30 އެޕްރީލް

April 30, 2019 91
ޝައްފާން: އޮކްސްފޯޑުގައި މާސްޓާޒްއަށް ކިޔަވަނީ

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ޔުނިވަސިޓީ، އޮކްސްފޯޑުން ގާނޫނީ ރޮނގުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހި ދެވަނަ ދަރިވަރަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2019 26
"ފަނޑިޔާރުން ކޮރަޕްޓޭ ބުނީ އިޖުރާއަތުތަކާ ހިލާފުވާތީ"

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ކޮރަޕްޓު ކަމަށް ވިދާޅުވީ، އެ ބޭފުޅުން ފައިސާ ނަންގަވާ ކަމުގެ މާނައިގައި ނޫން ކަމަށާއި އޭނާ މާނަކުރެއްވީ ލިބިވަޑައިނުގަންނަވާ ބާރުގެ ބޭނުން ކުރެއްވުމާއި އިޖުރާއަތުތަކާ ޚިލާފަށް އަމަލު ކުރެއްވުން ކަމަށް ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އަށް ދެއްވި ބަޔާނުގައި ގާނޫނީ ވަކީލު މޫސާ...

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 13
އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ޗެއާމަނަކަށް ޝަހުދީ

މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ޗެއާމަނަކަށް ގާނޫނީ ވަކީލް މުހައްމަދު ޝަހުދީ އަންވަރު، ވައިސް ޗެއާ އަކަށް ވަކީލު ހުސެން ސިރާޖު އަދި މެންބަރު ކަމަށް ވަކީލް ސަފާ ޝަރީފް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019 1
ކިމް ކާޑޭޝަން ގާނޫނީ ވަކީލަކަށް ވާން ކިޔަވަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ ތަރި ކިމް ކާޑޭޝަން ގާނޫނީ ވަކީލަކަށް ވާން ގާނޫނީ ދާއިރާ އިން ކިޔަވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 32
ގޯސްތަކެއް ހަދާ ނަމަ ވަކީލުން ތެދުވަން ޖެހޭ: މުއިއްޒު

މުޖުތަމައުގައި ގާނޫނީ ގޮތުން އެއްވެސް ބަޔަކު ގޯސްތަކެއް ހަދާ ނަމަ ވަކީލުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ތެދުވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އަހުމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 8
ވަކީލުންގެ ބިލް ވެސް އެންމެ ފަހުން ތާށިވެފައި؟!

ރިޔާސީ ކޮމިޝަން ބިލުގެ ވާހަކަ ގިނަ ބަޔަކަށް އަލެއް ނުވާނެ އެވެ. އާ ސަރުކާރުގެ ރިޔާސީ ބޮޑު ވައުދެއް ފުއްދުމަށްޓަކައި އުފެއްދި ރިޔާސީ ދެ ކޮމިޝަނަށް ބާރު ދިނުމުގެ ބިލުގެ މައްސަލަ، އާ ސަރުކާރަށް ތިން މަސް ހަމަވިއިރު ވެސް ކޮޅެއްގައި ނުޖެހުނެވެ. އެކި ފަހަރު އެކި ސަބަބުތަކެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019
އީރާނުގެ ވަކީލަށް 38 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

ތެހެރާން (މާޗް 12) - އީރާނުގައި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް ނަސްރީން ސަތޫދާ 38 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން ބުނެފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019 14
އަލަށް ނުކުންނަ ގިނަ ވަކީލުންނަކީ އަންހެނުން

އަންހެނުންނާ އެކަށީގެން ނުވާ ކަމަށް ޒަމާނުއްސުރެ ގަބޫލުކުރެވިފައި ހުންނަ ދާއިރާތައް ނުވަތަ ކުރިންސުރެ ވެސް އަންހެނުން ގިނައިން ނޫޅޭ ދާއިރާތަކަށް ނުކުންނަ އަންހެނުން އާއްމު ގޮތެއްގައި މަދެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ދާއިރާ އިން އެކަން ދަނީ ބަދަލުވަމުންނެވެ. މި ފަހުގެ ދެ އަހަރެއްގައި ވަކީލުކަމަށް އަލަށް ނުކުތް އަންހެނުންގެ...

