31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019 1
5 ރަށެއްގެ މަގުގެ މަސައްކަތަށް އީއައިއޭ ހަދަނީ

ފަސް ރަށެއްގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި އެންވަޔަރުމެންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓް (އީއައިއޭ) ހަދަން ކުވެއިތުގެ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2019 4
ދެ ފިރިން ގެންގުޅުނު މީހަކު 7 އަހަރަށް ޖަލަށް

ކުވައިތުގެ އަންހެނަކު ދެ ނަމެއްގައި އައިޑީ ކާޑު ހަދައިގެން ދެ މީހަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅުނު މައްސަލައެއް ފަޅާއަރައި، އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް 7 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ކުވައިތުގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިއްވައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 2
ވިއްކާލި އަންހެނަކު ސަލާމަތްކޮށް ދިނީ ސަނީ ޑިއޯލް

ޓްރެވެލް އެޖެންޓެއް މެދުވެރިކޮށް ޕާކިސްތާނު މީހަކަށް ވިއްކާލައި އަދި ވަޒީފާއެއް ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލައިގެން ކުވައިތަށް ގެންދިޔަ އަންހެނަކު އިންޑިއާ އަށް ގެންނަން އެކްޓަރު އަދި ލޯކް ސަބާގެ މެމްބަރު ސަނީ ޑިއޯލް ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކޮށް، އަންހެން މީހާ ހުކުރު ދުވަހު އިންޑިއާ އަށް ގެންގޮސް އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 8
ކުވައިތުގެ ކުންފުންޏަކުން އައްޑޫގައި އިންވެސްޓް ކުރަނީ

ކުވައިތުގެ ކުންފުންޏަކުން އައްޑޫގައި ތައުލީމީ ދާއިރާ އަށް އިންވެސްޓް ކުރަން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019 3
ވައި އެންމެ ނުސާފު ގައުމަކީ ބަންގްލަދޭޝް

އެއާ ކޮލިޓީ ނުވަތަ ވައިގެ ސާފުކަން އެންމެ ދަށް ގައުމަކީ ބަންގްލަދޭޝް ކަމަށް އެއާވިޝުއަލް އިން ބުނެފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2019 4
ކައިވެނި ކުރިތާ ތިން މިނެޓް ފަހުން ވަރި

މިއީ ކުވައިތުގެ ތާރީހުގައި ވެސް އަދި ދުނިޔޭގައި ވެސް މިހާތަނަށް ކުރި އެންމެ ކުރު ކައިވެނި ކައިވެނި ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. ކައިވެނި ދެމިއޮތީ އެންމެ ތިން މިނެޓަށެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 28
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖޯޖް ބުޝް އަވަހާރަވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 1) - އިރާގު ސިފައިން ކުވޭތު ހިފުމުން 1990 ގައި "ސަހަރާގެ ތޫފާން"ގެ ނަމުގައި 1991 ގައި ހަނގުރާމަ ފަށައި ސައްދާމް ހުސެން ބަލިކުރެއްވި އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖޯޖް ބުޝް މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 6
ކުވޭތުގެ މަންދޫބުގެ ވޮލެޓް ވަގަށް ނެގުމުން ފަޅާއަރައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (އޮކްޓޯބަރު 1) - އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްލޭނާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަން ޕާކިސްތާނަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ކުވޭތުގެ ވަފުދުގައި ހިމެނޭ މެންބަރެއްގެ ވޮލެޓް ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުގެ ސީނިއާ އޮފިޝަލަކު ވަގަށް ނަގައި މަންޒަރު ފަޅާ އަރައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 3
ލަންކާ އެއާޕޯޓުގައި ހަމަލާދިން ކުވޭތު ދެމަފިރިން ޖަލަށް

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - ސްރީ ލަންކާ ކަސްޓަމްސްގެ ފަސް އޮފިސަރުންނަށް ހަމަލާ ދިން ކުވޭތުގެ ދެމަފިރިންނަށް ހަ މަސް ދުވަހުގެ ސަސްޕެންޑެޑް ޖަލު ހުކުމެއް ކޮލަމްބޯގެ ކޯޓަކުން އިއްޔެ އިއްވައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018
ކުވޭތުގެ އެތުލީޓުންނަށް ގޭމްސް އިން ފުރުސަތުދީފި

