10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020 1
އަލީގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމަކަށް ކެޓްރީނާ

ޑައިރެކްޓަރު އަލީ އައްބާސް ޒަފަރުގެ ފެވަރިޓް ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފާ އެކު ސުޕަހީރޯ ފިލްމެއް އުފައްދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަނޫބަވް ސިންހާ ޑައިރެކްޓްކޮށް، ތާޕްސީ ޕައްނޫ ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ ޑްރާމާ ފިލްމު "ތައްޕަޅު" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އުންމީދީ ޒުވާން ބަތަލާ ބޫމީ ޕެޑްނޭކަރު މައިގަނޑު ކެރެކްޓާ ކުޅޭ ބިރުވެރި ފިލްމު "ދުރުގާވަތީ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020 3
ކައިވެނީގެ ފުރުސަތު އަދިވެސް އެބައޮތް: ސަލްމާން

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ތަރި ސަލްމާން ޚާންގެ ކައިވެންޏާ ގުޅޭ ގޮތުން އަބަދުވެސް އެތައް ބަޔަކު ސުވާލު ކުރެ އެވެ. އަދި ބޮލީވުޑްގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ޝައުގުވެރިވާ އެއް ވާހަކަ އަކީ ވެސް އެއީ އެވެ. ސުވާލު އުފައްދަނީ ވެސް އެކަމާ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2020
ރޯހިތުގެ ފިލްމުގައި ކެޓްރީނާ އަކީ ޑޮކްޓަރެއް

އަންނަ މާޗް މަހު ރިލީޒް ކުރާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ކޮޕް ޑްރާމާ "ސޫރިޔާވަންޝީ" ގައި ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ފެންނާނީ ޑޮކްޓަރެއްގެ ރޯލުން ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީ ބުނެފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިއުލާން ކުރި، އެކްޓަރު ޑީނޯ މޯރިއާ ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާވާ ފިލްމު "ހެލްމެޓް" ގެ ފުރަތަމަ ޝޫޓިން ޝެޑިއުލް ނިންމާލައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ފިލްމު "ލަވްޔާތުރީ" އިން ބޮލީވުޑަށް މިދިޔަ އަހަރު ތައާރަފުވި އެކްޓަރު އާޔޫޝް ޝަރުމާގެ ދެވަނަ ފިލްމު "ކްވާތާ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިން ފިލްމު "ޕީއެމް ނަރެންދުރަ މޯދީ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު އޮމަންގެ ކުމާރުގެ އަންހެނުން ވަނީތާ އޮމަންގް ކުމާރު ވެސް ޑައިރެކްޝަނަށް ނިކުމެއްޖެ އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019
ކެޓްރީނާގެ ބިރުވެރި ފިލްމަކީ "ފޯންބޫތު"

ބޮލީވުޑްގެ އޭ ލިސްޓް ތަރިންނަކީ މިހާތަނަށް ބިރުވެރި ޖޯންރާގެ ފިލްމުތަކާ ވަރަށް ދުރު ބައެކެވެ. އެކަމަކު މި ފަހުން ހޮރޯ-ކޮމެޑީތައް ހޯދާ ބޮޑު ކާމިޔާބީތަކާ ގުޅިގެން ބިރުވެރި ފިލްމުތައް މަޝްހޫރު ތަރިންގެ ރާޑަރަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަރައިފަ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019 2
އަކްޝޭ އާއި ރޯހިތުގެ ގުޅުމަށް ރައްދު ދިނީ މަޖާ ގޮތަކަށް

މިހާރު "ސޫރިޔާވަންޝީ" ގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީ އާއި އެ ފިލްމުގެ ބަތަލު އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާއަކުން ފެތުރި ޚަބަރަކަށް އެ މީހުން ތަފާތު އަދި މަޖާ ގޮތަކަށް ރައްދުދީފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019
އިޝާނާއި ކެޓްރީނާ އަދި ސިދާންތު އެކްޝަން ފިލްމަކަށް

އަރަމުން އަންނަ އުންމީދީ ދެ އެކްޓަރުން ކަމަށްވާ އިޝާން ޚައްތަރާއި ސިދާންތު ޗަތުރަވެދީގެ އިތުރުން ކެޓްރީނާ ކެއިފް ހިމަނައިގެން އެކްސެލް އެންޓަޓައިންމަންޓުން ވަރުގަދަ އެކްޝަން...

November 04, 2019
ކޮރެއާ ފިލްމެއްގެ ހިންދީ ރިމޭކަކަށް ކެޓްރީނާ

ކޮރެއާ ފިލްމެއްގެ ހިންދީ ރިމޭކަކަށް ކެޓްރީނާ ކެއިފް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019
"ދޫމް 4" އަށް އަކްޝޭ ކުމާރު؟

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "ދޫމް 4" އާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ދެކެވިއްޖެ އެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވުނު އެއް ވާހަކައަކީ މި ފިލްމުން ސަލްމާން ޚާން ނުވަތަ ޝާހްރުކް ޚާން ފެނިދާނެ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019
ކެޓްރީނާ އާއި ވިދިޔާ އެއް ފިލްމަކަށް

ޑައިރެކްޓަރު އާނަންދު އެލް ރާއީ ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފިލްމެއް ކެޓްރީނާ ކެއިފާއި ވިދިޔާ ބާލަން އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 7
ކެޓްރީނާއާ ވައްތަރު މީހެއް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރިންނާ ވައްތަރުވުމަކީ ބައެއް މީހުން ވަރަށް ފަހުރުވެރިވާ ކަމެކެވެ. މި ދޭތެރެ އިން އެންމެ ގަދަ އަށް ދެކެވުނީ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އާއި އަނުޝްކާ ޝަރުމާއާ ވައްތަރު ބަޔަކު ފެނިގެން އެ މީހުން ސޯޝަލް މީޑިގައި ވަރަށް މަޝްހޫރުވި ވާހަކަ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ "ހިއުމަން ކޮމްޕިއުޓަރު" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވި ކުރީގެ އަންހެން ހިސާބު އިލްމުވެރިޔާ ޝަކުންތަލާ ދޭވީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019
އާޔޫޝްގެ "ކްވާތާ" ގެ ބަތަލާއަކަށް ކެޓްރީނާގެ ކޮއްކޮ

ސަލްމާން ހާންގެ ޅިޔަނު އާޔޫޝް ޝަރުމާގެ ދެވަނަ ފިލްމު "ކްވާތާ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް، ސަލްމާންގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ އަދި ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފްގެ ކޮއްކޮ އީޒަބެލް ކެއިފް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 1
ފަރާގެ ފިލްމަކަށް ސޮއެއް ނުކުރަން: ރިތިކް

ފަރާ ހާން ހަދަން އުޅޭ "ސައްތޭ ޕޭ ސައްތޭ" ގެ ރިމެކަށް ސޮއިކުރި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ރިތިކް ރޯޝަން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019
ފަރާގެ އާ ފިލްމުގައި ރިތިކާއި ދީޕިކާ؟

ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމު ކުންފުންޏަށް ފަރާ ހާން ޑައިރެކްޓްކޮށް ދޭން ސޮއިކުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެެއިން ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ ކޮބައި ކަމެއް އަދިވެސް ރަސްމީކޮށް ސާފެއް ނުވެ އެވެ. އެ ވާހަކަ މިހާތަނަކަށް ފަރާ އާއި ރޯހިތު ވެސް މީޑިއާތަކާ ހިއްސާއެއް ނުކުރެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019 2
ލަފާ ހޯދަނީ ކެޓްރީނާގެ ގާތުން: ޕަރިނީތީ

ހިޔާލު އުފެދޭ ކަހަލަ ކަމަކާ ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ލަފާ ހޯދަނީ ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފްގެ ގާތުން ކަމަށް ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކުރިން އެކީގައި ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވާ ސަންޖޭ ދަތާއި މަނީޝާ ކޮއިރަލާ އަނެއްކާ ވެސް އެކީގައި ފެނިގެންދާ ފިލްމު "ޕްރަސްތާނަމް" އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 20 ގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.