09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2020 14
ގަމަށް ދިޔަ 58 ސިފައިން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ސިފައިންގެ ތަމްރީންތަކަކަށް ލ. ގަމަށް ދިޔަ 58 ސިފައިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018 7
ކައްދޫ އެއާޕޯޓު ބޮޑު ކުރަން ރައީސް ވައުދުވެވަޑައިގެންފި

މި މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފި ނަމަ، ލ. ކައްދޫ އެއާޕޯޓަކީ އެންމެ ބޮޑެތި މަތިންދާބޯޓު ޖެއްސޭ ތަނަކަށް ހައްދަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018 5
ހެލިކޮޕްޓަރު ބާއްވާ މުއްދަތު އިތުރެއް ނުކުރޭ: ސަރުކާރު

ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް އިންޑިޔާ އިން ގެނެސްފައި އޮތް ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ދެ ގައުމުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނި ނަމަވެސް، ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު އެކަން ދޮގު ކޮށްފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2018 34
ފްލައިޓުގައި ކުރޫއާ ޒުވާބުކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ލ. ކައްދު އަށް ދިޔަ މޯލްޑިވިއަންގެ މަތިންދާބޯޓެއްގައި ތިބި ބަޔަކު އެ ބޯޓުގެ ކެބިން ކުރޫއާ ދެބަސްވެ ޒުވާބު ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 80
އިންޑިއާއިން އެކަނި އޮޕަރޭޝަން ހިންގާތީ ހިތްހަމަނުޖެހުން

ރާއްޖޭގައި ދުއްވާ އިންޑިއާގެ ހެލިކޮޕްޓަރު ފޮނުވާލަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ބޭނުން ވަނީ، ދިވެހި ސިފައިން ނުބައްސައި އިންޑިއާ ސިފައިން އެކަނި އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާތީ ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 14
ބޮމެއް އޮތް ކަމަށް ބުނި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބޮމެއް އޮތް ކަމަށް ބުނެ، ކައްދޫ އެއާޕޯޓްގައި ބިރު ދެއްކި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 2
ޔޮޓަކުން ޑައިވްކުރަން ފޭބި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ލ. ކައްދޫ ބޭރުގައި އޮތް ޔޮޓަކުން ފްރީ ޑައިވް ކުރުމަށް މިއަދު މެންދުރު ފޭބި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 5
ސިފައިން ބައިވެރިވާ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ފަށައިފި

ސިފައިންގެ މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބި ހުރިހާ ސިފައިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހާއްސަ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.