ޒިއުރިކް، ސްވިޒަލެންޑް (އޮގަސްޓް 17) - އިންޑޮނީޝިއާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ކުވޭތުގެ އެތުލީޓުންނަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތުދޭން އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އައިއޯސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2018 16
ލަންކާގެ އޮފިސަރުންނަށް ހަމަލާ ދިން ދެމަފިރިން ފުރުން މަނާ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 30) - ސްރީ ލަންކާ ކަސްޓަމްސްގެ ފަސް އޮފިސަރުންނަށް ހަމަލާ ދިން ކުވޭތުގެ ދެމަފިރިންގެ ޕާސްޕޯޓް ކޯޓު އަމަރެއްގެ ދަށުން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 1
ފަލަސްތީނަށް ހިމާޔަތް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކުރަނީ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (މެއި 31) - ފަލަސްތީން ރައްޔިުންނަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ހިމާޔަތް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ކުވޭތުން ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

May 31, 2018 10
ފިރިހެން ޕްރެޒެންޓަރަކަށް "ރީއްޗޭ" ބުނެގެން ސަސްޕެންޝަނެއް

ކުވައިތުގެ އަންހެން ޓީވީ ހޯސްޓަކު، ލައިވް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ފިރިހެން ޕްރެޒެންޓަރަކާ ދިމާއަށް "ރީއްޗޭ" ބުނެގެން އޭނާ ވަޒީފާ އިން ސަސްޕެންޑްކޮށް، މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 1
ކުވޭތުގައި މަރާލި މެއިޑުގެ ގާތިލުންނަށް މަރުގެ ހުކުމް

ކުވޭތު ސިޓީ (އެޕްރީލް 2) - ކުވޭތުގައި މަރާލުމަށް ފަހު ފްރީޒަރަކަށްލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ފިލިޕީންސްގެ މެއިޑުގެ ގާތިލުން ކަމަށްވާ ދެމަފިރިއަކަށް ކުވޭތުގެ ކޯޓަކުން މަރުގެ ހުކުމް އިއްޔެ އިއްވައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 10
ރާއްޖެ އަށް ދޭ އެހީ ފުޅާކުރާނަން: ކުވައިތު

ރާއްޖެ އަށް އެކި ދާއިރާތަކުން ދޭ އެހީ ފުޅާކުރާނެ ކަމަށް ކުވައިތުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ނައިބު އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝެއިހް ހާލިދު ހަމަދު އަލް ސަބާހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 1
ރައީސްގެ ޚާއްސަ މަންދޫބެއް ގޮތުން އާސިމް ކުވެއިތަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޚާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް މިއަދު ކުވެއިތަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2018 2
ކުވޭތުގައި މަރާލި ފިލިޕީންސްގެ މެއިޑުގެ ސާހިބު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުވޭތު ސިޓީ (ފެބްރުއަރީ 23) - ކުވޭތުގައި މަރާލުމަށް ފަހު ފްރީޒަރަކަށްލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ފިލިޕީންސްގެ މެއިޑުގެ ސާހިބެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުނު މީހާ ލުބުނާނުން ހައްޔަރުކޮށްފި ކަމަށް ފިލިޕީންސްގެ ފޮރިން އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017
ކުވައިތުގެ އަމީރު އައު ކެބިނެޓެއް އެކުލަވާލައްވައިފި

ކުވައިތުގެ ކެބިނެޓް މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު އެކުގައި އިސްތިއުފާ ދިނުމާ ގުޅިގެން، އަމީރު ޝައިޚް ސަބާހް އަލް އަހްމަދު އާލް ސަބާހް އިއްޔެ އައު ކެބިނެޓެއް އެކުލަވާލައްވައި އެ ބޭފުޅުން މަގާމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2017 5
އިޒްރޭލް މީހާ ކުވޭތު އެއާލައިނުން މަނާކުރީ ރަނގަޅަށް

ފްރެންކްފަޓް (ނޮވެމްބަރު 17) - އިޒްރރޭލުގެ ޕަސިންޖަރަކު އުފުލުން މަނާކުރުމަކީ ކުވޭތު އެއާލައިނުގެ ހައްގުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ ކޯޓަކުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 26
މެމްބަރު ހަލީލުގެ ފައުންޑޭޝަނަށް ކުވޭތުން އެހީ ދީފި

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޚަލީލުގެ އޭކޭ ފައުންޑޭޝަނަށް ކުވޭތު ފައުންޑޭޝަނުން ދެ ލައްކަ ޑޮލަރު (ތިން މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ) ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017
ގަތަރު މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ފެނޭތޯ ޓިލަސަން ކުވޭތަށް

ކުވޭތު ސިޓީ (ޖުލައި 10) - އަރަބި ހަތަރު ގައުމަކާއި ގަތަރާ ޖެހިގެން އުޅޭ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ފެނޭތޯ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މިއަދު ކުވޭތަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.