01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020 1
ލޯތްބާ އެކު ހަދިޔާކުރީ ކިޑްނީ

މިއީ ހަމަ ހަގީގީ ލޯބީގެ ވާހަކަ އެކެވެ. ކައިވެންޏަށް މި އަހަރު 52 އަހަރު ފުރޭނެ އެވެ. އެކަމަކު ދެމަފިރިންގެ ކައިވެންޏަށް ކިތަންމެ ދުވަހެއް ވިޔަސް ލޯތްބަކަށް ބަދަލެއް ނާދެ އެވެ. ހައި ސްކޫލްގައި ކިޔަވަން އުޅެނިކޮށް، ދިމާވެ އުފެދުނު ލޯބި އަދިވެސް އެ ތާޒާކަން މަތީގައި އެބަ އޮތެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2019 14
ރާއްޖޭގައި ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމުގެ ހިދުމަތް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގައި އަންނަ އަހަރު ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓްގެ ހިދުމަތް ފަށަން އައިޖީއެމްއެޗުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 43
ކިޑްނީ ހަދިޔާ ކުރަން ދިވެއްސަކު އިއުލާންކޮށްފި

ކިޑްނީ ފެއިލްވެފައިވާ މީހަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަމިއްލަ ކިޑްނީ ހަދިޔާ ކުރަން ބޭނުންވެގެން ދިވެހި ޒުވާނަކު މިއަދު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019 10
ކޮއްކޮގެ ކިޑްނީ ބޭބެއަށް، އާއިލީ ލޯބީގެ ނަމޫނާއެއް!

އަހުމަދު ނާޒިމްގެ ބަހުން ނަމަ، އޭނާގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ މަރިޔަމް ނާޒިމާއަކީ އިހްސާންތެރިކަމާއި އޯގާތެރިކަމުގެ ނަމޫނާއެކެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2019 1
ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓެއް ހަދާ ވާހަކަ ރާނާ ދޮގުކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކުން ވެސް މަދުމަދުން ފެންނަ ސައުތުގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ރާނާ ދަގޫބަތީ މި ވަގުތު އެމެރިކާ އަށް ގޮސްގެން އުޅެނީ ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓެއް ހަދަން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އޭނާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 5
ބައްޕަގެ ހަނދާނުގައި ދެބެއިންގެ ކިޑްނީ ހަދިޔާކޮށްފި

ކިޑްނީ ފެއިލްވެގެން މަރުވި އެމެރިކާ މީހެއް ކަމަށްވާ މާކް ގޮރާލްސްކީގެ ހަނދާނުގައި އޭނާގެ ދެ އަންހެން ދަރިން، އާއިލީ ގޮތުން އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް ނުދަން ބަޔަކަށް ކިޑްނީ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2019 76
މީހެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ޕޭ ލީވެއް ދެވިދާނެތަ؟

ހަ ބެއިންގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި ހުރި އަންހެން ކުއްޖާގެ ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެ، ފުރާނައަށް ނުރައްކާވުމުން ކޮއްކޮއަށްޓަކައި އިސްވެ ނުކުތީ އަބްދުލް މުހުސިން އަހުމަދު، 37، އެވެ. ކޮއްކޮގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކިޑްނީ ހަދިޔާ ކުރި އެވެ. އެ ބޮޑު ގުރުބާނީ ވުމުގައި މުހުސިނަށް ދިމާވި ގޮންޖެހުންތައް ވަރަށް ވެސް ބޮޑެވެ. އެންމެ ބޮޑު ދައްޗަކަށް...

30 މާޗް

March 30, 2019
އެޗްއައިވީ ހުރި މީހެއްގެ ކިޑްނީން ޓްރާންސްޕްލާންޓެއް ހަދައިފި

ފަރުވާއެއް ނެތް އެއިޑްސްގެ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ ކިޑްނީ އެ ބަލި ޖެހިފައިވާ އެހެން މީހަކަށް ހަދިޔާކޮށް މިފަދަ ފުރަތަމަ ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓް އެމެރިކާގައި ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިންމާލައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2019 18
ސާއިދު، ކިޑްނީއަކަށް އެދި އާދޭސްކުރާތާ އަށް މަސް

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ގެ ޒުވާން ކުޅިވަރު ޕްރެޒެންޓަރު ސާއިދު އަހުމަދުގެ ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެ، ޑައިލިސިސް ހަދަމުން އަންނަތާ އަށް މަސް ވީއިރު ވެސް ކިޑްނީއެއް ދޭނެ މީހަކު ނުވުމުން އެކަމަށް އެދި އާންމުކޮށް އޭނާ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 61
ރީތި މިސާލެއް، އޭނާ ހަދިޔާ ކުރީ ކިޑްނީ!

ނުވަދިހައިގެ ތެރެ އެވެ. ލޭ ދިނުމަކީ ދިވެހިން ވަރަށް ޖެހިލުންވާ ކަމެކެވެ. އޭރު ގިނަ މީހުން އެކަމަށް އެހާ ހޭލުންތެރިއެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އެއް ދިވެއްސަކު އެއްވެސް ބިރެއް ނެތި ލޭ ދެމުން އައެވެ. އޭނާ ބެލީ އިންސާނިއްޔަތު އެންމެ ކުރީގައި އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019
ފުރާނަ ސަލާމަތްވީ ކުރީގެ އަނބިމީހާ ދިން ކިޑްނީން

