12 މާޗް

March 12, 2017 45
ރަސްގެފާނު ވަޑައިގަންނަވަނީ އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހު

އޭޝިއާގެ ފަސް ގައުމަކަށް، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި، މިހާރު ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވާ ގޮތުން ރާއްޖެ އަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ...

March 12, 2017 115
ސައޫދީ އެމްބަސީގެ ބަޔާނުން ފަހުމުވީ ކޮން އެއްޗެއް؟

ފ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ބިޔަ މަޝްރޫއާ ގުޅޭ ގޮތުން، ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ އެމްބަސީން މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނާ އެކު އާ ބަހުސެއް ފެށިއްޖެ އެވެ. އެއް ބަޔަކު އާ...

10 މާޗް

March 10, 2017 34
ރަސްގެފާނުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމަށް މަނަވަރެއް އަތުވެއްޖެ

މި މަހުގެ ތިން ވަނަ ހަފުތާގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އެ ގައުމުގެ މަނަވަރެއް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 22
ބާލީ އަށް ރަސްގެފާން ހިތްޕުޅާވެ، ޗުއްޓީ އިތުރު ކުރައްވައިފި

ޖަކާޓާ (މާޗް 8) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ބާލީ އަށް މާބޮޑަށް ހިތްޕުޅާވެ ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާންގެ ޗުއްޓީ އިތުރު ކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2017 49
އެމްޑީޕީ ހަރުގެއިން ފުލުހުން 21 ރޯލު ފޮތި ގެންގޮސްފި

ފުލުހުން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މިއަދު ހަވީރު އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ފާސްކޮށް، ރީނދޫ ކުލައިގެ 21 ރޯލު ފޮއްޗާއި އެހެން ބައެއް ތަކެތި ގެންގޮސްފި އެވެ.

March 07, 2017 2
ސަލްމާންގެ ދަތުރާ ދިމާކޮށް ހަމަލާދޭން ރޭވި: މެލޭޝިއާ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މާޗް 7) - އަރަބި ޝާހީ އާއިލާގެ ބޭފުޅުން މިދިޔަ މަހު މެލޭޝިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅާ ދިމާކޮށް ހަމަލާ ދޭން ރޭވި ކަމަށާއި އެކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހަތް ޓެރަރިސްޓަކު...

05 މާޗް

March 05, 2017 3
ބުރޫނާއީގެ އެންމެ މަތީ ޝަރަފް ސައުދީ ރަސްގެފާނަށް

ބަންދަރު ސެރީ ބަގަވާން (މާޗް 5) - ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒަށް ބުރޫނާއީގެ އެންމެ މަތީ ޝަރަފް އަރުވައިފި އެވެ.

March 05, 2017 71
ސައޫދީ އަކީ ޓެރަރިސްޓުން އުފައްދާ ތަނެއް ނޫން: މަޖީދު

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަކީ ޓެރަރިސްޓުން އުފައްދާ ގައުމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ގައުމާ މެދު ކުރަމުންދާ ތުހުމަތުތަކަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ....

03 މާޗް

March 03, 2017 128
ރަސްގެފާނަށް ފާޑު ކިޔުމަކީ އިސްލާމީ އުސޫލު ނެތިކޮށްލުން

ސައޫދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒަށް ފާޑު ކިޔައި، ބޭ އަދަބީ ބަސްތައް ރައްދު ކުރުމަކީ އިސްލާމީ އުސޫލުތައް ނެތިކޮށްލުން ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 10
ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރަން ސަލްމާން ގޮވާލައިފި

ޖަކާޓާ (މާޗް 2) - ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

March 02, 2017 20
ސައުދީން އޭޝިއާގައި އިންވެސްޓް ކުރަނީ ކީއްވެ؟

ޖަކާޓާ (މާޗް 2) - ސައުދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިލް އަބްދުލް އަޒީޒް އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް ފައްޓަވާފައިވާ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ވިޔަފާރި އާއި...

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017 14
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް އަޅަން ތުރުކީ ބަޔަކަށް ދީފި

ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް އެޅުމަށް ޓާމެކްސް ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރީ 500 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމަން ޖެހޭ ގޮތަށް. ޓާމެކްސް އަކީ ހުޅުމާލޭގައި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ކުރާ ކުންފުނި. އެ...

February 28, 2017 10
ސަލްމާނުގެ ދަތުރުން 25ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްމަންޓް

ޖަކާޓާ (ފެބްރުއަރީ 28) - ސައުދީ ރަސްގެފާން އިންޑޮނީޝިއާ އަށް ކުރައްވާ ނުވަ ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅުން 25 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ކެބިނެޓް...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 10
އަރާމްކޯ އިން މެލޭޝިއާގައި ހަތް ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކުރަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 27) - ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ތެޔޮ ކުންފުނި އަރާމްކޯ އިން މެލޭޝިއާގައި ތެލުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއަކަށް ހަތް ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

February 27, 2017 19
ދީނަށްޓަކައި ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގެ ފަހަތުގައި ސައުދީ އޮންނާނެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 27) - ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ހިސާބެއްގައި ވެސް އިސްލާމް ދީނަށްޓަކައި ކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއްގެ ފަހަތުގައި ސައުދީ އަރަބިއާ އޮންނާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްގެފާން...

February 27, 2017 19
ސަލްމާން ރަސްގެފާނާ އެކު 459 ޓަނުގެ މުދާ އިންޑޮނީޝިއާ އަށް

ޖަކާޓާ (ފެބްރުއަރީ 27) - ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އިންޑޮނީޝިއާ އަށް މި ހަފުތާގައި ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި 459 ޓަނުގެ ކާގޯ ގެންދަވާ ކަމަށް އެއާފްރައިޓް ސާވިސް...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 11
ސައުދީ ރަސްގެފާން މެލޭޝިއާ އަށް ވަޑައިގެންފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 26) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އޭޝިއާގެ ފަސް ގައުމަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި މެލޭޝިއާ އަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 4
ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ އޭޝިއާ ދަތުރުފުޅުގައި 31 ދުވަސް

ރިޔާޒް (ފެބްރުއަރީ 23) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އަންނަ ހަފުތާގައި އޭޝިއާގެ ފަސް ގައުމަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި 31 ދުވަސް ހޭދަކުރައްވާނެ ކަމަށާއި އެ ދަތުރުފުޅުގައި މުހިންމު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކުރައްވާނެ ކަމަށް ސައުދީގެޒެޓުން ބުނެފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 81
ސައުދީ ރަސްގެފާނަށް ތިން ރިސޯޓް ބުކްކޮށްފި

ސައުދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އަންނަ މަހު ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރެއްވުމަށް މާލެ އަތޮޅުން ފަސް ތަރީގެ ތިން ރިސޯޓް، 13 ދުވަހަށް، ބުކްކޮށްފި...

February 22, 2017 45
ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ދަތުރުފުޅުގައި 1،500 އޮފިޝަލުން

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް އަންނަ މަހު އިންޑޮނީޝިއާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ 10 ވަޒީރުންނާއި 1،500 އޮފިޝަލުންނާ އެކު ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި...

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 74
ފ. އަތޮޅަށް ހަދާ ގޮތެއް އެނގެން ޖެހޭނެ: ކައުންސިލް

ޓޫރިޒަމްގެ މަޝްރޫއުއަކަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އިސް ފަރާތްތަކަކަށް ފ. އަތޮޅު "ވިއްކާލަން" އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރޭތީ އެކަމާ ރައްޔިތުން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި އެފަދަ ކަމެއް ކުރާ ނަމަ އެއީ ރައްޔިތުންނަށް އެނގެން ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އެ އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 75
ސައޫދީ ރަސްގެފާނު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އާލް ސައުދު އަންނަ މަހު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް "ސައޫދީ ގެޒެޓް" ނޫހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 21
ސައުދީ ރަސްގެފާނު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ސައުދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ވަރަށް އަވަހަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 4
ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީންނަށް ސަލްމާން 5 މިލިއަން ޑޮލަރުދެނީ

ރިޔާޒް (ޑިސެމްބަރު 27) - ސީރިއާގައި ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު ކުރި ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް އެހީވުމަށް ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު ދެއްވާނެ ކަމަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 5
ސީރިއާގެ 150 ކުއްޖަކަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން އެހީވަނީ

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 8) - ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީގައި މިހާރު ހިންގާ ހަނގުރާމައިގައި އަނިޔާ ލިބުނު 150 ކުއްޖަކަށް ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ޚަރަދުގައި ބޭސްކޮށްދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ނޫސް އެޖެންސީން ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 72
ސައުދީން ރާއްޖެ އަށް 150 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ރާއްޖެ އަށް 150 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ނިންމައިފި ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 21
ރާއްޖެ-ސައޫދީގެ ރަސްމީ ވާހަކަތައް ބާއްވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އެ ގައުމުގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒްއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައި ދެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ވާހަކަތައް ބާއްވަވައިފި އެވެ.