23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 1
މަންތާ އެއާގެ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ އާ ޑޮމެސްޓިކް އެއާލައިން "މަންތާ އެއާ" ގެ ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދިނުމާ އެކު، އެ އެއާލައިންގެ ދަތުރުތައް އެ ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018 4
މަންތާ އެއާގެ ފުރަތަމަ މަތިންދާބޯޓު ރާއްޖެ ގެނެސްފި

އާ ޑޮމެސްޓިކް އެއާލައިން، މަންތާ އެއާގެ ފުރަތަމަ މަތިންދާބޯޓު މިއަދު ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018 14
މަންތާ އެއާއިން 300 އެއްހާ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދެނީ

މަންތާ އެއާގެ ހިދުމަތް ފަށައިގަތުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް 300 މީހުން އެކި ވަޒީފާތަކަށް ހޯދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018 47
އާ ޑޮމެސްޓިކް އެއާލައިނެއްގެ ޚިދުމަތް ފަށަނީ

ސީ ޕްލޭނާ އެކު، އާ ޑޮމެސްޓިކް އެއާލައިނެއްގެ ޚިދުމަތް އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 9
ދާލު އެއާޕޯޓަށް ޕްރައިވެޓް ޖެޓް ޖައްސަން ފަށައިފި

ދ. އަތޮޅުގެ ރިސޯޓުތަކަށް ޕްރައިވެޓް ޖެޓްގައި ދާން ބޭނުންވާ ޓޫރިސްޓުންނަށް ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 66
70،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ އުފެދިއްޖެ: ރައީސް

ފަސް އަހަރުގެ ދައުރުގައި އުފެއްދެވުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވައުދުވެވަޑައިގަތް 94،000 ވަޒީފާގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 70،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ އުފެދިއްޖެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ...

November 01, 2017 46
ފަސް އަހަރު ނިމޭއިރު 21 އެއާޕޯޓު އޮންނާނެ: ޒަމީރު

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ނިމޭ އިރު، ރާއްޖޭގައި 21 އެއާޕޯޓު އޮންނާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ލީޑަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2017 26
މޯލްޑިވިއަން އިން ކުޑަހުވަދު އަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި އަލަށް ހެދި ދާލު އެއާޕޯޓަށް ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން މިއަދު ރަސްމީކޮށް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2017 21
ދާލު އެއާޕޯޓަށް ބުދަ ދުވަހު ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި އަލަށް ހެދި އެއާޕޯޓަށް އަންނަ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދަތުރުތައް ފަށާނެ ކަމަށް ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަން އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 104
ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓަށް ފުރަތަމަ ފްލައިޓް ޖައްސައިފި

‎ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ރިއޯލޯ އިންވެސްޓްމަންޓްސްއިން ހެދި އެއާޕޯޓަށް ފުރަތަމަ މަތިންދާބޯޓު މިއަދު ހެނދުނު ޖައްސައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 29
ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓް ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ހުޅުވަނީ

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ރިއޯލޯ އިންވެސްޓްމަންޓްސްއިން ހެދި އެއާޕޯޓް ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 22
ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގައި ހަދާ އެންމެ ބޮޑު ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓް، ދ. ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.