަފުއްޓާއި ހުރައަށް ފެރީ ލޯންޗުތައް ފަށައިފި

ކ. ހިންމަފުއްޓާއި ހުރައަށް ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ފެރީ ލޯންޗުގެ ހިދުމަތް އެމްއެންއެޗްޑީ އިންވެސްޓްމަންޓުން ފަށައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2016 8
ރުކުން ވެއްޓި ކުރީގެ ގޯލްކީޕަރަކު ސީރިއަސް ހާލަތުގައި

ކ. ހުރާ އަށް ނިސްބަތްވާ ހުއްރިއްޔާ ސްޕޯސްޓް ކުލަބަށް ކުރިން ކުޅުނު ގޯލްކީޕަރަކު ރުކަކުން ވެއްޓި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބި، އިތުރު ފަރުވާ އަށް އިންޑިއާ އަށް މިއަދު ފޮނުވާލައިފި އެވެ.