11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019 8
ޕާކިސްތާން ފުޓްބޯޅަ އަށް ކަކާ އާއި ފީގޯ އެހީވަނީ

ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު ހޯދާފައިވާ ޕޯޗުގަލްގެ ލުއިސް ފީގޯ އާއި ބްރެޒިލްގެ ކަކާ ޕާކިސްތާން ފުޓްބޯޅަ ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށާއި އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2019
މެޑްރިޑުގައި ދިމާވި މައްސަލައަކީ އަނިޔާ އާއި މޮރީނިއޯ

ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯ (ޖެނުއަރީ 1) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގައި ހޭދަކުރި ދުވަސްވަރު ކުރިމަތިވި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަތަކަކީ ގާތްގާތުގައި އަނިޔާވުމާއި އޭރުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯއާ އުފެދުނު ހިޔާލުތަފާތުވުންތައް ކަމަށް ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު ކަކާ ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018
ކަކާ އެނބުރި މިލާނަށް

މިލާން (އޮގަސްޓް 30) – އޭސީ މިލާނުގެ ކުރީގެ ތަރި ބްރެޒިލްގެ ކަކާ ފުޓްބޯޅަ ހިންގުމުގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށްޓަކައި އެ ކްލަބާ އަލުން ގުޅިއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018
ރޮނާލްޑޯގެ ސަބަބުން އިޓަލީ ފުޓްބޯޅައަށް ފައިދާކުރާނެ: ކަކާ

މޮސްކޯ (ޖުލައި 17) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވުމުން މުޅި އިޓަލީގެ ފުޓްބޯޅައަށް ތާޒާ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް އެ ލީގުގައި ކުރިން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ކަކާ ބުނެފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 3
ކަކާގެ ވިދުންގަދަ ކެރިއަރަށް ނިމުން ގެނެސްފި

ސައޮ ޕޯލޯ (ޑިސެމްބަރު 18) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ލިއޮނަލް މެސީ ފިޔަވައި މިދިޔަ 10 އަހަރު ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހޯދި ހަމައެކަނި ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށްވާ ބްރެޒިލާއި އޭސީ މިލާނުގެ ލެޖެންޑް ކަކާ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2017
އެންމެ އަގުބޮޑު ކުޅުންތެރިއާއަށް ކަކާ ނުވީ ކީއްވެ؟

ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ކުޅުންތެރިއާ އަށް ވާން ލިބޭ ފުރުސަތު އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކު ދޫކޮށްލަފާނެ ހެއްޔެވެ؟ އެކަމަކު މިދިޔަ 10 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ލިއޮނަލް މެސީ ފިޔަވައި ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ކުޅުންތެރިއާ ކަމަށްވާ ބްރެޒިލުގެ ކަކާ ވަނީ އެންމެ އަގުބޮޑު ކުޅުންތެރިއާ އަށް ވުމުގެ...

20 މެއި

May 20, 2017 1
މެޑްރިޑުން އަލްވެސްއާ މެދު ސަމާލުވާން ޖެހޭ: ކަކާ

ރޯމް (މެއި 20) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ސަޕޯޓްކުރާނީ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ޓީމުން ޔުވެންޓަސްގެ ޑެނިއަލް އަލްވެސްއާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް މެޑްރިޑުގެ ކުރީގެ ތަރި ކަކާ ބުނެފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016
ކަކާ އަށް އަނިޔާވެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

ސައޮ ޕޮލޯ (ޖޫން 2) - ކުރީގެ ފޯމް ކަޓާފައިވާ އުމުރުން 34 އަހަރުގެ މިޑްފީލްޑަރު ކަކާ އަށް ކޮޕާ އެމެރިކާގައި ވާދަކުރާ ބްރެޒިލް ގައުމީ ޓީމުން ފުރުސަތު ލިބުމުން އޭނާ އާއި އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުން ތިބީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހިފަ އެވެ. އެކަމަކު ބަޔާން މިއުނިކުގެ ޑަގްލަސް ކޯސްޓާ އަށް އަނިޔާވުމުން ސްކޮޑުން ފުރުސަތު ލިބުނު ކަކާ އަށް އަނިޔާގެ...