07 މާޗް

March 07, 2019
ގާނޫނީ އެހީ ހިލޭ ލިބޭނީ 10،000 ނުލިބޭ މީހުންނަށް

އެޗްއާރުސީއެމުން ހިލޭ ގާނޫނީ އެހީ ދެމުން އައި މިންގަނޑަށް ބަދަލު ގެނެސް، އާ ގަވައިދެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ. އާ ގަވައިދުގައި ބުނާގޮތުން ދެން އެހީ ދޭނީ، މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 10،000ރ. ނުލިބޭ މީހުންނަށެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019 25
އޭސީސީގެ މެމްބަރުން ވަކިކުރަން ގޮވާލާ މުޒާހަރާ ކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ބެލުމުގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ފެއިލްވެފައިވާތީ އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ގޮވާލައި މާލޭގައި މިއަދު މުޒާހަރާ ކޮށްފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 1
ބަންދުގަ ތިބޭ މީހުންގެ ވަކީލަކަށް އަމިއްލައަށް ހުށަހެޅޭ

ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުކަމަށް، އެ ވަކީލަކު އަމިއްލަ އަށް ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 22
އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލަ ނަގަން ވަކީލުން ޖެހިލުންވޭ:އަދީބު

ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކާ ގުޅިގެން އޭނާގެ ދިފާއީ ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ބައެއް ވަކީލުން ޖެހިލުންވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019 20
ޔޫކޭގައި ވަކީލުކަން ކިޔަވާ ދިވެއްސަކަށް ހާއްސަ އެވޯޑެއް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ވަކީލު ކަން ކިޔަވާ 23 އަހަރުގެ މަރިޔަމް ނައުފާ އަށް ހާއްސަ އެވޯޑެއް، އެ ގައުމުގެ ވަކީލުންގެ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ "އެސްޕައަރިން ސޮލިސިޓާސް" އިން ދީފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 5
ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދައަށް އެދެން ހުޅުވާލައިފި

ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދައަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018 7
ހައްޖަށް ނުދެވުނު މީހުން ފަތުހާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަނީ

ހައްޖަށް ދާން 2014 ގައި ފަތުހު ހައްޖު ގްރޫޕަށް ފައިސާ ދެއްކި މީހުންގެ ތެރެއިން އޭރު ހައްޖަށް ނުދެވުނު މީހުން، އެ ގްރޫޕަށް ދެއްކި ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދަން ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 3
ބެން އެމާސަންއާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މަޝްހޫރުގެ ގާނޫނީ ވަކީލް ބެން އެމާސަންއާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 7
ޖޭއެސްސީގެ ނައިބު ރައީސަކަށް މަސްތޫރު ހަމަޖައްސައިފި

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް މަސްތޫރު ހުސްނީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018 25
އިމާރާތް ކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދިއްޖެ

އިމާރާތް ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަން ޖެހޭ 14 ގަވައިދެއް އޮތީ ނުހަދާ ކަމަށާއި އެ ގަވައިދުތައް ހެދެންދެން އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުވާލުމުގެ ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދި ގާނޫނީ ވަކީލުންތަކެއް ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ވައްދައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 13
ޝަރުއީ ދާއިރާ އިތުބާރުކުރާ ތަނަކަށް ހަދާނަން: މަސްތޫރު

ޝަރުއީ ދާއިރާ އަކީ ރައްޔިތުން އިތުބާރު ކުރާ ތަނަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް...

December 13, 2018
ޓްރަމްޕުގެ ކުރީގެ ވަކީލް ތިން އަހަރަށް ޖަލަށް

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 12) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ކުރީގެ ވަކީލް މައިކަލް ކޮއެން ތިން އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 16
ޖޭއެސްސީއަށް ރައީސް ކަނޑައަަޅާ މެމްބަރު ކަމަށް މަސްތޫރު

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާ މެމްބަރުގެ މަގާމަށް ވަކީލް މަސްތޫރު ހުސްނީ މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.