19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019
ކަރީނާ ކަޕޫރަށް އަނެއްކާވެސް ޗެޓް ޝޯއެއް

މިދިޔަ އަހަރު އިޝްގް އެފްއެފުމުން ގެނެސްދިން ޗެޓް ޝޯ "ވަޓް ވިމެން ވޯންޓް" ގެ ނަމުގައި ޗެޓް ޝޯއެއް ހޯސްޓް ކުރި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރް އަނެއްކާ ވެސް މިކަހަލަ ޝޯއަކަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019
ކަރަންގެ "ތަހުތު" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

މީގެ އަހަރެއް ކުރިން ޑައިރެކްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރު އިއުލާންކުރި އޭނާގެ ހަތް ވަނަ ޑައިރެކްޝަން "ތަހުތު" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2019
ކަރީނާ ޑަބަލް ރޯލެއް ކުޅެލަން ބޭނުންވޭ

ބަތަލާ އިން ޑަބަލްް ރޯލް ކުޅުނު ފިލްމުތަކަށް ބަލާއިރު، އެންމެ ހިނގި ފިލްމުތަކަކީ ހެމާ މާލިނީގެ "ސީތާ އޯރް ގީތާ" އާއި ސްރީދޭވީގެ "ޗަލްބާޒް" އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ޖޯން އަބްރަހަމްގެ ފިލްމު "ބަތުލާ ހައުސް" ގެ ފަސްޓްލުކް ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިރުފާން ހާން މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ފިލްމު "އަނގްރޭޒީ މީޑިއަމް" ފުލުހެއްގެ ރޯލް ކުޅޭ ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރް ފިލްމުގައި ފެންނާނެ ގޮތް ދައްކާލައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019
އާމިރުގެ "ލާލު ސިންގް ޗައްޑާ" އަށް ކަރީނާ ސޮއިކޮށްފި

އާމިރު ހާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "ލާލު ސިންގް ޗައްޑާ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ކަރީނާ ކަޕޫރް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019 1
އާމިރާ އެކު އަނެއްކާ ވެސް ކަރީނާ ފެނިދާނެ

ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ފޮރެސްޓް ގަމްޕް" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާ ފިލްމު "ލާލު ސިންގް ޗައްޑާ" ގައި އާމިރު ހާނާ އެކު ބަތަލާގެ ރޯލުން ކަރީނާ ކަޕޫރް ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސައިފް އަލީ ހާންގެ އާ ފިލްމު ކުންފުނި ބްލެކްނައިޓްސް ފިލްމްސް އިން ހަދާ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ޖަވާނި ޖާމެނަން" ގެ ޝޫޓިން ލަންޑަނުގައި ފަށައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އޮގަސްޓް 15 ގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމި ޕްރަބާސްގެ ފިލްމު "ސާހޯ" އެ ތާރީހުގައި ރިލީޒް ނުކުރާނެ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ޑައިރެކްޓަރު ސުޖީތު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019
ކަރީނާއާ އެކު "ޑީއައިޑީ" ގެ ޕްރޮމޯ ދައްކާލައިފި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޓީވީ ޝޯއެއްގައި ބައިވެރިވާ ޝޯ، ޒީ ޓީވީގެ ޑާންސް އިންޑިއާ ޑާންސް (ޑީއައިޑީ) ގެ ޕްރޮމޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2019 4
ދަރިފުޅަށް ދެނީ ގޭގައި ކައްކާ އެއްޗެހި އެކަނި: ކަރީނާ

ވަރަށް ގިނައިން އުފަން ދުވަހުގެ ޕާޓީތަކަށާއި ޗުއްޓީ ދަތުރުތަކަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ދަރިފުޅު ތައިމޫރު އަލީ ހާނަށް ބޭރުން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކާން ނުދޭ ކަމަށް ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރު ބުނެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019 3
އެންމެ ވަރުގަދަ ހާނަކީ އިރުފާން ހާން: ކަރީނާ

ބޮލީވުޑްގެ ހާނުންގެ ތެރެއިން އެކްޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން އެންމެ ވަރުގަދަ ހާނަކީ އިރުފާން ހާން ކަމަށާއި އޭނާއާ އެކު މަސައްކަތްކުރަން ލިބުމަކީ ބޮޑު ޝަރަފެއް ކަމަށް، ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ތިން ހާނުން ކަމަށްވާ ޝާހްރުކް ހާނާއި ސަލްމާން ހާނާއި އާމިރު ހާނާ އެކު ފިލްމުތައް ކުޅެފައިވާ ކަރީނާ ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 1
"ކަލަންކް" ފެއިލްވުމުން "ތަހުތު" އަށް ބަދަލުތަކެއް

މިދިޔަ މަހު ރިލިޒްކުރި، ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަންސްގެ ފުރަތަމަ ތާރީހީ ފިލްމު "ކަލަންކް" ފެއިލްވެފައިވާތީ، ކަރަން ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފުރަތަމަ ތާރީހީ ފިލްމު "ތަހުތު" ގެ ސްކްރީންޕްލޭ އަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 1
އާރްކޭ ސްޓޫޑިއޯ މިއުޒިމަކަށް ބަދަލުކޮށްދޭން އެދެފި

ހިންދީ ސިނަމާގެ އެންމެ ތާރީހީ އެއް ސްޓޫޑިއޯ ކަމަށްވާ ރާޖް ކަޕޫރްގެ އާރްކޭ ސްޓޫޑިއޯ ދާދި ފަހުން ގޯޑްރެޖް ޕްރޮޕަޓީޒް އަށް ވިއްކާލުމާ ގުޅިގެން އެތަނުގައި މިއުޒިމެއް ބިނާކޮށްދޭން އިންޑިއަން ފިލްމު އެންޑް ޓެލެވިޝަން ޑިރެކްޓާޒް އެސޯސިއޭއަޝަން (އައިއެފްޓީޑީއޭ) އިން އެދެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޓިޕިކިލް ހިންދީ ލަވައެއް ބަލައިލަން ބޭނުން ނަމަ އާ ލަވައަކަށް "ފަކީރާ" ބަލައިލާށެވެ. މިއީ މި މަހުގެ 10 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ 2" ގެ ލަވަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހުން އާންމުކުރި ލަވަ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ އާންމު އިންތިހާބު ކުރިއަށްދާތީ، އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ހުއްޓުވި ވިވެކް އޮބެރޯއީގެ ފިލްމު "ޕީއެމް ނަރެންދުރަ މޯދީ" މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހަށް ތާވަލުކޮށްފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 6 ގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް، އަނޫރާގް ބާސޫގެ އެންތޮލޮޖީ ފިލްމު އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019 2
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރަން އޮތް ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމު "ގުޑް ނިއުސް" ޑިސެމްބަރު މަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019
ތައިމޫރްގެ ފިލްމެއް ހަދާކަށް ނޫޅެން: މަދޫރް

ކަރީނާ ކަޕޫރާއި ސައިފް އަލީ ހާންގެ ދެ އަހަރުގެ ދަރިފުޅަށް ކިޔާ ނަން ތައިމޫރުގެ ނަމުގައި ފިލްމެއް ރަޖިސްޓްރީކުރި ނަމަވެސް އެ ކުއްޖާއާ ބެހޭ ގޮތުން ފިލްމެއް ހަދަން ނޫޅޭ ކަމަށް، ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު މަދޫރު ބަންޑާރްކަރް ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 1
އަބަދު ދަރިފުޅުގެ ފޮޓޯ ނަގާތީ ސައިފް ރުޅިގަދަވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ޕަޕަރާޒީން ސައިފް އަލީ ހާނާއި ކަރީނާ ކަޕޫރްގެ ދަރިފުޅު ތައިމުރު ފެންނަހާ ތާކުން ފޮޓޯ ނަގާތީ ސައިފް އެކަމާ ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.