30 މެއި

May 30, 2019 2
ސުލްހަ ގެނެވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ފަލަސްތީންގެ ދައުލަތް

މެދު އިރުމައްޗަށް ދާއިމީ ސުލްހަ ގެނެވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް އުފެއްދުން ކަމަށް އުރުދުންގެ ރަސްގެފާނު އަބްދުﷲ ދެވަނަ ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުން އަނެއްކާވެސް ތަކުރާރުކުރައްވައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 2
ޓެކްސް ބިލް އަލުން މުރާޖައާ ކުރަން ރަސްގެފާން އަންގަވައިފި

އައްމާން (ޖޫން 6) - ޖޯޑަންގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން އުފެދުނު ޓެކްސް ބިލް އަލުން މުރާޖައާ ކުރުމަށް ރަސްގެފާން އަބްދުﷲ އާ ބޮޑު ވަޒީރަށް އަންގަވައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018 1
ޖޯޑަންގެ މުޒާހަރާތައް ވަރުގަދަވެ ބޮޑު ވަޒީރު އިސްތިއުފާ ދެނީ

އައްމާން (ޖޫން 4) - ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވާތީ ޖޯޑަންގައި ކުރަން ފެށި މުޒާހަރާތައް ވަރުގަދަވެ އެންމެ ފަހުން ބޮޑު ވަޒީރު ހާނީ މުލްކީ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ރަސްގެފާން އަބްދުﷲ ދަންނަވައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018 6
އެމެރިކާއާ ނުލައި ސުލްހަ ނުހޯދޭނެ: އަބްދުﷲ ރަސްގެފާން

އައްމާން (ފެބްރުއަރީ 5) - އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީނުގެ ސުލްހައިގައި އެމެރިކާ އަކީ މުހިންމު ބައިވެރިއެއް ކަމަށާއި އެ ގައުމާ ނުލައި މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހަ ގާއިމް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޖޯޑަންގެ އަބްދުﷲ ރަސްގެފާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 5
އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސަށް ބަދަލުކުރަން ދުނިޔެ ދެކޮޅު

ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އަދި އެންމެ ނާޒުކު މައްސަލައަކީ، މަސްޖިދުލް އަގްސާ އާއި ފަލަސްތީނުގެ ބިންތައް އިޒްރޭލުން އަޅުވެތިކޮށްފައިވާ މައްސަލަ އެވެ. ބައިނަލްއަގްވާމީ ސުލްހައާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އެވެ. މުސްލިމުންނާއި ޣައިރު މުސްލިމުންނާ ދެމެދު އޮތް...