ބިލް ހެންރިކްސް އާއި މޭރީ ޒެއިގްލާއަކީ ވަރަށް ޒުވާން އުމުރުގައި ކައިވެނިކުރި ދެ މީހުންނެވެ. އެމެރިކާގެ މިނެޒޯޓާ އިން ދެ މީހުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވެ، ގުޅުން ބަދަހިވީ ދެ މީހުންގެ އުމުރުން ވެސް 14 އަހަރުގަ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018
ޖޯޖިއާގެ ޓީޗަރަކު ދަރިވަރަކަށް ދިން ހަދިޔާ އަކީ ކިޑްނީ

ދަރިވަރަކަށް ޓީޗަރެއްގެ ފަރާތުން މިއަށްވުރެ ބޮޑު ހަދިޔާއެއް ލިބޭނެހެން ހިއެއް ނުވެ އެވެ. ގްރޭޑް ހައެއްގައި އުޅޭ 12 އަހަރުގެ ދަރިވަރަކަށް އޭނާގެ ޓީޗަރު ހަދިޔާކުރީ ކިޑްނީ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2018 13
10 މަހުގެ އުދައްޔުގެ ބޭސްފަރުވާއަށް އެހީއެއް

އައިމިނަތު ނަޝްފާ ހުސައިން އެންމެ ފުރަތަމަ ހީކުރީ އޭނާގެ ހަތަރު މަހުގެ ދަރިފުޅު، އުދައްޔު ދާވޫދަށް ޖެހުނީ އާދައިގެ ރޯގާއެއް ކަމަށެވެ. މިދިޔަ ފެބުރުއަރީ މަހު ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލަށް އޭނާ ދިޔައީ ވެސް، ދަރިފުޅު ކެއްސާތީ ބޭސް ނެގުމަށެވެ. އެކަމަކު މާ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ވުމުން، ނޭސަލް ޑްރޮޕް ފިޔަވައި އިތުރު ބޭހެއް ދޭން ޑޮކްޓަރު...

12 ޖޫން

June 12, 2018 28
ސާއިދުގެ ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެ، އާންމުންގެ އެހީއަށް

ޕީއެސްއެމްގެ ޒުވާން ކުޅިވަރު ޕްރެޒެންޓަރު ސާއިދު އަހުމަދުގެ ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެ އާންމުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 25
ކިޑްނީީ ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ރާއްޖޭގައި ފަށަނީ

ކިޑްނީ ބަދަލު ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް މި އަހަރު ފަހުކޮޅު ރާއްޖޭގައި ފެށުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ނިންމައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2018 12
ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެފައިވާ ކުއްޖަކަށް އެހީ ހޯދަނީ

ދެ ކިޑްނީ ފެއިލް ވެފައިވާ އުމުރުން 11 އަހަރު ކުއްޖެއްގެ ފަރުވާ އަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް މިއަދު މާލޭގައި ހިންގުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017
މަންމަގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަސައްކަތް

ޗައިނާގެ ހެނާންގައި ދިރިއުޅޭ މި ފިރިހެންކުއްޖާގެ އުމުރުން އަދި އެންމެ 12 އަހަރެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ބަލި މަންމަ ސަލާމަތްކުރެވޭތޯ ބައްޕައާ ގުޅިގެން ގޫ ގުއަންގް ޒާއޯ އަންނީ ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017 28
ހަގީގީ ލޯތްބަކީ މިއީ؛ ފިރިމީހާއަށް ހަދިޔާކުރީ ކިޑްނީ

ކިޑްނީގައި ހިލަ އުފެދިގެން ފަރުވާ ކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގައި ހުއްޓާ އަބްދުﷲ ރިޒާއަށް، ހޮސްޕިޓަލުން ދިމާވި ރަހުމަތްތެރިޔަކު ކިޔައިދިނީ އެ ބަލީގައި ދިމާވި ހިތްހަލާކުވާ ފަދަ ވާހަކައެކެވެ. ރަހުމަތްތެރިޔާ ބުނީ ކިޑްނީ ވަނީ ފެއިލްވެފައިވާކަން އެނގުމާ އެކު އޭނާ ދޫކޮށްލާފައި އަނބިމީހާ ދިޔައީ ކަމަށެވެ. އެކަމާ އެ ރަހުމަތްތެރިޔާ،...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 12
ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެ އާންމުންގެ އެހީތެރިކަމަށް

ކިޑްނީ އަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، އާއްމު ކެއުންތައް ދޫކޮށްލަން އިސްމާއިލް ސަމްރޭޒަށް މަޖުބޫރުވިތާ މިހާރު ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން، އޭނާގެ އާއްމު ކެއުމަކީ ފެނުކެއްކި ތަރުކާރީކޮޅެކެވެ. ނަމަވެސް "ހަރުކަށި" ޑައިޓެއްގެ ދަށުން ކައިބޮއި، ބޭސްކޮށް ހެދި ނަމަވެސް މިދިޔަ މަހު އޭނާގެ ކިޑްނީ ވަނީ...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 21
ދެކިޑްނީ ފެއިލްވެފައިވާ މި މަންމަ އެދެނީ އެހީތެރިކަމަށް

ބަލިކަން އެނގުނު ނަމަވެސް، ފާތުމަތު ބަރިއްޔާ ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން އޮފީހަށް ދެ އެވެ. ތިން އަހަރުގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅާއި އަށް އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ސްކޫލަށް ފޮނުވައި ގޭގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެ އެވެ. އެކަމަކު ހަފުތާއަކު ދެ ދުވަހު، ހަތަރު ގަޑިއިރު ވާންދެން، ހުރިހާ ކަމެއް ދޫކޮށްލާފައި ޑަޔަލިސިސް ހެދުމަށް އޭނާ ހޮސްޕިޓަލުގައި...