17 ޖުލައި

July 17, 2019 14
ޕާޓީން ވަކިވީ ސިޔާސީ ކަންކަމުން ދުރުވާން: ހަސީން

މޯލްޑިވްސް ލޭބާ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (ލޭބާ ޕާޓީ) އުފެއްދުމުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވި ގާނޫނީ ވަކީލު އަބްދުﷲ ހަސީން އެ ޕާޓީން ވަކިވީ މިވަގުތަށް ސިޔާސީ ކަންކަމުން ދުރުވުމަށް ކަމަށް އޭނާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019 3
ލޭބަ ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފި

ގާނޫނީ ވަކީލު އަބްދުﷲ ހަސީން އިސްކޮށް ހުންވައިގެން އުފެއްދި މޯލްޑިވްސް ލޭބާ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (ލޭބާ ޕާޓީ) ރަޖިސްޓްރީކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ދަފުތަރުގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019 27
ލޭބާ ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ލޭބާ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (ލޭބާ ޕާޓީ) އުފެއްދުމުގެ އާއްމު ޖަލްސާ މިރޭ ބާއްވައި އެ ޕާޓީގެ ވަގުތީ ކައުންސިލާއި ޕާޓީގެ މުހިންމު ކަންކަން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 9
އެމްއެލްއެސްޑީޕީ އިން 3،000 މެމްބަރުން ހަމަކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ލޭބާ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްއެލްއެސްޑީޕީ) އުފައްދަން ބޭނުންވާ އަދަދަށް މެމްބަރުން ހަމަކޮށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 7
އެމްއެލްއެސްޑީޕީ އުފައްދަން ސޮއި ހޯދަން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ލޭބާ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ (އެމްއެލްއެސްޑީޕީ)ގެ ނަމުގައި އާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުން، ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީކުރަން ބޭނުންވާ 3000 މީހުންގެ ސޮއި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 8
ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ހަސީނަށް ދީފި

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ގާނޫނީ ވަކީލް އަބްދުﷲ ހަސީނަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 24
ހަސީން އުފައްދާ ޕާޓީގެ ނަން ބަދަލުކުރަން އަންގައިފި

ގާނޫނީ ވަކީލް އަބްދުﷲ ހަސީން އުފައްދަން އުޅުނު ސިޔާސީ ޕާޓީ "މޯލްޑިވްސް ލޭބާ އެންޑް ސޯޝަލް ޖަސްޓިސް ޕާޓީ (ލޭބާ ޕާޓީ)" ގެ ނަން ބަދަލު ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އޭނާ އަށް މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2018 34
އާ ޕާޓީއެއް އުފައްދަން ވަކީލު ހަސީން ހުށަހަޅައިފި

ގާނޫނީ ވަކީލު، އަބްދުﷲ ހަސީން އެމްޑީޕީން ވަކިވެ އާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 1
ވަކީލު ހަސީންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނަކާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރި ވަކީލުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަބްދުﷲ ހަސީންގެ ސަސްޕެންޝަން މިއަދު އުވާލައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 12
"ތިން ނޫސްވެރިންނަށް ކުރަނީ އަސްލެއް ނެތް ދައުވާއެއް"

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސް އެޅި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ތިން ނޫސްވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާއަކީ އަސްލެއް ނެތް ދައުވާއެއް ކަމަށާއި އެ މައްސަލާގައި އިންސާފުވެރި ހުކުމެއް އަންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށް އެ ތިން ނޫސްވެރިންގެ ވަކީލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.