02 ޖުލައި

July 02, 2018 26
ވެލެންސިއާގެ އުފާވެރި އަދި ތާރީޚު ބަދަލުކޮށްލި މާޒީ

ގަލޮޅު ދަނޑު ފުރި ބަންޑުން ދަނީ އެވެ. ކްލަބް ލޯބި ދޫކޮށް ހުރިހާ ދިވެހިން އެއް އަޑަކުން ސަޕޯޓްކުރަނީ އެވެ. ވާދަވެރިކަން ބޮޑު ސްރީ ލަންކާގެ ސައުންޑާސް އަތުން އެންމެ ކުޑަވެގެން ވެސް 3-0 އިން މޮޅުވާން ޖެހެ އެވެ. އޭރު ދެ ލަނޑު ޖަހައިފި އެވެ. ތިން ވަނަ ލަނޑު އައީ މެޗުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތުކޮޅެވެ. އެހާ ހިސާބުން އޭރު ރާއްޖެ ދުށް އެންމެ ފޯރިގަދަ...

29 މެއި

May 29, 2017 4
ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރިން މިއަދު އަލުން ދަނޑަށް

ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މާދަމާ ފަށާ ވެޓްރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހަވީރު 50 އަހަރުން މަތީގެ ކުޅުންތެރިންގެ ހާއްސަ މެޗެއް ކުޅޭނެ އެވެ.