20 ޖޫން

June 20, 2019 4
ނުގަވާއިދުން ނެގި ގަސްތަކެއް ފުލުހުން ހޯދައި އިންދައިފި

ލ. ކަލައިދޫން ގަވައިދާ ޚިލާފަށް އުފުރައި އެ ރަށުން ބޭރު ކުރަން އުޅުނު ގަސްތަކެއް ހޯދައި އެ ގަސްތައް އުފުރި ތަނުގައި ފުލުހުން އިއްޔެ އިންދައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 13
ކަލައިދޫ މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރެއިން ބުދުތަކެއް ފެނިއްޖެ

ލ. ކަލައިދޫ ހުކުރު މިސްކިތް މަސްޖިދުލް ހުދާގެ ގޯތިތެރެ ކޮންނަނިކޮށް މިއަދު ބުދުތަކެއް ފެނިއްޖެ އެވެ. ބުދު ފެނިފައި ވަނީ މިސްކިތަށް އިތުރު ކުރާ ފެންޑާއެއް ހަދަން ފައުންޑޭޝަން އަޅަން ކޮންނަނިކޮށް ކަމަށް ކަލައިދޫ ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ. ކައުންސިލުން ބުނީ، މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރެ އިން ފެނުނު ދެ ބުދަކީ ގާތްގަނޑަކަށް އެއް ފޫޓުގެ...

28 ޖޫން

June 28, 2017 7
ލ. އަތޮޅުގައި ހުއިފިލަނޑާ އާލާކުރަން ލޯނު ދޫކުރަނީ

މި ފަހަރު ލޯން ދޫކުރަނީ ދަނބިދޫ، ކަލައިދޫ އަދި އިސްދޫގައި ހުއިފިލަނޑާ އާލާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 12
އެކްސިޑެންޓްގައި ޒުވާނާގެ ކަނދުރާ އޮތީ ބިނދިިފައި

ލ. އިސްދޫ ބޮޑު މަގުގައި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި މަަރުވި ޒުވާނާގެ ކަނދުރާ އޮތީ ބިނދިފައި ކަމަށް ރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒާ ހަވާލާދީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.