22 މެއި

May 22, 2018 24
ޅ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ގުޑުމެއް އަރައިފި

ޅ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް މިއަދު ހެނދުނު ގުޑުން އެރި ކަމުގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ދިރާސާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް، މީޓިއޮރޮލޮޮޖިކަލް ސެންޓަރު (މެޓު) އިން ބުނެފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 2
ދިރާގު ޓީވީ އާއި ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް ޅ. އަތޮޅަށް

ދިރާގު ޓީވީ އާއި ހައިސްޕީޑް ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހިދުމަތް ޅ. ހިންނަވަރާއި އެ އަތޮޅު ނައިފަރުގައި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2018 7
ހިންނަވަރުގައި ގުދަނެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

ޅ. ހިންނަވަރުގައި ކުނި ނައްތާލުމަށް ބޭނުން ކުރާ ސާމާނުތައް ބަހައްޓާ ގުދަނެއްގައި މިއަދު ރޯކޮށްލައި ގެއްލުން ދީފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 13
ލޯނު ނަގަނީ ގަނޑުވަރެއްގައި ދިރިއުޅޭކަށް ނޫން: ރައީސް

މި ސަރުކާރުން ލޯނު ނަގަނީ އެ މަނިކުފާނު ރީތި ގަނޑުވަރެއްގައި ދިރިއުޅުއްވަން ނޫން ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރަން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޅ. ހިންނަވަރުގައި މިއަދު...

December 25, 2017 85
ރައީސް ޔާމީންގެ ތިން ފޯމިއުލާ ވޯޓުލާ މީހުންނަށް!

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލާއިރު ރައްޔިތުން ތިން ކަމަކަށް ވިސްނަން އެދިވަޑައިގެން، ވެރިއަކު ހޮވަން ފަސޭހަ ތިން ގޮތެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު...

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 17
ނ. ބ، އަދި ހިންނަވަރަށް ރައީސް ފުރާވަޑައިގެންފި

ނ. އާއި ބ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށް އަދި ޅ. ހިންނަވަރަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 13
ތިން ރަށެއްގައި ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ބީލަމަށް

ކޮންޓްރެކްޓަ ފައިނޭންސް އުސޫލްގެ ދަށުން ތިން ރަށެއްގައި 300 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017 15
އިއްސެގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތައް ބަލަނީ

ހއ. އިހަވަންދޫ އައިސްޕްލާންޓު ހިންގާ އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި މަރާލާފައި އޮއްވައި އިއްޔެ ފެނުނު އިސްމާއިލް އުމަރު (އިއްސެ)ގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބިދޭސީން ގޮވައިގެން ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތައް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 121
ހިންނަވަރުގެ ބަދަލު މުޅި ރާއްޖެ އިން ފެންނާނެ: ނާޒިމް

ޅ. ހިންނަވަރުގެ ސިޔާސީ މަސްރަހަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު، މިދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި މި ބަދަލު ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މުޅި ރާއްޖެ އިން ވެސް ފެންނާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 76
ހިންނަވަރުގައި އެމްޑީޕީގެ ނާކާމިޔާބަށް އިބޫގެ ޖަވާބު

ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ޅ. ހިންނަވަރު މަޝްހޫރުވެފައި އޮންނަނީ "ރަތްލާ ޖެހި އެމްޑީޕީގެ ރަށެއް"ގެ ގޮތުގަ އެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ހިންނަވަރުގެ އެ ތާރީޚް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2017 12
ހިންްނަވަރުގައި ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމް ބަހައްޓައިފި

ޅ. ހިންނަވަރުގައި ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމްއެއް ބަހައްޓައި، މިއަދު ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2016 10
ހިންނަވަރުގައި އާ ސިއްހީ މަރުކަޒެއް އަޅަން ފަށައިފި

ޅ. ހިންނަވަރުގައި 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން އާ ސިއްހީ މަރުކަޒެއް އަޅަން ފަށައިފި އެވެ.