14 ޖޫން

June 14, 2019 2
ބައިބަލާ ޗެމްޕިއަންކަން ކުޑަހެންވޭރު ހޯދައިފި

ބައިބަލާ އެސޯސިއޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އީދު ބައިބަލާ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުޑަހެންވޭރު ޔުނައިޓެޑް ހޯދައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 2
ކޮލިފިކޭޝަނުގައި ބައިވެރިނުވާން ކުޑަހެންވޭރުން ނިންމައިފި

ޓީމު ވަރުގަދަކުރަން ބަޖެޓް ނެތުމުން މާލޭ ލީގު ކޮލިފިކޭޝަނުގައި ބައިވެރިނުވާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ރަނަރަޕް ކުޑަހެންވޭރު ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 2
ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޒެފްރޯލް ހޯދައިފި

މެޗަކުން ބަލިނުވެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި ކުޑަ ހެންވޭރު ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް 4-1 އިން ކުރިހޯދައި ކްލަބް ޒެފްރޯލް ދެ ވަަނަ ޑިވިޝަން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017
ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލަށް ކުޑަހެންވޭރާއި ޒެފްރޯލް

ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށް ކުޑަ ހެންވޭރު ޔުނައިޓެޑާއި ކްލަބް ޒެފްރޯލް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2017 1
ތިން ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވީކޭ ހޯދައިފި

ކުޑަ ހެންވޭރު ޔުނައިޓެޑް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ތިން ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވީކޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017
ތިން ވަނަ ޑިވިޝަން ފައިނަލަށް ކުޑަ ހެންވޭރާއި ވީކޭ

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ތިން ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ކުޑަ ހެންވޭރު ޔުނައިޓެޑާއި ވީކޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.