15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019 18
ކަލާފާނުގެ ޔުނީފޯމް 30 އަހަރަށް ފަހު ބަދަލުކޮށްފި

ކަލާފާން ސްކޫލްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބޭނުންކުރަމުން އައި ޔުނީފޯމް ކުރިއަށް އޮތް ދިރާސީ އަހަރާ އެކު ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019
ސްކޫލް ގައިޑް: މޮޅު ދަރިވަރުންތަކެއްގެ ކިޔެވުމުގެ އާދަ

ދިރާސީ އާ އަހަރު ނިމުމާ އެކު ދަރިވަރުން އެންމެ އިންތިޒާރުކުރާނީ ސްކޫލު ބޮޑު ޗުއްޓީއަށެވެ. އެ ޗުއްޓީ ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި ކިޔެވުމުގެ ކަންކަން ބަހައްޓާނެ ގޮތް ރަނގަޅަށް އެނގުން ވަރަށް މުހިއްމެވެ. މި ގެނެސްދެނީ، ތައުލީމީ ގޮތުން ކާމިޔާބު ބައެއް ދަރިވަރުންގެ ކަންކަން ބަހައްޓާ ގޮތުގެ ބައެއް މައުލޫމާތެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2019 22
ޝައުނާ އެހީ އަށް އެދި ކުރި ކޯލް: ފިހެނީ!

"އަހަރެން މިއޮއް ފިހެނީ،"

September 21, 2019 1
ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް އާންމުންގެ ކުއްލި އެހީ

ހ. ފެހިއާބާދުގައި އަލިފާންރޯވެ ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ސަތޭކައެއްހާ މީހުންނަށް އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަނެއްކާވެސް ދިވެހިން...

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 1
ކަލާފާނު ސްކޫލުގެ 30 އަހަރު ފާހަގަކުރަން ލަވައެއް

ކަލާފާނު ސްކޫލުގެ 30 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް، އެ މުނާސަބަތާ ގުޅޭ ހާއްސަ ލަވައެއް މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 32
ދަރިވަރަކަށް ބަދުއަހުލާގީ މަންޒަރެއް ފެނިގެން ފުލުހަށް

ކަލާފާން ސްކޫލުގެ ކްލާހެއްގެ ތެރޭގައި، ޓެބްލެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ކިޔަވައިދެނިކޮށް ދަރިވަރަކަށް ބަދުއަހުލާގީ މަންޒަރު ފެނުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 5
ކަލާފާނު ސްކޫލުގެ 30 އަހަރު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަނީ

ކަލާފާނު ސްކޫލަށް މި އަހަރު 30 އަހަރު ފުރުން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2018 1
ލޯފަން ކުދިންނަަށް ތާނަ ލިޔަންކިޔަން ދަސްކޮށްދެނީ

ލޯފަން ކުދިންނަށް ތާނަ ލިޔަން ކިޔަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯހެއް ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީން ހޯމަ ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 16
ރައިޝާންގެ ކާމިޔާބާ އެކު ކަލާފާނަށް ބޮޑު އުފަލެއް

ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގައި އިންނަން ޖެހުނަސް ބަރާބަރަށް ސްކޫލަށް ދެ އެވެ. ހިތްވަރާއި ބުރަ މަސައްކަތް ކޮށްގެން، މުހައްމަދު ރައިޝާން ނުވަތަ އެންމެން ދަންނަ ނަމުން ރައިއްކޮ ވަނީ، ތައުލީމީ ދާއިރާގައި ނުކުޅެދޭ ކުއްޖަކު މިހާތަނަށް ހޯދި އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބާ ހަމައަށް ގޮސްފަ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 44
އަންހެން ޕްރިންސިޕަލުންގެ ގްރޫޕް: އުފާވެރި މޫނުތަކެއް

މިއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވާދަވެރި ސްކޫލުތަކެވެ. ކިޔެވުމުގެ އިތުރުން އިންޓަ ސްކޫލު އެކި މުބާރާތްތަކުގައި ވެސް އެންމެ ވިދާލާ އަދި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ސްކޫލުތަކެވެ. އެކަމަކު އެ ފެންނަ ވިދުމަށް ވުރެ، މި ސްކޫލުތަކުގެ އަންހެން ޕްރިންސިޕަލުންގެ ގުޅުން މާ ބަދަހި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017
ކިޑްސް ފިއެސްޓާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަލާފާނާއި ބިލަބޮންގަށް

މައިލޯ ކިޑްސް ފިއެސްޓާގެ ގްރޭޑް ދޭއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަލާފާން ސްކޫލް ހޯދިއިރު، ގްރޭޑް ތިނެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބިލަބޮން އިންޓަނޭޝަނަލް ހޯދައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 9
ސްކޫލުތަކުން ތަފާތު މަންޒަރެއް

ކުދިންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަނީ އުފާވެރިކަމެވެ. ރިޕޯޓް ފޮތް ހިފައިގެން ބެލެނިވެރިންނާ އެކު ނުކުމެގެން އައިއިރު، އެ ކުދިން ތިބީ ހެވިފަ އެވެ. އެއްފަހަރު ރިޕޯޓް ފޮތް ބަލާލައިގެން ހިތްހަމަނުޖެހުމުން އެތައް ފަހަރަކު ތަކުރާރުކޮށް، އެ ފޮތް ހުޅުވާލައިގެން ބަލަ އެވެ. ރަށްޓެހި ކުދިންނަށް ވެސް ދައްކަ އެވެ. ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ލިބުމުން އެކަމުގެ...

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016
ކުޑަކުދިންގެ ސުލްހައިގެ އެވޯޑަށް ދިވެހި ކުއްޖެއް

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ "ކިޑްސް ރައިޓްސް" އިން ދޭ ސުލްހައިގެ އިނާމަަށް ދިވެހި ކުއްޖަކު ނޮމިނޭޓްވެއްޖެ އެވެ.