15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2020 6
ލަންކާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ އެމެރިކާ އިން ބްލެކްލިސްޓްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 15) - ސްރީ ލަންކާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ފަހު ދުވަސްވަރު އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޖަރީމާތައް ހިންގާފައިވާ ކަމުގެ އިތުބާރު ހުރި ހެކި ލިބިފައިވާތީ އެ ގައުމުގެ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް ޝަވެންދުރަ ސިލްވާ އެމެރިކާ އިން އިއްޔެ ބްލެކްލިސްޓްކޮށްފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019
ތުހުމަތުތައް ލަންކާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ދޮގުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 28) - ސްރީ ލަންކާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ޖަރީމާތައް ހިންގި ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތުތައް ލަންކާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާގެ މަގާމަށް ދާދި ފަހުން ހަމަޖެއްސި ޝަވެންދުރަ ސިލްވާ ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 4
ލަންކާ ސިފައިންގެ ވެރިއަކަށް އާ މީހަކު ހަމަޖައްސައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 20) - ލަންކާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާގެ މަގާމަށް، ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ޖެނެރަލަކު ހަމަޖެއްސުމުން ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާން ފަށައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 12
"ދޯސްތީ"ގެ ތަމްރީނުތައް މާދަމާ ރާއްޖޭގައި ފަށަނީ

އިންޑިޔާ އާއި ސްރީލަންކާގެ ސިފައިންނާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީނުތައް މާދަމާ ފަށާނެ ކަމަށް ކޯސްޓްގާޑުން ބުނެފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 4
ސިފައިންގެ ތެރޭން ފިލި 1200 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 15) - ސްރީ ލަންކާ ސިފައިންގެ ތެރޭން ފިލާފައިވާ މީހުން ހޯދުމަށް މިލިޓަރީ ޕޮލިހުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނުގައި މި އަހަރު ފެށުނު ފަހުން މިހާތަނަށް 12،00 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 1
ސިފައިންގެ މީހާގެ މަރު ލަންކާ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 16) - ސިފައިންގެ ތެރޭން ރިޓަޔާކޮށްފައިވާ މީހަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވި މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 2
ސިރިސޭނާ އާއި ރަނިލްއާ ދެމެދު މައްސަލަ ޖެހެން ފަށައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 13) - ލަންކާ ސިފައިންގެ ކުރީގެ ތިން ޖެނެރަލުންނާއި ކުރީގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސާ ހައްޔަރުކޮށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ދައުވާކޮށްފައި ވަނީ ސިޔާސީ ބޭނުމުގައި ކަމަށާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭނުމަކީ އެއީ ނޫން ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވުމާ އެކު ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި...