19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2019 7
ލ. ލިންކްރޯޑްގައި އެކްސިޑެންޓްވެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ލ. ލިންކްރޯޑްގައި ސައިކަލަކާއި ވޭނެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ސައިކަލް ދުއްވަން އިން މެދު އުމުރުގެ މީހަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018 5
ލ.ގަމު އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ

ލ. އަތޮޅު ލިންކް ރޯޑުގައި މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާ އަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނިކޮށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017 16
ލ. ލިންކް ރޯޑްގައި ބަސް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ލ. އަތޮޅު ލިންކު ރޯޑްގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ބަސް ދަތުރުގެ ހިދުމަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2017 17
ލ. ގަމުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ލ. ގަމުގެ ލިންކް ރޯޑުގައި ދެންމެ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 2
ލިންކްރޯޑް އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި މީހާ ހާލު ރަނގަޅު

ލާމު ލިންކް ރޯޑްގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ދެ ސައިކަލް ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2017 3
ލާމު ލިންކުރޯޑް އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި މީހާ މާލެއަށް

ލާމު ލިންކް ރޯޑުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ދެވަނަ މީހާ އިތުރު ފަރުވާ އަށް މިއަދު މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 24
ލ. ލިންކްރޯޑުގައި އެކްސިޑެންޓްވެ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

ލ. ގަމާއި ފޮނަދުއާ ދެމެދު އޮންނަ ލާމު ލިންކް ރޯޑުގައި މިއަދު ހަވީރު ދެ ސައިކަލް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 36
ސައިކަލް ދުއްވާއިރު ހެލްމެޓް އެޅުމުގެ މަޝްވަރާ ފަށަނީ

ރާއްޖޭގައި ސައިކަލް ނުވަތަ ބައިސްކަލް ދުއްވާނަމަ، ހެލްމެޓް އަޅަން މަޖުބޫރު ކުރަން ވިސްނުން އެބަހުރި ކަމަށާއި އެކަމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާ ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 9
ލާމު ލިންކުގައި ސްޕީޑް ލިމިޓެއް އަދި ކަނޑައެއް ނާޅާ

ތާރު އަޅައި ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދި ލާމު ލިންކު ރޯޑުގައި ދުއްވަންޖެހޭ ވަކި ސްޕީޑްތަކެއް ކަނޑައަޅައި ބޯޑުތަކެއް ޖަހާފައި ހުއްޓަސް އެއީ އަދި ހުއްދަ ދީފައިވާ ސްޕީޑުތަކެއް ނޫން...

September 18, 2016 39
"މަރުގެ މަގަކަށް" ވުމުގެ ކުރިން ފިޔަވަޅު އަޅާ!

ލ. އަތޮޅުގައި ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކަށް ފަސޭހައިން ދެވޭ ގޮތަށް ތާރު އަޅައިގެން ހެދި ޗާލު މަގުގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ ޖުލައި 26ގެ ބަންދު ތެރޭގައި ނިމުނުތަނާހެން ފުރަތަމަ ވެސް ކުރިމަތިވީ ބޮޑު...