04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 4
އުނގޫފާރަށް އަރައިފޭބުން މަނާކޮށްފި

ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މާލެ ގެނައި އަންހެނަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން، އެ ބަލި ފެތުރަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އެ ރަށަށް އަރައިފޭބުން އެޗްޕީއޭ އިން މިއަދު މަނާކޮށްފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020 6
ކުރެންދޫ ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއު ނިމިއްޖެ

ޅ. ކުރެންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ 99 ޕަސެންޓު މަސައްކަތް ނިމި، ޓެސްޓު ކުރަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުނެފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019 10
ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދޫކޮށް އަހުމަދު އަމިއްލަގޮތުން މަޖިލިހަށް

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މޫސާ އަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ޓިކެޓު ކުރިން ދީފައި އޮތް ނަމަވެސް އެ ޓިކެޓު ދޫކޮށްލައްވައި، އެ ދާއިރާ އަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރެއްވުމަށް އޭނާ ނިންމަވައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 14
އިބޫގެ އުފަން ރަށާއި ތިން އަތޮޅަކަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ އުފަން ރަށް، ޅ. ހިންނަވަރާއި ތިން އަތޮޅެއްގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރު މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2018 119
އިބޫގެ ހާލަތާ މެދު ދެރަވޭ: ރައީސް ޔާމީން

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ގެ ހާލަތާ މެދު ހިތާމަކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 01, 2018 28
ރައީސްގެ ދަތުރަށް ކުރެންދޫ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ބަންދުކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ޅ. ކުރެންދޫއަށް ވަޑައިގަންނަވާތީ، އެ ރަށުގައި ހުރި އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ ބަންދުކޮށް، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ދިދަތައް ފުލުހުން...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018 6
ރައީސް، ޅ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރެއް ފައްޓަވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޅ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 45
ފެންނަނީ ރީތި ދަނޑެއް، ނުފެންނަނީ ކުރި މަސައްކަތް!

"މި ދަނޑުގައި ކުޅެލާ ހިތްނުވާނީ ކާކު؟"

14 މެއި

May 14, 2017 7
ހަތަރު ރަށެއްގައި އަންހެން ކައުންސިލަރުންގެ މެޖޯރިޓީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ފިރިހެނުންނާ ވާދަކޮށްގެން އަންހެނުން ކުރި ހޯދީ ހަމައެކަނި ހއ. ކެލާ ކައުންސިލަކުން އެކަންޏަކުން ނޫނެވެ. އެ އަތޮޅު ތަކަންދު އާއި ޅ. ކުރެންދޫ އަދި އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ ވެސް މެޖޯރިޓީ ވެސް އަންހެން ކައުންސިލަރުން ވަނީ ނަގައިފަ އެވެ.